Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief -

Jaargang 1 - nr 03
maart  2016

Uitnodiging

NKvJG Algemene Ledengadering

zondag 13 maart 2016

14 uur

Openbare Bibliotheek Amsterdam
6de etage
Hella Haasse - Simon Vestdijkzaal

Paternosterpitch

Aansluitend aan het formele deel van de Algemene Ledenvergadering van zondag 13 maart vertellen de NKvJG-bestuursleden Rogier Foyer, John Löwenhardt, Jaap Roos en Jeroen Sprenger in een eenmalige PATERNOSTERPITCH in enkele korte en krachtige presentaties over hun ervaringen, over ups en downs, van hun eigen familieonderzoek.

NKvJG- Facebookgroep succes

De besloten Facebookgroep van onze Kring heeft zich snel ontwikkeld tot een belangrijk aanvullend medium voor uitwisseling van informatie, vragen, antwoorden en meningen. Posts (berichten) worden goed gelezen en leiden regelmatig tot onderlinge discussies. De groep telt nu 37 leden, zo'n tien procent van het totale ledenbestand. NKvJG-leden die zich nog niet hebben aangemeld missen echt iets. Het is de moeite waard eventuele weerstand tegen Facebook te overwinnen. Facebook is minder angstaanjagend dan het lijkt. Alles wat in deze groep wordt 'gedeeld' blijft onder ons. De beheerder van de besloten groep, secretaris John Löwenhardt, is graag bereid u naar de ingang van de groep te coachen. Schrijf naar secretary@nljewgen.org
 Maar direct een bezoek afleggen kan natuurlijk ook...
 https://www.facebook.com/groups/215171922162794/

Beleidsvisie en voorzitterswisseling op ALV

Onlangs, op 18 februari, hebben alle leden via e-mail de uitnodiging ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering. Bij die e-mail was gevoegd de agenda, het exploitatieoverzicht 2015 en de begroting voor 2016. Voorzitter Rogier Foyer heeft vorig jaar aangekondigd zijn bestuurstaken in maart 2016 te willen neerleggen. Jeroen Sprenger (foto) wordt nu als zijn opvolger voorgedragen. John Löwenhardt (secretaris), Jaap Roos en Henriëtte van Dijk (sinds januari 2016 penningmeester) willen bijtekenen.
Op de ALV presenteert het bestuur een beleidsvisie voor de komende jaren. Daarin zijn de ideeën verwerkt die door de commissie van goede diensten zijn aangedragen. De Beleidsvisie is te downloaden van de NKvJG-website.
Ga naar agenda ALV 2016...

Website familie Raphalowiz

NKvJG-lid Fokke Zwaan heeft een website ingericht ter nagedachtenis aan de familie Raphalowiz. Leden van deze familie woonden tot 1942 in het huis waarin Zwaan later (jaren 60 en 70) is opgegroeid. Hij kwam daar bij toeval achter, via Joods Monument. Wat hij over de familie te weten is gekomen door archiefbezoek staat op de site. Ook heeft hij een aparte pagina met een genealogie van de familie opgenomen.
Ga naar...

Joodse oorlogsslachtoffers uit Drenthe in familiaal verband

In Drenthe is het initiatief ontstaan alle Joodse oorlogsslachtoffers uit deze provincie in kaart te brengen. Leden van de Nederlandse Genealogisch Vereniging (NGV) en de NKvJG zijn hierbij betrokken. Op maandagmiddag 25 april wordt dit overzicht in boekvorm gepresenteerd. Daarmee begint het eigenlijke werk.
Lees verder...
Foto: Monument bij voormalig werkkamp De Fledders bij Norg

Vraag, aanbod, tip

 • Vraag - In Bodegraven is het nitiatief genomen voor een herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers. De journaliste Oscarine Vonk is ten behoeve daarvan op zoek naar familieleden, nazaten of bekenden van de familie Gans  die tot 1942 in die plaats woonden. Zie daarvoor http://www.joodsmonument.nl/person/473874/nl.  Oscarine Vonk is bereikbaar via haar e-mail adres  oscarine@kpnmail.nl 
 • Aanbod - Albert Pappenheim, lid van de NKvJG en woonachtig in Wenen, is bereid voor NKvJG-leden in zijn woonplaats archiefonderzoek te doen of foto's te maken van graven. Contact met hem kan worden gelegd via zijn e-mail adres pappenheim@chello.at
 • Tip - De Joodse begraafplaats aan de Einsteinstraße in Münster is online te bezoeken, ook de naam Metz (zie Metz uit Münster. Herkomst van de famienaam, Misjpoge 2014-1) is hier te vinden. Ga naar http://www.juedischer-friedhof-muenster.de /personensuche/...

Actieve mensen maken een actieve organisatie

Iedere vereniging wordt gemaakt door mensen, Dat geldt ook voor de Kring. Voor verschillende activiteiten zoekt het bestuur enthousiaste mensen, die hun enthousiasme weten over te dragen op anderen. Heel concreet worden mensen gezocht voor:

 • ondersteuning bij de groeiende internetactiviteiten,
 • organisatie van het NKvJG-lustrum in 2017
 • redactie van de Misjpoge
 • Buddies om nieuwe Kring-leden zowel wegwijs te maken in het genealogisch onderzoek als in de Kring
Een e-mail aan de secretaris van de NKvJG volstaat om aan uw belangstelling uiting te geven.

Misjpoge

Het eerste nummer van Misjpoge in 2016 kent de volgende inhoud:

 • Frits Slicht, Het familieverhaal van koordirigent Meijer Smeer
 • Bert Schijf, Regina Klara Weindling, 1892-1990
 • Bob Coret, Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse Archieven
 • Bert Schijf, Redelmeijer, een Duits-Joodse bankier
 • Martin Maas, Maupie Staal 1877-1978, ‘een gentleman-humorist
 • Bert Schijf, De gebroeders Perlberger
 • Bestuur
 • Gelezen
Lees verder...

Activiteitenkalender

 • zo. 13 maart 2016, 14u. Algemene Ledenvergadering en (vanaf 15u.) Paternosterpitch door bestuursleden NKvJG
 • ma 25 april 2016 16u - Presentatie boek Drenthse Joodse oorlogsslachtoffers aan de Drentse Commissaris van de Koning, Boekhandel Iwema, Singel 11 Assen. Tevens lancering website.
 • do. 2 juni 2016 11-19u. Famillement - Utrecht
 • zo. 19 juni Lezing door Raya Lichansky
 • zo. 18 september Bezoek aan Joods Zutphen
Copyright © 2016 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, All rights reserved.


Wilt u wijzigingen doorgeven?
U kunt  update uw voorkeuren of u uitschrijven van deze lijst.