Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief -

Jaargang 1 - nr 02
februari  2016

Aankondiging


NKvJG Algemene Ledengadering

zondag 13 maart 2016
14 uur

Openbare Bibliotheek Amsterdam
6de etage
Hella Haasse - Simon Vestdijkzaal

Ga naar de agenda ...

Digitale Nieuwsbrief goed ontvangen

De eerste digitale NKvJG-Nieuwsbrief is goed ontvangen. Kort na verzending kwamen er enkele enthousiaste reacties binnen. Dat geeft de burger moed. De Nieuwsbrief is een zichtbaar onderdeel van het nieuwe elan dat het NKvJG-bestuur nastreeft. De nieuwsbrief, wil niet alleen nieuwsberichten bieden, maar ook een platform zijn, waar NKvJG-leden elkaar hun vondsten kunnen melden, waar ze elkaar vragen kunnen stellen en waar ze daarop kunnen reageren.. Kortom een waardevolle aanvulling op de Misjpoge en de NKvJG-website.
De redactie

NKvJG op Facebook

Het bestuur heeft de NKvJG aanwezigheid op Facebook enigszins aangepast. Er  is een besloten groep opgericht voor leden van de Kring. .In deze besloten groep kunnen leden informatie met elkaar delen en elkaar om raad en advies vragen. Het bestuur roept op Facebook actieve leden op zich aan te melden bij deze besloten Facebookgroep, die voluit heet 'Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie’. De besloten groep is uitsluitend bestemd voor betalende leden van de Kring. Er bestaan op Facebook al een (openbare) pagina (‘Non-profitorganisatie’) en een (besloten) groep onder dezelfde naam. De pagina zal op den duur worden opgeheven.
Lees meer...
Naar de besloten NKvJG-groep op Facebook

Joodse oorlogsslachtoffers uit Drenthe in familiaal verband

In Drenthe is het initiatief ontstaan alle Joodse oorlogsslachtoffers uit deze provincie in kaart te brengen. Leden van de Nederlandse Genealogisch Vereniging (NGV) en de NKvJG zijn hierbij betrokken. Op maandagmiddag 25 april wordt dit overzicht in boekvorm gepresenteerd. Daarmee begint het eigenlijke werk.

Lees verder...

Foto: Monument bij voormalig werkkamp De Fledders bij Norg

Actieve mensen maken een actieve organisatie

Iedere vereniging wordt gemaakt door mensen, Dat geldt ook voor de Kring. Voor verschillende activiteiten zoekt het bestuur enthousiaste mensen, die hun enthousiasme weten over te dragen op anderen. Heel concreet worden mensen gezocht voor:

 • ondersteuning bij de groeiende internetactiviteiten,
 • organisatie van het NKvJG-lustrum in 2017
 • redactie van de Misjpoge
 • Buddies om nieuwe Kring-leden zowel wegwijs te maken in het genealogisch onderzoek als in de Kring
Een e-mail aan de secretaris van de NKvJG volstaat om aan uw belangstelling uiting te geven.

Buurtkaarten van Amsterdamse Jodenbuurt online

De meeste genealogen kennen weliswaar de adressen van hun voorouders en andere verwanten, maar zouden willen visualiseren waar die in de Jodenbuurt te vinden zijn of waren. Ko Sturkop bewerkte de Loman-kaarten (Stadsarchief Amsterdam) en voegde die samen tot een totaaloverzicht van de Amsterdamse Jodenbuurt in 18- en 19de eeuw.
Lees verder...
Ga direct naar de buurtkaarten...

Beleidsvisie 2016

In de bijna dertig jaren die zijn verstreken sinds de oprichting van de NKvJG is de omgeving van het onderzoek naar joodse genealogie en familiegeschiedenis drastisch veranderd. Dat vereist aanpassingen. Om de Kring bestendig te maken voor de toekomst heeft het bestuur een proeve van een Beleidsvisie vastgesteld, waarin digitalisering van de inspanningen centraal is geplaatst. De beleidsvisie zal worden voorgelegd aan de ALV van 3 maart 2016. Bij de proeve is dankbaar gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de Commissie van Goede Diensten, ingesteld door de ALV in maart 2015.

