Copy
Nyhetsbrev från iTunnan
View this email in your browser

Fluglocket införs i Helsingborg


Flugor och fluglarver i matavfallet är ett utbrett problem bland kommuner som samlar in matavfall. iTunnan har lösningen - Fluglocket.
 
Helsingborg följer Mölndals exempel och inför fluglocket, detta efter 2 års testande med mycket goda resultat. Produkten kommer införas på alla fyrfackkärl i kommunen.
För vidare läsning se Helsingborgs Dagblad och information på NSRs hemsida.

ITunnan är ett innovationsföretag och kommer fortsätta att utveckla produkter som underlättar källsortering för hushållen.
Under sommaren kommer försök bl.a. göras med flugfria separata matavfallskärl och 2-delade matavfallskärl.

Bästa hälsningar,
Tom Johansen
info@iTunnan.se
AB iTunnan
www.iTunnan.se
 
Fluglocket - Håller matavfallet lukt och flugfritt.
 
Fluglock erbjudes till alla fyrfackskärl med matavfall i insatsen.
Copyright © 2016 Aktiebolaget iTunnan, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp