Copy
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.

Texel Samen Beter

Oktober 2019: nieuwsbrief

Laat zien dat de zorg u een zorg is!

Texel werkt op dit moment hard aan kustverdediging om te anticiperen op een stijgende zeespiegel. Met de zorg op Texel is precies hetzelfde aan de hand: de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken op Texel en daarmee de vraag naar zorg overstijgt binnenkort de mogelijkheden om die op te vangen. Volgens een aantal organisaties en betrokken hulpverleners moeten we daar als eiland ook op moeten anticiperen.

Daarom hebben een groot aantal Texelse zorgverleners elkaar gevonden in het plan om samen te gaan werken in een nieuw te bouwen “Gezondheidsplein”. Men kan hier terecht met medische vragen, maar ook met vragen op maatschappelijk gebied of op het gebied van leefstijl en bewegen. De beoogde locatie van het Gezondheidsplein is ideaal: dichtbij de TXL sporthal, het onderwijs en diverse verengingen en parkeergelegenheid.

In tegenstelling tot de kustversterking waar het initiatief bij het rijk ligt, is voor de versterking van de zorg op Texel de gemeente Texel voor een groot deel verantwoordelijk. Op aangeven van zorgcoöperatie Texel Samen Beter hebben inwoners en zorgverleners de handen inéén geslagen en lopen er inmiddels goede initiatieven (Welzijn op recept en Bewegen op recept), welke binnen het Gezondheidsplein een verdere impuls zullen krijgen. De steun en inzet van de gemeente is hierbij onmisbaar.

A.s. woensdag 16 oktober spreekt de gemeenteraad zich uit over de realisatie van het Gezondheidsplein. Laat door uw aanwezigheid op de publieke tribune zien dat de zorg op Texel u een zorg is!

Brief raadsleden
 
Er is ook een brief over dit onderwerp uitgegaan naar de leden van het College en de Texelse gemeenteraad. Hierin wordt het onderwerp en het belang hiervan nog uitgebreider toegelicht. Ook u kunt deze brief lezen. 

> Lees de hele brief hier
De zorgcoöperatie voor alle Texelaars
Bezoek voor vragen onze contactpagina of e-mail naar info@texelsamenbeter.nl.

Uitschrijven | Instellingen