Ga naar de Beleidsvisie 2016

Misjpoge

Wat later dan gebruikelijk is het eerste nummer van de Misjpoge van 2016 op de deurmat gevallen. Vanaf deze jaargang verschijnt de Misjpoge namelijk niet langer aan het begin van de maand maar aan het eind. Dit komt beter uit met zomervakantie en Hoge Feestdagen. Bestuur en redactie werken eraan - uitsluitend - leden, de Misjpoge ook digitaal ter beschikking te stellen. Daarover komt een afzonderlijk bericht.

In het eerste nummer van 2016::

 • Frits Slicht, Het familieverhaal van koordirigent Meijer Smeer
 • Bert Schijf, Regina Klara Weindling, 1892-1990
 • Bob Coret, Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse Archieven
 • Bert Schijf, Redelmeijer, een Duits-Joodse bankier
 • Martin Maas, Maupie Staal 1877-1978, ‘een gentleman-humorist
 • Bert Schijf, De gebroeders Perlberger
 • Bestuur
 • Gelezen
Lees verder...

Database Alle Joden van Hoorn sinds 1700 online

De genealogische database van alle (4.643) Joden van Hoorn sinds ca. 1700 kan nu door iedereen worden geraadpleegd – met dank aan de samensteller, Gerrit Kornalijnslijper. 
Op de foto de inmiddels afgebroken synagoge van Hoorn in 1952.

Ga naar Joodse inwoners van Hoorn

Vragen van leden...

Op de Joodse begraafplaats Tongerseweg te Maastricht zijn twee stenen die erg op elkaar lijken, dezelfde vorm en opmaak, hetzelfde lettertype, maar ze doen weinig Joods aan, Er is alleen een Nederlandse tekst. Dit komt niet veel voor. De oudste steen is uit 1843 die nieuwere uit 1880. Is de steen van Mina Bloemgarten (rechts) een kopie van die van Esther (links)? Rogier Foyer zocht het uit...
Lees verder...

Van het bestuur

* Voorzittersvoordracht Op de ALV 2015 heeft voorzitter Rogier Foyer aangekondigd zijn bestuurstaken in maart 2016 te willen neerleggen. Jeroen Sprenger (foto) wordt de komende ALV als zijn opvolger voorgedragen. John Löwenhardt (secretaris), Jaap Roos en Henriëtte van Dijk (sinds januari 2016 penningmeester) willen bijtekenen.
* Beleidsvisie Het bestuur zal op de ALV een beleidsvisie presenteren voor 2016, waarbij de ideeën zijn benut die door de commissie ingesteld op de ALV, 2015 zijn aangedragen. De Beleidsvisie wordt met de definitieve uitnodiging meegestuurd, maar is nu al op de NKvJG-website te lezen.
* Lustrum 2017 Het bestuur doet een oproep aan leden die bereid zijn zitting te nemen in de Lustrumcommissie voor de organisatie van feestelijkheden in augustus-september 2017. De Kring bestaat dan dertig jaar. Meld uw kandidatuur alstublieft aan de secretaris, secretary@nljewgen.org

Ga naar agenda ALV 2016...

Activiteitenkalender

 • zo. 13 maart 2016, 14u. Algemene Ledenvergadering en (vanaf 15u.) Paternosterpitch door bestuursleden NKvJG
 • ma 25 april 2016 16u - Presentatie boek Drenthse Joodse oorlogsslachtoffers aan de Drentse Commissaris van de Koning, Boekhandel Iwema, Singel 11 Assen. Tevens lancering website.
 • do. 2 juni 2016 11-19u. Famillement - Utrecht
 • zo. 19 juni Lezing door Raya Lichansky
 • zo. 18 september Bezoek aan Joods Zutphen
Copyright © 2016 Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, All rights reserved.


Wilt u wijzigingen doorgeven?
U kunt  update uw voorkeuren of u uitschrijven van deze lijst.