Copy
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op wat via www.texelsamenbeter.nl wordt gecommuniceerd.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.

Texel Samen Beter

September 2016

Algemene Ledenvergadering op 3 november a.s. in Stayokay, Den Burg.

Noteer de datum: donderdag 3 november 20:00 uur, zaal open vanaf half acht. 

Definitieve agenda en stukken volgen tweede helft oktober.

Op de agenda staat onder meer: 

  • Presentatie resultaten enquête, conclusies en speerpunten voor actie
  • Bijpraten over ontwikkelingen in zorg en welzijn op Texel (zie ook hieronder bericht over “Texelse Coalition of the Willing”)
  • Financieel verslag
  • Nieuwe bestuursleden: Tine Visser treedt dit jaar volgens rooster af. Verder heeft voorzitter Rikus Kieft aangegeven aan het eind van zijn termijn, najaar 2017, te zullen stoppen. In het zittende bestuur ziet niemand zich als nieuwe (kandidaat)voorzitter. Versterking is dus dringend nodig.

Daarom een dringende oproep: kom het bestuur versterken

We weten het…bestuurswerk is niet populair, maar wel erg belangrijk, zeker in deze opbouwfase van de Zorgcooperatie. We willen gezien de wisselingen in het bestuur komend jaar veel energie steken in het versterken van het bestuur, een beoogd nieuw voorzitter kan zich dus een jaar inwerken. Het is ook een kans om persoonlijk bij te dragen aan een duurzaam zorg- en welzijnsstelsel op Texel waarbij de stem van de gebruiker van de zorg meetelt en iedere Texelaar zoveel mogelijk eigen regie houdt ook al ontstaat er afhankelijkheid van anderen.

Neem contact op via info@texelsamenbeter.nl als u hier meer over wilt weten of als u zichzelf of iemand anders wilt aanmelden voor het bestuurswerk. Of spreek een van de bestuursleden even aan. 

Texelse zorg- en welzijnsaanbieders gaan aan de slag met Positieve Gezondheid op Texel

Als Texel Samen Beter zijn we erg blij met deze ontwikkeling. De Zorgcooperatie introduceerde samen met Univé het gedachtengoed van Machteld Huber op Texel. We hielden diverse lezingen en veel leden vulden al een keer de Spin van Huber in. 

Nieuwe kijk op gezondheid

De afgelopen jaren is door Machteld Huber, een Nederlandse arts/onderzoeker, veel onderzoek gedaan naar gezondheid. Uit gesprekken met heel veel mensen over hun gezondheid heeft zij ontdekt dat ‘gezondheid’ iets anders is dan alleen de afwezigheid van ziekte. Uit het onderzoek blijkt dat voor de beleving van gezondheid zes gebieden (dimensies) belangrijk zijn: hoe het lichamelijk en psychisch gaat, of iemand zijn dagelijkse handelingen kan verrichten, of iemand mee kan doen in de samenleving, hoe iemand zijn kwaliteit van leven ervaart en of iemand het leven als zinvol ervaart.

In de huidige gezondheidszorg wordt vooral aandacht besteed aan hoe het lichamelijk en soms ook psychisch met mensen gaat. De andere dimensies krijgen relatief veel minder aandacht. Maar nu we met zijn allen steeds ouder worden en steeds meer mensen een deel van hun leven te maken hebben met een chronische ziekte, zoals kanker of hart- en vaatziekten, is de uitdaging om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Machteld Huber spreekt over: “gezondheid als het vermogen zich aan te kunnen passen en eigen regie te voeren in het licht van lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Omdat ook de andere dimensies belangrijk zijn voor hoe mensen hun gezondheid ervaren, pleit Machteld Huber voor een bredere kijk op gezondheid. En heel veel mensen zijn het met haar eens en zoeken naar manieren om vanuit die brede kijk te werken. Ook op Texel.

In een bijeenkomst van zorgcoöperatie Texel Samen Beter (TSB) is vorig jaar bijvoorbeeld met de leden gekeken naar de verschillende levensgebieden die van belang zijn voor de ervaren gezondheid. En begin dit jaar is na een lezing van Machteld Huber een groep ontstaan die onderzoekt wat Positieve Gezondheid kan bijdragen aan de vraag hoe je zo lang en plezierig mogelijk op Texel kunt wonen. Deze groep, die zich de “Coalition of the Willing” noemt en waarin mensen van de gemeente, TSB en zorgaanbieders zitten, organiseert een bijeenkomst over Positieve Gezondheid. Doel van deze bijeenkomst is om nog meer Texelaars kennis te laten nemen van de nieuwe visie op gezondheid en te onderzoeken welke onderdelen hiervan op Texel kunnen worden overgenomen.

Datum en tijd: 15 september 2016, 14-15 uur
Locatie: Gemeentehuis Den Burg

Uitnodiging

Alle leden van Texel Samen Beter zijn uitgenodigd om de lezing van 14-15 uur bij te wonen. Dat is gratis. Meld u dan svp wel even aan bij m.hornstra@zonh.nl.

Als u werkt in zorg en welzijn, kunt u ook de rest van het programma bijwonen, dat duurt tot uiterlijk 20 uur.

Na de verdiepingssessie zijn er enkele werksessies om een aantal concrete ideeën voor Texel rondom positieve gezondheid, die al eerder ontstaan zijn, verder uit te werken.

Programma

15.00/17.00 - Verdiepingssessie voor iedereen die al eerder de lezing van Machteld Huber bijwoonde

17.00/17.30 - Maaltijd

17.30/19.00 - Bijeenkomst voor huisartsen en daarnaast vier werksessies over ideeën (*) voor Texel 

19.00/19.15 - Pauze

19.15/20.00 - Plenaire terugblik en blik op vervolg

Aanmelden

Om aan de verdiepingssessie mee te kunnen doen, is het wel nodig dat u al bekend bent met positieve gezondheid omdat u bijvoorbeeld nu of eerder dit jaar de lezing heeft bijgewoond, U kunt zich aanmelden of meer info vragen bij Meike Hornstra d.m.v. een mail naar: m.hornstra@zonh.nl

(*) 1. positieve gezondheid voor kinderen, 2. Positieve gezondheid en samenwerking zorgverleners, 3. website positieve gezondheid voor Texel, 4. Dorpsbijeenkomsten positieve gezondheid

Interview  met Bernard Wolf, fysiotherapeut

Deze keer ben ik voor de nieuwsbrief op bezoek gegaan bij Therapie Wolf, om een les valpreventie voor ouderen bij te wonen. De groep bestaat deze middag uit 6 personen, normaal zijn er iets meer. De groepsleden zijn bijna allemaal hoogbejaard, 3 leden zijn ruim 90+, de anderen tachtigers. Allen wonen nog zelfstandig en de meesten willen dat ook graag zo houden. Lees verder...
De zorgcoöperatie voor Texelaars
Bezoek voor vragen onze contactpagina of e-mail naar info@texelsamenbeter.nl.

Uitschrijven | Instellingen