Copy
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op wat via www.texelsamenbeter.nl wordt gecommuniceerd.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.

Proost op 2016!

Januari 2016
Er begint weer een nieuw jaar. Niemand weet wat dit jaar ons zal brengen. De organisatie en kwaliteit van onze zorg zal nog wel even in discussie blijven, dat mogen we veilig aannemen. In 2016 willen we als zorgcoöperatie samen met onze leden verder bouwen aan onze veerkracht.
Machteld Huber naar Texel
Machteld Huber is een Nederlandse onderzoekster. Zij werkt aan een nieuwe definitie van gezondheid, die mensen niet tot afhankelijk zorgvrager bestempelt, maar mensen aanspreekt op hun kracht.

Zet in uw agenda: 3 februari
Op de avond van 3 februari komt Machteld naar Texel om hier verder over te praten. Wat betekent dit precies, wat kunnen we ermee in de dagelijkse praktijk, op Texel? Wilt u aanwezig zijn?

> Lees meer over Machteld Huber en meld u aan!
Najaarscampagne 
Onze najaarscampagne is goed verlopen. Veel mensen kwamen naar de spreekuren. Het dorpenrondje was wisselend qua opkomst, maar we hebben heel goede gesprekken gevoerd.

In de eerste nieuwsbrief reageren we op de vraag die vaker werd gesteld: waar kan ik terecht als ik denk dat ik hulp nodig heb?

Wat staat er nog op het programma?
Op 13 januari is er een inloopavond (18.30 tot 20.30 uur) in Den Hoorn in dorpshuis De Waldhoorn. 
Contributie 2016
Snel betalen, eenvoudig geld terug! Deze maand (januari 2016) ontvangt u een rekening voor de contributie van 2016, tenzij u al eerder heeft betaald.

Contributie terugkrijgen
U kunt deze contributie ook in 2016 terugkrijgen als u een aanvullende Texel Samen Beter-verzekering hebt afgesloten. Dat gaat in 2016 veel eenvoudiger! Als u op 1 februari uw contributie hebt voldaan, en u heeft een aanvullende verzekering, dan krijgt u begin april uw contributie automatisch teruggestort.
De zorgcoöperatie voor Texelaars
Bezoek voor vragen onze contactpagina of e-mail naar info@texelsamenbeter.nl.

Uitschrijven | Instellingen