Copy
Brederoodseweg 41
Geachte buurtbewoner van de Brederoodseweg 41,

Op zaterdag 19 november heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden op de locatie aan de Brederoodseweg 41. Het doel van de bijeenkomst was om buurtbewoners en geïnteresseerden te informeren over de plannen en tevens om in een informele sfeer kennis te maken, onder het genot van een kop koffie of thee. In de schuur was een tentoonstelling ingericht met panelen waarop uiteengezet was hoe het gebied in de toekomst zal worden ingericht. Tevens waren er beelden en maquettes van twee van de drie woningen.

Presentatie

Voor de inloopbijeenkomst waren informatiepanelen gemaakt. De volledige presentatie vindt u op de website van het project: download als PDF.

Verslag inloopbijeenkomst

Ondanks het matige weer was er een redelijke opkomst. Buurtgenoten gaven aan geïnteresseerd te zijn in de plannen, maar ook dat zij graag van de gelegenheid gebruik wilden maken om het terrein eens van dichterbij te bekijken. Natuurlijk hadden de bezoekers ook vragen. Aanwonenden vroegen zich af of het mogelijk is om de meest oostelijk gelegen woning met groeninrichting verder aan hun zicht te onttrekken. Ontwikkelaar en toekomstig bewoner Ernest van der Meijde gaf aan dit zeker te willen onderzoeken, als onderdeel van het inrichtingsplan voor de tuin.

Behalve buurtbewoners waren ook maatschappelijke groeperingen en de politiek vertegenwoordigd. Raadslid Eggermont van het CDA vroeg of het nodig was om drie woningen te bouwen of dat ook met twee woningen volstaan kon worden. Stedenbouwkundige Mark van der Heide legde uit dat er binnen de ruimtelijke randvoorwaarden die de gemeente heeft meegegeven gezocht is naar een kostendekkende opzet en dat dit na ontwerp en onderzoek geresulteerd heeft in het plan met de drie woningen zoals nu voorgesteld wordt. Aangezien als voorwaarde voor ontwikkeling geldt dat er niet onnodig winst gemaakt mag worden, is de financiële onderbouwing van het project ter verificatie voorgelegd aan de provincie en akkoord bevonden.

In het verlengde van dit thema vraagt Dhr. Oosterop van Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg naar een borging dat het nieuw voorgestelde BVO en bouwvolume (incl. schuurtjes e.d.) nooit en te nimmer wordt overschreden. Mark van der Heide geeft aan dat in deze borging momenteel zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk is voorzien, maar dat de suggesties voor een verdere juridische borging die Dhr Oosterop schriftelijk heeft aangereikt bestudeerd zullen worden.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Brederoodseweg 41
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven via de website en/of aanwezig was tijdens de inloopbijeenkomst.

Projectteam Brederoodseweg 41
info@brederoodseweg41.nl

voorkeuren m.b.t. de nieuwsbrief aanpassen | uitschrijven van deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp