Copy
Nyhetsbrev från Tostan Sverige
View this email in your browser

Minskat våld mot kvinnor och barn efter Tostans program


Bästa Tostanvän,

Vi i Tostan är stolta över att kunna berätta att vårt Community Empowerment Program (CEP) med mänskliga rättigheter som ledstjärna ger kvinnor egenmakt och kraft att ta ledande positioner i sina samhällen. Vi ser också att våldet mot kvinnor och barn minskar i de samhällen som genomgått Tostans program.

Ditt stöd är viktigt. Tostan Sverige finansierar nu projekt i 32 byar i Fouta i norra Senegal och hundratals byar väntar på att få Tostanprogram. Hjälp oss att ge flera byar utbildning! Ge en gåva på postgiro 90 00 47-2 eller Swish 1239000472.

I detta Medlemsutskick från Tostan Sverige kan du bland annat läsa om Tostans grundare Molly Melchings besök i Sverige.

Molly Melching på besök

Molly Melching har varit i Stockholm och som vanligt haft ett digert program. Besök på Radiohjälpen, Sida och Postkodlotteriet. Intervju med Dagens Industris journalister, presentation och rapport på slottet för Drottning Silva och styrelsen för Drottningens Stiftelse och slutligen möte med utrikesminister Margot Wallström.

Däremellan middag och möte med styrelsen för Tostan Sverige och en reception på Svenska Petroleum Exploration AB – generös stödjare av Tostan för ett 40-tal inbjudna vänner och gynnare, Molly berättade då om förbluffande gynnsamma resultat på de utvärderingar, av programmen som gjorts (se nedan), men också om det trängda ekonomiska läget. Det är många byar som önskar starta Tostanprogram och det är svåra tider.

Efter mer än 25 års arbete avgår Molly Melching som administrativ ledare för organisationen. Hon försäkrade oss dock att även om hon lämnar denna befattning kommer hon inte att sluta arbeta för Tostan. I stället kan hon nu lägga all sin kraft och kreativitet på Tostans programarbete, undervisning, fundraising och som Tostans ambassadör runt om i världen, saker hon verkligen brinner för.

Elena Bonometti, Tostans nya VD

Molly Melchings efterträdare på den administrativa posten är Elena Bonometti och hon har redan tillträtt. Hon presenterar sig som passionerat intresserad av utvecklingsarbete och Afrika sedan många år. Läs mer här.

Tostan Training Center

Tostan metodiken håller på att sprida sig över världen genom Tostan Training Center (TTC) i Thiès, Senegal. Där hålls internationella utbildningskurser på franska och engelska. Intresset för programmet är stort på många håll, inte bara i Afrika. Hittills har 39 olika länder skickat deltagare att lära sig Tostans metodik byggd på mänskliga rättigheter och vårens kurser är fullbokade. Kursen omfattar drygt tio dagar och Molly är imponerad av hur snabbt deltagarna tar till sig metodiken. Molly sköter själv en del av undervisningen.
Läs mer om Tostan Training Centers här.

Utvärderingsresultat

Alla som arbetar med bistånd vet att utvärdering av arbetet är nödvändig för att veta hur man skall gå vidare. Med hjälp av pengar från Bill och Melinda Gates Foundation har Tostan gjort en utvärdering av CEP arbetet i 150 byområden i Mali, Mauritanien, Guinea och Guinea Bissau. Svaren var mer positiva än man någonsin vågat hoppas på. Några exempel nedan talar för sig själva där B står för Baseline Study (utgångsvärde) och F står för Final Study (avslutande resultat).

Procent av bydeltagare som ogillar och skulle ingripa om FGC utfördes i deras by. 150 byar i fyra länder 2013-22016 ( 9647 deltagare)
Procent av bydeltagare som ogillar barnäktenskap. 150 byar i 4 länder 2013-2016
Det händer mycket positivt i Tostan. Håll också utskick på vår hemsida och på Facebook.

Varma hälsningar,

Anne Charlotte Ringquist
Ordförande Tostan Sverige
info@tostan.se
Stöd Tostan Sveriges arbete genom en gåva på 90 00 47-2 eller på Swish 1239000472
Twitter
Facebook
Website
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2017 Tostan Sverige, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp