Copy
Nyhetsbrev från iTunnan
View this email in your browser

Kristianstad inför PLASTIS


Innan sommaren lanserade iTunnan en klimatsmart och plånboksvänlig lösning för att komprimera mjukplast - Plastis.

Flera kommuner har tagit in produkten i sitt sortiment och Kristianstad blir nu först med att införa PLASTIS brett.


Kristianstad inför 4-fackssystem, i 4 etapper, för sina ca 24.000 villahushåll med start våren 2017. För att underlätta källsortering av mjukplast erbjuder man hushållen PLASTIS.
I första etappen görs detta som ett försök och efterföljs av en utredning av om plastkomprimerare skall användas i resterande områden.

PLASTIS är produkten för mjukplastkomprimering som den borde vara: Transport - och lageroptimerad.

PLASTIS reducerar transport och lagerbehovet med mer än 70% jämfört med konkurrerande produkter och kan därmed reducera kostnader i många led. Detta möjliggör att ett lågt försäljningspris kan erbjudas.


ITunnan är ett innovationsföretag och kommer fortsätta att utveckla produkter som underlättar källsortering för hushållen.


Bästa hälsningar,
Tom Johansen
AB iTunnan
info@iTunnan.se
www.iTunnan.se
Plastis - Komprimering av mjukplast
 
Transport- och lageroptimerad. Mer än 70% transportbesparing.
För mer information se hemsidan eller instruktionsfilm

DE NOMINERADE ÄR...

FINALIST I PLASTOVATIONER 2016
Copyright © 2016 Aktiebolaget iTunnan, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp