Copy
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op wat via www.texelsamenbeter.nl wordt gecommuniceerd.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.

Interessante lezing op 3 februari

Januari 2016
Onze najaarscampagne zit er op! Alle spreekuren en dorpenrondes zijn achter de rug. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de informatieavonden, leest u een interview met Jan Blok (apotheker in Den Burg) en vindt u informatie over de lezing van Machteld Huber op 3 februari. .
Machteld Huber geeft een lezing op 3 februari
Texel Samen Beter organiseert op 3 februari in De Buureton een lezing over de vernieuwing in de zorg. De lezing wordt gegeven door arts-onderzoeker dr. Machteld Huber, die een andere kijk heeft gekregen op de zorg. 

Machteld Huber trekt nu door het land met lezingen over het begrip "positieve gezondheid". Een term, waarin de kracht van mensen benadrukt wordt en de focus minder ligt op de afwezigheid van ziekte. 

Toegang: vrij, ook voor niet-leden van de coöperatie.
Locatie: Buureton
Tijd en datum: 3 februari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Verslag Dorpenronde
In november, december en januari zijn er in elk dorp informatieavonden georganiseerd door Texel Samen Beter. Doel van de dorpsinloop was vragen te beantwoorden over de coöperatie en onze ideeën en idealen te bespreken. De aantallen bezoekers waren wisselend maar in bijna alle dorpen waren de gesprekken zinvol en belangrijk.

Aankondiging activiteiten van de zorgcoöperatie
3 februari om 20.00 uur: Lezing van Machteld Huber in de Buureton. Inloop vanaf 19.30 uur.

3 maart: Dag voor basisscholen over Voeding & Beweging in Sporthal Ons Genoegen.

Contributie 2016
Als het goed is hebben alle leden inmiddels een e-mail of brief gekregen met het verzoek de contributie voor 2016 over te maken. Hartelijk dank aan iedereen die dit inmiddels heeft gedaan. Heeft u dit nog niet gedaan, doe het dan graag zo snel mogelijk.

Interview met Jan Klok (apotheker in Den Burg)
In 2014 kwam een gemêleerd gezelschap bij elkaar in de boet van Marc van Rijsselberghe aan de Hoornderweg. Het doel was met elkaar te brainstormen over ontwikkelingen in de zorg. Uit deze gesprekken kwam het initiatief voor de oprichting van Zorgcoöperatie Texel Samen Beter. Apotheker Klok was één van deze initiatiefnemers. 

Brief aan de wethouder
Op 26 januari 2016 hebben wij een brief gestuurd naar Gemeente Texel, naar wethouder Huisman om precies te zijn. Het onderwerp van de brief is het feit dat veel ouderen zich erg onzeker voelen over hoe het straks zal gaan met de zorg die ze vermoedelijk nodig zullen hebben (dit kwam naar voren tijdens de dorpenronde). 

De zorgcoöperatie voor Texelaars
Bezoek voor vragen onze contactpagina of e-mail naar info@texelsamenbeter.nl.

Uitschrijven | Instellingen