Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief -

Jaargang 1 - nr 08
augustus 2016

Uitnodiging

Bezoek aan Joods Zutphen
Zondag 18 september 2016
Aanvang 13.30u
Dieserstraat 7
Kosten € 20,00
Voor NKvJG-leden gratis

De NKvJG nodigt u uit voor een bezoek aan Joods Zutphen. De ontvangst - met koffie en thee - is in de Synagoge (foto) aan de Dieserstraat. Om 13.30u is er een lezing. Daarna volgt een stadswandeling die langs gebouwen, panden en sporen van Joods leven in het Nieuwstad- en het Barlhezekwartier voert. Daarbij gaat het niet alleen om de gebouwen maar juist ook hun voormalige bewoners en gebruikers. Dat levert een beeld op van Joods leven in Zutphen van de achttiende eeuw tot heden.
Opgave is verplicht, graag vóór 1 september, per mail naar treasurer@nljewgen.org
Lees meer over Joods Zutphen...

Het ene register is het andere niet

Op de ALV van 13 maart 2016 heeft zich een discussie voorgedaan over beschikbaarheid en openbaarheid van ledenlijst en familieregister. “Na een lange discussie zegt de voorzitter op korte termijn een bestuursvoorstel over de beschikbaarheid van ledenlijst en familieregister toe.” Het bestuur heeft zijn opvatting inmiddels geformuleerd. Op de ALV van 2017 kunnen leden zich daarover uitspreken. Kern van het voorstel is tweeledig:
1. Het ledenbestand wordt beheerd volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is daarom niet volledig openbaar. Desgevraagd kan informatie over lidmaatschap van individuele leden worden verstrekt..
2. Het familieregister, het overzicht van families waarvan de stamboom door leden wordt onderzocht, is openbaar. Leden kunnen op de NKvJG-website melding maken van hun eigen stamboomonderzoek. Structurele actualisering van dit register wordt nagestreefd.

Gesprek met NIK

Op 1 juli 2016 hebben de NKvJG-bestuursleden John Löwenhardt en Jeroen Sprenger een gesprek gehad met de rabbijnen S. Katz en M. Stiefel en NIK-secretaris Ruben Vis. Aanleiding was het verzoek van het NIK of leden van de Kring behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van het Joods-zijn. In dat gesprek is de bereidheid uitgesproken het NIK behulpzaam te zijn, als het betreffende Rabbinaat niet met enig gemak en eigen inzicht de vraag over het joods-zijn kan beantwoorden. De vraag wordt dan met zoveel mogelijk reeds gevonden gegevens aan de NKvJG doorgestuurd. De Kring zet de vraag uit onder de eigen leden. De vrager zal in de meeste gevallen het onderzoek zelf moeten doen. Een NKvJG-buddy kan daarbij behulpzaam zijn.

Lustrumviering 2017

Volgend jaar viert de Nederlandse Kring voor de Joodse Genealogie haar 30-jarig bestaan. Een lustrumcommissie die op de ALV van 13 maart is ingesteld is druk in de weer met de voorbereidngen. Twee belangrijk besluiten zijn al genomen, de vaststelling van de datum en de plaats van samenkomst. Als datum kunt u vast zondag 17 september 2017 noteren. Als locatie is gekozen voor de recent gerestaureerde en heropende Uilenburgersjoel (foto), Nieuwe Uilenburgerstraat 91, 1011 LM, Amsterdam.
Lees meer over de Uilenburgersjoel...
 

Vooraankondiging

Lezing Marius Heemstra over

De familie Levi Vitoria alias Italiaender

Sefardisch tussen Portugees en Hoogduits

Zondag 20 november 2016 14u.,
Openbare Bibliotheek Amsterdam,
Vergadercentrum 6e verdieping.
Lees verder...

Digitalisering Misjpoge van start

Na goedkeuring door Maror van de aanvraag van subsidie voor digitalisering van de Misjpoge is de uitvoering snel ter hand genomen. Alle artikelen worden voor iedereen digitaal toegankelijk en doorzoekbaar.  Aan niet-leden zal betaling worden gevraagd voor artikelen uit de jongste 2 jaargangen.
Het streven is erop gericht dat vanaf 1 december 2016 de Misjpoge digitaal beschikbaar is. De eerste vijf jaargangen zijn al eerder gedigitaliseerd.

