Copy
Brederoodseweg 41
Geachte buurtbewoner en/of belangstellende van de Brederoodseweg 41,

Op woensdag 31 augustus jl. heeft u van ons een schrijven ontvangen betreffende de Brederoodseweg 41. In dat schrijven is per abuis een verkeerde oppervlakte van de footprint van de woningen opgenomen. De footprint van de woningen is 250 m2 in plaats van de genoemde 200 m2. De oppervlakte van 250 m2 is in de eerdere communicatie richting omwonenden en op de informatiebijeenkomst op 5 juli jl. wel juist aangegeven, en is ook in de aanvraag als zodanig opgenomen. Gezien de kavelgroottes zijn wij nog steeds van mening dat dit passend is.

Mocht u vragen hebben kunt u deze aan ons kenbaar maken op onderstaand mailadres.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven via de website en/of aanwezig was tijdens de inloopbijeenkomst.

Projectteam Brederoodseweg 41
info@brederoodseweg41.nl

voorkeuren m.b.t. de nieuwsbrief aanpassen | uitschrijven van deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by MailChimp