Copy
Nyhetsbrev från Tostan Sverige
View this email in your browser


Välkommen på medlemsmöte 10 november!


Kom och lyssna på journalisten Mia Holmgren som skrivit flera artiklar om Tostan i Senegal och även deltagit i Tostanutbildning. Mia kommer visa bilder och berätta om möten med deltagare i de av Sverige finansierade byarna hon besökt i norra Senegal. 

Tid: 10 november kl. 18.00
Plats: Fältöversten, Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm


Community Empowerment program


Tostan Sverige har under drygt tio år med framgång finansierat närmare 100 treåriga Community Empowerment program (CEP) i Senegal och 25 i Gambia. CEP är basen för allt Tostans arbete i Västafrika. Aktuellt just nu för Tostan Sverige är att vi med hjälp av HM Drottning Silvias Stiftelse Care About The Children och Tostan Sveriges Pooled Funding kan fullfölja arbetet i de 21 byar i norra Senegal som vi påbörjade 2015. Vi har fått mycket positiva rapporter från Senegal om att projektet går bra och att man påbörjat det andra året av tre.

 

Alla flickor har rätt att överleva


Med stöd från Radiohjälpen-Musikhjälpen påbörjade Tostan Sverige projektet All girls have the right to survive: Protecting Girls through Youth-led Empowerment in Northern Senegal 2015. Projektet som pågår i 24 byar i norra Senegal vänder sig till unga och bygger på den första delen av Tostans Community Empowerment Program. Ungdomar undervisas att själva informera och mobilisera andra unga kring frågor som rör flickors och kvinnors hälsa och ett slut på kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.

Sturebygruppen


Stöd från medlemmar är viktigt för Tostan Sveriges arbete. Ett bra exempel på hur medlemmar kan hjälpa är Sturebygruppen. Mia André som länge varit medlem och givare i Tostan Sverige har tagit initiativet till att samla vänner och bekanta i det hon kallar Sturebygruppen. Gruppen kommer främst att ägna sig åt att hjälpa Tostan Sverige med värvning av nya medlemmar och månadsgivare.

Nytt projekt i Mauretanien


För att starta upp ett Tostanprojekt i ett nytt område krävs finansiering av minst tio byar. Tostan Sverige söker nu medel för att kunna finansiera ett projekt i Mauretaninen. Vi har fått en generös donation från Svenska Petroleum Exploration AB och vi söker ytterligare medel. 

Den islamiska republiken Mauretanien blev självständig från Frankrike först 1960 och slaveriet förbjöds 1981. Närmare 50 % av drygt 3.5 millioner invånare är analfabeter. Kustvattnen utanför Mauretanien och Senegal är bland de fiskrikaste i världen, men försörjningen därifrån hotas av andra länders överfiskning i området. 

 

Peace and Security Project


2012 utökades Tostans program med Peace and Security Project som finansieras av Sida. Syftet är att lösa och förebygga såväl lokala som regionala och nationella konflikter. Det startades i Senegal, Gambia och Guinea-Bissau där redan år 2013 trehundra fredskommittéer hade bildats. Nu tas nästa steg, som är ett samarbete med Senegals Advokatsamfund för att ge fortsatt vidareutbildning i juridiska frågor åt handledarna i de tre projektländerna.  
Stöd Tostan Sveriges arbete genom en gåva på 90 00 47-2 eller på Swish 1239000472
Twitter
Facebook
Website
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2016 Tostan Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra hur du får dessa mail? 
Du kan uppdatera dina inställningar eller avsluta prenumerationen för mailutskick

Email Marketing Powered by Mailchimp