Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief -

Jaargang 1 - nr 01
januari 2016

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Een maandelijkse digitale Nieuwsbrief, het is een nieuw initiatief van het bestuur van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Een nieuwsbrief die niet alleen nieuwsberichten, aankondigingen van activiteiten en lezingen biedt, maar tevens een platform wil zijn, waar NKvJG-leden elkaar de vondsten kunnen melden die zij bij hun zoektochten zijn tegengekomen, waar ze vragen kunnen stellen aan elkaar over vastgelopen onderzoeken en waar ze kunnen reageren op deze vragen. Kortom een aanvulling op de Misjpoge en de NKvJG-website.
De redactie

Aankondiging


NKvJG Algemene Ledengadering

zondag 13 maart 2016
14 uur

Openbare Bibliotheek Amsterdam
6de etage
Hella Haasse - Simon Vestdijkzaal

Ga naar de agenda ...

Buurtkaarten van Amsterdamse Jodenbuurt online

De meeste genealogen kennen weliswaar de adressen van hun voorouders en andere verwanten, maar zouden willen visualiseren waar die in de Jodenbuurt te vinden zijn of waren. Ko Sturkop bewerkte de Loman-kaarten (Stadsarchief Amsterdam) en voegde die samen tot een totaaloverzicht van de Amsterdamse Jodenbuurt in 18- en 19de eeuw.
Lees verder...
Ga direct naar de buurtkaarten...

Beleidsvisie 2016

In de bijna dertig jaren die zijn verstreken sinds de oprichting van de NKvJG is de omgeving van het onderzoek naar joodse genealogie en familiegeschiedenis drastisch veranderd. Dat vereist aanpassingen. Om de Kring bestendig te maken voor de toekomst heeft het bestuur een proeve van een Beleidsvisie vastgesteld, waarin digitalisering van de inspanningen centraal is geplaatst. De beleidsvisie zal worden voorgelegd aan de ALV van 3 maart 2016. Bij de proeve is dankbaar gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de Commissie van Goede Diensten, ingesteld door de ALV in maart 2015.

Ga naar de Beleidsvisie 2016

Database Alle Joden van Hoorn sinds 1700 online

De genealogische database van alle (4.643) Joden van Hoorn sinds ca. 1700 kan nu door iedereen worden geraadpleegd – met dank aan de samensteller, Gerrit Kornalijnslijper. 
Op de foto de inmiddels afgebroken synagoge van Hoorn in 1952.

Ga naar Joodse inwoners van Hoorn

Ton Tielen over waarde Escamoth voor stamboom-onderzoek

De geschiedenis van de Portugees-Israëlitische Gemeente Amsterdam is buitengewoon fascinerend, en heeft vele historici in verleden en heden beziggehouden en zal dat blijven doen. Het archief van deze Gemeente, bewaard in het Stadsarchief Amsterdam, is benut, maar niet uitgeput.In zijn lezing van 22 november 2015 heeft Ton Tielen (foto) de waarde van de Escamoth, registers van besluiten van de Portugees-Israëlitische Gemeente voor genealogisch onderzoek belicht.

Lees verder...

Vragen van leden...

Op de Joodse begraafplaats Tongerseweg te Maastricht staan twee stenen die erg op elkaar lijken, de zelfde vorm en opmaak, het zelfde lettertype en ze doen weinig Joods aan, alleen Nederlandse tekst en geen symbolen. Dit kwam in die jaren niet veel voor. De oudste steen is uit 1843 die nieuwere uit 1880. Is de steen van Mina Bloemgarten (rechts) een kopie van die van Esther (links)?
Lees verder...

Wat mij bezielt

Misjpoge-redacteur Daniel Metz heeft in de Benjamin zijn motivatie voor voorouderonderzoek beschreven. Een aanmoediging voor vele anderen.

Lees meer..

Misjpoge

Het NKvJG-verenigingsblad verschijnt vier keer per jaar. Vanaf 2016 verschijnt de Misjpoge aan het einde van de maand in plaats van aan het begin. Dit komt beter uit in verband met de zomervakantie en Hoge Feestdagen.
In het laatste nummer van 2015:

  • Meijer Smeer, dirigent van de Tugelaweg – Frits Slicht
  • Complicaties bij het lenen van een geboorteakte. Op zoek naar Sara Baruch – Harmen Snel
  • Firma M.H. Boas, pionier in blik – Kees Boas
  • Vraag het de archivaris! – Harmen Snel
Lees verder...

Besnijdenisregisters Zwartsluis en Oldemarkt online

Chaim Caran (foto) heeft in samenwerking met Lucas Bruijn en Moshe Mossel  een nieuwe vertaling-bewerking gemaakt van de 18e eeuwse besnijdenisregisters van Zwartsluis en Oldemarkt.

Ga naar het resultaat in PDF-formaat ...

Van het bestuur

* Voorzittersvoordracht Op de ALV 2015 heeft voorzitter Rogier Foyer aangekondigd zijn bestuurstaken in maart 2016 te willen neerleggen. Jeroen Sprenger (foto) wordt de komende ALV als zijn opvolger voorgedragen. John Löwenhardt (secretaris), Jaap Roos en Henriëtte van Dijk (penningmeester) willen een jaar bijtekenen.
* Beleidsvisie Het bestuur zal op de ALV een beleidsvisie presenteren voor 2016, waarbij de ideeën zijn benut die door de commissie ingesteld op de ALV, 2015 zijn aangedragen. De Beleidsvisie wordt met de definitieve uitnodiging meegestuurd, maar is nu al op de NKvJG-website te lezen.
* Lustrum 2017 Het bestuur doet een oproep aan leden die bereid zijn zitting te nemen in de Lustrumcommissie voor de organisatie van feestelijkheden in augustus-september 2017. De Kring bestaat dan dertig jaar. Meld uw kandidatuur alstublieft aan de secretaris, secretary@nljewgen.org

Ga naar agenda ALV 2016...

Activiteitenkalender

Copyright © 2016 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, All rights reserved.


Wilt u wijzigingen doorgeven?
U kunt  update uw voorkeuren of u uitschrijven van deze lijst.