Copy

בית המדרש לנשים באפרת וגוש עציון

The Women's Beit Midrash of Efrat and Gush Etzion

!פורים שמח Happy Purim!
Purim Fun at the bottom of newsletter
תוכן ברוח פורים בהמשך המידעון...
דבר תורה מאת ראש בית המדרש
D'var Torah from the Rosh Beit Midrash


Parshat Tetzaveh: You Are What You Wear

by: Batya Hefter
“These are the vestments that they shall make: a breastplate, an ephod, a robe, a knitted tunic, a turban and a sash” (Shemot 28:4).
Upon reading the list of Aharon HaKohen’s holy garments, one can’t but notice that the most significant article is missing. Where is the forehead plate (tzitz), the crown which the High Priest wore on his head?... Read More
 
פרשת זכור והמצוות של פורים
מאת: בתיה הפטר
המצוות של משלוח מנות ומתנות לאביונים מפיצות בינינו רוח של אחווה אחדות ושמחה. ככאלה, הן נראות מתאימות להעצמת שמחת יום טוב של חגים אחרים גם כן. מדוע זכה חג משני כמו פורים במצוות מיוחדות אלה? המפתח לשאלה מונח בזה שחג הפורים הוא זכר לעימות בין העם היהודי לעמלק. ..קראו עוד
Coming Soon בקרוב  
Dedications
 • Torah of the Mothers was dedicated by Linda Shammah in memory of her Aunt Adele z"l, Ada z"l bat Latifa 
 • Hasssidut on the Parsha was dedicated in memory of Faye Comet z"l, Tzippora z"l bat Shmuel & Hodel Sol Comet z"l, parents of Marla Stark
 • A Day of Learning was dedicated in honor of the Bat Mitzvah of Yakira Farkas by Tamar & Adami Farkas
Dedicate a Shiur
Mazal Tov
 • Rav Herzl & Batya Hefter on the Bar Mitzvah of their son Aron Noam
 • Estee & Yakov Fleischmann on the Bar Mitzvah of their son Rami, and to proud grandmother Betty Rose Eisenberg
 • Yael Valier & Dan Goldstein on the marriage of their son Natan to Miriam Davidson
 • Shaul & Tamar Flank on the Bar Mitzvah of their son Nadav
הקדשות
 
 •  השיעור בתלמוד מסכת ברכות הוקדש ע"י בשי שוורץ לעילוי נשמת אביה, חיים שמואל ז"ל בן זכריה צבי
 • בוקר בית מדרש הוקדש לכבוד בת המצווה של יקירה פרקש ע"י תמר ואדמי פרקש
הקדישו שיעור
מזל טוב
 • רב הרצל ובתיה הפטר לרגל בר המצווה של בנם אהרן נעם
 • אסתי ויעקב פליישמן לרגל בר המצווה של בנם רמי, ולסבתא בטי רוז אייזנברג
 • יעל וליאר ודניאל גולדשטיין לרגל נישואי בנם נתן עם מרים דוידסון
 • שאול ותמר פלנק לרגל בר המצווה של בנם נדב
רפואה שלמה
 • מרדכי מנשה בן הניה רוחמה
 • דוד בן שרה
 • יותם שמואל בן יעל
 • ​ברכה ריבה בת חיה באשא
 • אדל בת מרים
 • נתן בן אדל
 • נירית חנה בת ניצה
 • דב יחיאל בן מירל בתיה
 • דוב בער בן צרואל
 • שרגא אליעזר בן בתשבע
 • רב נתן דניאל בן מלכה
הצעות לשיעורים שלא התקבלו במערכת:
 • על שלושה דברים העולם עומד - על הקפה, על הWIFI ועל היוגה
 • מלחם הפנים לספר הפנים (Facebook)
 • אילו היה למרדכי ולאסתר וואטסאפ
 • אילו יצחק היה יכול להשתמש באפליקציה של זיהוי קולי על יעקב
 • מפי יונקים - לימוד תורה ע"י מרצים בגיל הרך - אמהות מוזמנות להצטרף לתינוקיהן. תשלום נוסף עבור טיטולים.
 • חסידות בטבע - טיול שבועי עם צוות בית המדרש בשדות גוש עציון. נגלה את עולם החיות והצמחים ומשמעותם בחיינו היומ-יומיים. כל שיעור ייערך לפחות 6 שעות. מומלץ להביא כובע, ספריי נגד יתושים, ומעיל גשם.
 • תורת הכישוף - נצלול אל תוך עמקי תורת הנסתר של ספרי הארי פוטר. עיון במחלוקת רש"י ורמב"ן לגבי סנייפ - האם הוא נביא שקר או צדיק? האם נוויל לונגבוטום הוא אחד מל"ו הצדיקים הנסתרים? האם מכשפות חייבות או פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא? ועוד... השיעור מתקיים בתחנה 9 ו-3/4 בדקל.
 • נידה כנגד נידה - כיצד להתיחס לויכוחים במקווה? השיעור מועבר ע"י ריבה ריבינו
 • מה למעלה - קטעים נבחרים מתוך שיחות וואטסאפ
 
