Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief -

Jaargang 1 - nr 09
september 2016

Laatste oproep

Bezoek aan Joods Zutphen
Zondag 18 september 2016
Aanvang 13.30u
Dieserstraat 7
Kosten € 20,00
Voor NKvJG-leden gratis

De NKvJG nodigt u uit voor een bezoek aan Joods Zutphen. De ontvangst - met koffie en thee - is in de Synagoge (foto) aan de Dieserstraat. Om 13.30u is er een lezing. Daarna volgt een stadswandeling die langs gebouwen, panden en sporen van Joods leven in het Nieuwstad- en het Barlhezekwartier voert.
Opgave is verplicht, graag vóór 15 september, per mail naar treasurer@nljewgen.org
Lees meer over Joods Zutphen...

Overdracht Akevoth aan NKvJG

Op 5 september hebben vertegenwoordigers van Akevoth en de NKvJG in het Amsterdamse Stadsarchief gesproken over de overdracht van de Akevoth-website aan de Kring. Zij hebben besloten drie werkgroepen in te stellen die de verschillende aspecten van de voorgenomen overdracht zullen bestuderen. Het streven is erop gericht de overdracht rond de viering van het zesde NKvJG-lustrum in september 2017 te effectueren.
Ga naar website Akevoth...

Het ene register is het andere niet

Op de ALV van 13 maart 2016 heeft zich een discussie voorgedaan over beschikbaarheid en openbaarheid van ledenlijst en familieregister. “Na een lange discussie zegt de voorzitter op korte termijn een bestuursvoorstel over de beschikbaarheid van ledenlijst en familieregister toe.” Het bestuur heeft zijn opvatting inmiddels geformuleerd. Op de ALV van 2017 kunnen leden zich daarover uitspreken. Kern van het voorstel is tweeledig:
1. Het ledenbestand wordt beheerd volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is daarom niet volledig openbaar. Desgevraagd kan informatie over lidmaatschap van individuele leden worden verstrekt..
2. Het familieregister, het overzicht van families waarvan de stamboom door leden wordt onderzocht, is openbaar. Leden kunnen op de NKvJG-website melding maken van hun eigen stamboomonderzoek. Structurele actualisering van dit register wordt nagestreefd.

Lustrumviering 2017

Op 17 september 2017 viert de Kring haar 30-jarig bestaan in de recentelijk gerestaureerde Uilenburgersjoel te Amsterdam (foto). 
De Lustrumcommissie streeft naar twee lezingen in de ochtend en twee in de middag van elk dertig minuten in een workshop setting. Bart T. Wallet heeft toegezegd te spreken over de joodse soldaat en Jacques D. Barth over zijn studie "Trauma en Veerkracht". Deze studie vindt plaats in internationaal verband met gerenommeerde instituten als het Max Planck Institut für Neurobiologie, het Leids Universitair Medisch Centrum, Tel Aviv University, Mount Sinaï Hospital en het Second Gen Project (New York).
De lustrumcommissie zal u de komende tijd informeren over de voortgang en de agenda.
Lees meer over de Uilenburgersjoel...

Lezing Marius Heemstra over

De familie Levi Vitoria alias Italiaender

Sefardisch tussen Portugees en Hoogduits

Zondag 20 november 2016 14u.,
Openbare Bibliotheek Amsterdam,
Vergadercentrum 6e verdieping.
Aansluitend de Paternoster-pitch van enkele NKvJG-leden.
Lees verder...

Ze'ev Bar over zijn grootouders

Op de NKvJG-website is een nieuw verhaal geplaatst van Ze'ev Bar, Mijn grootouders in Zwickau: "Op 1 juli 1906 stonden mijn grootouders van moederskant onder de goppe in Praag. Ze kwamen van verschillende planeten..."
Foto
Zilveren bruiloft Chemnitz 6 mei 1908, v.l.n.r. grootouders Ella en Leib Weiser-Skall; overgrootouders Josef en Cecilia Skall-Hirsch; daarvoor Claire Weiser, moeder van Ze'ev Bar..
Lees verder...

Digitalisering vordert gestaag

Na goedkeuring door Maror van de aanvraag van subsidie voor digitalisering van de Misjpoge is de uitvoering snel ter hand genomen. Alle artikelen worden digitaal toegankelijk en doorzoekbaar.  Aan niet-leden zal betaling worden gevraagd voor artikelen uit de jongste 2 jaargangen.
De voortgang vordert zo vlot, dat naar verwachting vanaf 1 december 2016 de Misjpoge digitaal beschikbaar is. De eerste vijf jaargangen zijn al eerder gedigitaliseerd.