Misjpoge 2016 - nr 3

In de week van 1 augustus 2016 is de Misjpoge uitgekomen met weer een gevarieerde inhoud.
  • Manja Pach - Het spoor dat Mozes Pach naliet
  • Harmen Snel - Onwettige kerkelijke huwelijken van Asjkenazische Joden
  • Martin Maas - Max Busch, humorist, conferencier en moppentapper
  • Ze'ev Bar - Een goede naam gaat boven grote rijkdom
  • Barbara van der Veen - "Tot spoedig weerziens"

Vraag - Tip - Aanbod


Verzoek - Marianne van Mulukom vraagt op verzoek van historicus dr. K.Schoch uit Wesel informatie over Max Stern en de huidige Joodse gemeenschap in Venlo. Max Stern vluchtte in 1937 van Braubach/Kleinwallstadt naar Venlo samen met echtgenote Lina Grünebaum, schoonzus Rosa, schoonouders Mayer Grünebaum en Emma Grünebaum-Bamberger. Ook dochter Lottie geboren 1922/23 kwam mee.
Concreet is de vraag of er iets bekend is over een nu in Nederland (Venlo?) wonende familie Stern, Grünebaum -Bamberger? En bestaat er nog een Joodse gemeenschap in Braubach/Kleinwallstadt?
Reacties kunnen rechtstreeks naar mcevanmulukom@hotmail.com
Foto: Synoge in Venlo
Waarschuwing - Ton Tielen attendeert erop dat de website http://cibernewsalfa7.blogspot.be/…/sepa-si-es-de-origen-ju…, valse informatie bevat. De lijst van achternamen van ‪#Sefardische‬ families die door de Spaanse regering zou zijn opgesteld is fake. De lijst heeft voor veel verwarring gezorgd toen de Spaanse regering het plan bekend maakte het burgerschap open te stellen voor afstammelingen van in 1492 uit Spanje verdreven Joden. De Spaanse regering heeft in het voorjaar van 2014 ontkend dat zij een officiële lijst zou hebben gepubliceerd.
__________
 
Vraag - Robert Pas is op zoek naar besnijdenisregisters waarin de zonen van Sander Samuel (na 1812: Pino) zijn vermeld. Ook wil hij informatie over zijn huwelijken en de drie moeders van zijn kinderen. De 2 jongsten - David en Joseph Sander - zijn na 1802 geboren in Tiel. De oudste 4 zoons - Samuel Alexander, Eduard "Edau" ben Sander, Moses Sander en Abraham Sander - zijn geboren in Neviges, Herrschaft Hardenberg, Herzogtum Berg, Rheinland, Pruissen (nu Neviges in Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen) .Dochter Judith bath Sander is hier ook geboren. Na haar huwelijk in Tiel heet zij Judith Kok-Pino.
Reacties (in het Engels) kunnen rechtstreeks naar robertpas550@hotmail.com
Verzoek - Ko Sturkop zoekt contact met leden die kennis hebben van de familie WALEWIJK, in het bijzonder van operazangeres Mietje (Marie) Gobes-Walewijk. Zij vertrok in 1921 naar België en keerde daarnaar terug na WO-II. Aangehuwde families waren VINKENBORG en (in België) FINKELSTEIN. Sturkop is vooral  geïnteresseerd in de periode vanaf 1945. Hij bereidt een artikel voor de Misjpoge voor. Reacties kunnen rechtstreeks naar Ko Sturkop <ko@sturkop.nl>
Vraag - Max van Dam zoekt gegevens over Joods Den Haag van vóót 1812. Hij wil graag meer weten van ouders en voorgeschiedenis van Joseph Samuel Cohen Stranders, die rond 1765 in Den Haag is geboren. Hij trouwde in 1793 in Amsterdam. Zijn nageslacht is bekend maar hij wil graag meer weten van de Haagse tijd en waar de ouders Samuel Joseph Cohen en Judith Nathan vandaan kwamen.
Tip - Elise Friedmann wijst degenen die geïnteresseerd zijn in Joods Den Haag op de website Joods Erfgoed, die regelmatig wordt bijgehouden door Corien Gaudemans van het Haags Gemeentearchief.
Ga naar website...

NKvJG-Facebookgroep

Levendige markt van genealogische ervaringen

De besloten Facebookgroep van onze Kring telt inmiddels 67 leden. Dat is nog maar 15 procent van alle NKvJG-leden. Inmiddels heeft de groep zich ontwikkeld tot een levendige markt voor informatie, vragen, antwoorden en meningen. Posts (berichten) worden goed gelezen en leiden regelmatig tot onderlinge discussies. NKvJG-leden die zich nog niet hebben aangemeld missen echt iets. NKvJG-secretaris John Löwenhardt, is graag bereid u naar de ingang van de groep te coachen.  Maar direct een bezoek afleggen kan natuurlijk ook...

Activiteitenkalender

Copyright © 2016 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, All rights reserved.


Wilt u wijzigingen doorgeven?
U kunt  update uw voorkeuren of u uitschrijven van deze lijst.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie · Meesterjoostenlaan 14 · Haarlem, Nh 2012CL · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp