Copy
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op wat via www.texelsamenbeter.nl wordt gecommuniceerd.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.

Texel Samen Beter

Februari 2016
Waar kan ik met mijn vragen terecht als wij straks zorg nodig hebben? Een vraag die wij regelmatig krijgen van onze leden. Dorpswerker Betsie Verhoeven van Texels Welzijn vertelt graag meer. Verder in deze nieuwsbrief informatie over de gezondheidsweek die binnenkort wordt georganiseerd en we blikken terug op de interessante lezing van Machteld Huber begin deze maand.
Dorpswerker Betsie Verhoeven: wat doet zij?  
Texels Welzijn heeft een aantal dorpswerkers in dienst, die ieder een deel van het eiland bedienen. Zij kennen 'hun' dorpen en zijn aanspreekpunt voor onder andere zorgvragers en mantelzorgers. 

> Lees meer over het werk van Betsie Verhoeven
Gezondheidsweek
"Hoera het is vandaag". Dat is het motto van de Gezondheidsweek die van van 7 tot 11 maart 2016 plaatsvindt op alle basisscholen op Texel. Tijdens deze week staat de Gezondheidsbeurs centraal. De beurs wordt georganiseerd op donderdag 10 maart voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8.

> Meer over de gezondheidsweek
Machteld Huber
Op 3 februari kwam Machteld Huber als spreekster voor Texel Samen Beter naar het eiland. Machteld Huber heeft vanuit haar positie als huisarts en na eigen ziekte ervaringen, een nieuw concept van gezondheid ontwikkeld: Positieve Gezondheid. Begin deze maand sprak ze hierover op Texel!

> De positieve gezondheid van Machteld Huber
Contributie 2016
Veel leden hebben de contributie inmiddels betaald, hartelijk dank daarvoor. Voor degenen die nog niet betaalden geldt: snel betalen is belangrijk als u uw contributie terug wilt krijgen via de Texel Samen Beter Polis. 
 
Hebt u een probleem met teruggave van uw contributie over vorig jaar? Stuur dan uiterlijk 4 maart een email naar info@texelsamenbeter.nl of een briefje naar Oost 30, 1794 GP Oosterend waarin u per persoon vermeldt: uw naam, adres, pasnummer Univé-zorgpas en pasnummer TSB-pas.

> Meer over de contributie
Enquête
Wij willen werken aan wat onze leden belangrijk vinden. Daarom maken we een enquête voor onze leden en Texelaars. Waar zitten uw vragen en behoeften met betrekking tot zorg en welzijn? Wat vindt u prima geregeld op Texel en waar kan het beter? 

Deze enquête verspreiden we ruim voor de zomer onder onze leden en ook via de Texelse Courant. In een van de volgende Nieuwsbrieven komen we hier uitvoeriger op terug.

> Extra informatie over de enquête
De zorgcoöperatie voor Texelaars
Bezoek voor vragen onze contactpagina of e-mail naar info@texelsamenbeter.nl.

Uitschrijven | Instellingen