Vraag - Tip - Aanbod
 

Tip - Ton Tielen heeft in de NKvJG-Facebook-groep geattendeerd op de digitalisering van de Wegwijzer tot het spoedig aanleren der bijbelse geschiedenis van I.Waterman, hoofdonderwijzer aan de Openbare Burger- en Armenschool der Israeliten te Arnhem
Lees meer...
Vraag - Wolf van den Hoek wil meer informatie hebben over de schoonouders van zijn moeder, Ferdinand Silberberg en Lilly Betty Schmitt. Zij vluchtten in 1933 uit Frankfurt am Main naar Nederland, op 17-11-1933 werden zij vanuit Rotterdam in het Verblijfsregister van Voorburg ingeschreven. Het gaat hem in het bijzonder om Lilly Betty Schmitt: wie waren haar ouders en overige familie. Leven er nog nazaten?
Reacties kunnen rechtstreeks naar wolfvandenhoek@gmail.com
_____
Tip - In het afgelopen voorjaar heeft Fred Stranders een uniek boekje op de markt gebracht (foto), De brief van mijn vader, waarin zijn vader Ben Stranders direct na de oorlog zijn bezetterservaringen heeft opgeschreven, met een climax tot bijna zijn dood. Stranders zelf heeft 70 jaar later het verhaal aangevuld met Onderduiken doe je zo. Het ISBN nr is 978 90 9029345 5. Meer informatie: 020-6453942.
_____
Waarschuwing - Ton Tielen attendeert erop dat de website http://cibernewsalfa7.blogspot.be/…/sepa-si-es-de-origen-ju…, valse informatie bevat. De lijst van achternamen van ‪#Sefardische‬ families die door de Spaanse regering zou zijn opgesteld is fake. De lijst heeft voor veel verwarring gezorgd toen de Spaanse regering het plan bekend maakte het burgerschap open te stellen voor afstammelingen van in 1492 uit Spanje verdreven Joden. De Spaanse regering heeft in het voorjaar van 2014 ontkend dat zij een officiële lijst zou hebben gepubliceerd.
__________
 
Vraag - Robert Pas is op zoek naar besnijdenisregisters waarin de zonen van Sander Samuel (na 1812: Pino) zijn vermeld. Ook wil hij informatie over zijn huwelijken en de drie moeders van zijn kinderen. De 2 jongsten - David en Joseph Sander - zijn na 1802 geboren in Tiel. De oudste 4 zoons - Samuel Alexander, Eduard "Edau" ben Sander, Moses Sander en Abraham Sander - zijn geboren in Neviges, Herrschaft Hardenberg, Herzogtum Berg, Rheinland, Pruissen (nu Neviges in Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen) .Dochter Judith bath Sander is hier ook geboren. Na haar huwelijk in Tiel heet zij Judith Kok-Pino.
Reacties (in het Engels) kunnen rechtstreeks naar robertpas550@hotmail.com
Verzoek - Ko Sturkop zoekt contact met leden die kennis hebben van de familie WALEWIJK, in het bijzonder van operazangeres Mietje (Marie) Gobes-Walewijk. Zij vertrok in 1921 naar België en keerde daarnaar terug na WO-II. Aangehuwde families waren VINKENBORG en (in België) FINKELSTEIN. Sturkop is vooral  geïnteresseerd in de periode vanaf 1945. Hij bereidt een artikel voor de Misjpoge voor. Reacties kunnen rechtstreeks naar Ko Sturkop <ko@sturkop.nl>
Vraag - Max van Dam zoekt gegevens over Joods Den Haag van vóót 1812. Hij wil graag meer weten van ouders en voorgeschiedenis van Joseph Samuel Cohen Stranders, die rond 1765 in Den Haag is geboren. Hij trouwde in 1793 in Amsterdam. Zijn nageslacht is bekend maar hij wil graag meer weten van de Haagse tijd en waar de ouders Samuel Joseph Cohen en Judith Nathan vandaan kwamen.

Activiteitenkalender

Copyright © 2016 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, All rights reserved.


Wilt u wijzigingen doorgeven?
U kunt  update uw voorkeuren of u uitschrijven van deze lijst.


This email was sent to deleeuw.johan@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie · Meesterjoostenlaan 14 · Haarlem, Nh 2012CL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp