Copy
Onderstaand de brief van de gemeente Eindhoven
Onderstaand de mail van SDBE
-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: SDBE | Stad&Co <sdbe@stadenco.nl>
Datum: 22-02-2016 4:59 PM (GMT+01:00)
Aan: lucie <lucie@loopstra.nl>, info@stratumsepoort.nl, eindhoven@khn.nl
Onderwerp: RE: brief aan horeca feb versie def 20-2-16

Beste mevrouw Loopstra-Moonen,

We hebben uw mail in goede orde ontvangen. Eerder in het proces rondom de ontwikkelingen van het NRE terrein is ook al eens contact opgenomen met de horeca uit de binnenstad door u of andere bezwaarmakers uit de buurt. We willen dan ook herhalen wat wij eerder hebben aangegeven: bij een grote stad als Eindhoven hoort een goed voorzieningenniveau, horeca is hier onderdeel van. In de binnenstad is cf. bestemmingsplan nagenoeg op elke plek horeca toegestaan. Of dit wel of niet gebeurt is marktwerking. Het lijkt logisch dat op het NRE terrein op vergelijkbare wijze wordt gehandeld.

Het is vervelend dat u overlast ervaart. De beste oplossing hiervoor is altijd in overleg treden om er samen uit te komen, dat willen wij u dan ook adviseren. Dat doen we in de rest van de binnenstad ook en over het algemeen werkt dat prima met een voor iedereen perfect resultaat!

Met hartelijke groet,

Eric Duffhuis
Secretariaat Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven
 
Email Marketing Powered by Mailchimp