Proposed WBM Classes That Didn’t Make the Cut:
 • Mipi Yonkim - Toddlers Teaching Torah  - mothers are welcome to accompany their children at no additional charge.  Extra charge for diapers.
 • Hassidut in the Wild - Every week the WBM Staff will take you on a  a hike through the uncultivated lands of Efrat & Gush Etzion. We'll discover animals and plants and their significance to our daily lives. Each Shiur is a minimum of 6 hours long. raincoat, hat & bug spray recommended.
 • Torat HaKishuf- Studying the hidden meaning in the Harry Potter series analyzing the machloket between Rashi & Rabman about Snape -  Navi Sheker or a tzadik?  Was Neville Longbottom a Lamed Vavnik? Are witches chayavot or patur in Mitzvot Asseh sheHazman Grama? & more. Class meets at Tachana 9 3/4 in the Dekel.
 • Batting a Thousand at the Beit Midrash - Join the WBM staff  Friday morning at the Gefen field - Sara Jo explains the history of Jewish baseball personalities, Batya Hefter addresses the significance of the sefirot of all 4 bases, and watch Shani Taragin slide into home at the last minute
 • Nida K'Neged Nida - How to address conflicts at the Mikvah   -  taught by Riva Riveinu
 • Shmooze with Jews - listen to taped interviews with your favorite Rabbis!
 • Ma L'Mala - Whatsapp Torah vignettes
אירועים מתקרבים:
 • הירשמו לסעודה המשותפת ותבחרו מה תביאו - נשמח לקבל פלטות של גבינות, לחמים כפריים, פירות, שקדים ואגוזים, ושוקולד. אסור להביא מוצרים המכילים חיטה, חלב, או כל מוצרי אגוזים.
 • חגיגת ט' באב מוסיקאלית (כולל ארוחת צהריים בשרית)
 • סדרה מיוחדת בה נתמודד עם הקשיים של החיים המודרנים שלנו: כיצד נפתור את בעיית הפקקים בצומת הגוש? כיצד נפתור את משבר השידוכים? והקושי הגדול ביותר - איזו היא הפיצה הטובה ביותר: פילי פיצה או פיצריה אפרת?
Upcoming Special Events:
 • Please don't forget to sign up for our pot-luck fondue meal - platters of cheese, bread, fruit, nuts, and chocolate are welcome.  No Wheat, Dairy, Berries, or Nuts. 
 • A Musical Tisha B'Av (buffet lunch included)
 • Special Series on Confronting our Modern Problems:  Resolving the traffic problems at Tzomet Hagush, Solving the Shidduch Crisis, and the most pressing issue of all:  Which is best; Pizzeria Efrat or Philly Pizza?
 פרסומות Advertisements
 • Cermonie Tea presents its newest flavors of Chai Teas:  Am Yisrael Chai, Od Avinu Chai, Od Yosef Chai and Chai Olamim
 • Do you suffer from wardrobe malfunctions? Schedule a Personal Session with Celebrity Stylist Sima Unter-Weir 
הודעות כלליות General Announcements
 • אל תתנו לדאגותיכם להרוג אתכם. תנו לבית המדרש לעזור.
 • מזל טוב לרב הפקר על ההוצאה לאור של ספרו החדש: "אבק אינו חמץ"
 • Don't let worry kill you. Let the WBM help.
 • The Rosh Beit Midrash is on vacation. Massages can be given to her secretary.
 • Mazel tov to Rabbi Hefker on the publication of his new book Dust Isn’t Chametz
 • Refua Sheleima to the many who are sick of the WBM.
WBM Rosh Chodesh Adar Party Welcome Song   
by: Masha Wiesel
(To the tune of I Dreamed a Dream  from the musical Les Miserables)
 
I dreamed a dream the other night
Night's for me never seem too boring
I woke my husband with such fright
He just turned over and kept snoring
 ​
Thought I heard voices down the stairs
What could it be?! My ears were ringing…
Why do I need this bad nightmare?
Wait. It sounds like voices singing…
 
So I tiptoed down the stairs
And I peeked into the living room
I could not help but to stare
The entire-Womens-Beit-Midrash was there!!!
 
How could I forget this was the day?
Batya was absent, I forgot to invite her
No one to take the guitar and play
And I hadn't made the spiked apple cider
 
But still I joined the festivities
I joined the mothers and the grandmas
Then Batya showed up in the dream
We danced with fervor in our pajamas
 
I had a dream this night would be
A Rosh Chodesh party to remember
Tonight, the dream will come true, I think
But to make sure, I suggest you drink… 
Purim Shpeil
by Mindy Aber Barad

In every city, town and village square the people gathered to hear the word of the king...
    "Burp!" The scribes heard the king utter. They began to scribble.
    "No! No! No! Imbeciles! Stop writing at once! Parchment! Bring them fresh parchment." The King was calling out criticism and instructions in all directions.
    "Hiccup. Pardon me. When I want you to write I'll tell you. What kind of scribes are you anyway? Write what I say, not what I do." ​
    The king took a deep breath, and then a deep drink from the golden goblet before him. "Stewards! More wine!" he called out.
    Stewards went scurrying. Then,    "And where is the queen? Bring me Vashti at once!" The king was as full of instructions as he was wine. As full of himself as the various stuffed vegetables on which he continued to gorge himself.
    Yelling with his mouth full was not helping at all. When he began to cough up the word, 'stewards' again, they finally came running. They filled up his goblet and clapped him on the back to dislodge the food that threatened to choke him.
    "Idiots! You're killing me! Guards!" the king called out.
    When two guards arrived they were instructed to take away the steward who had dislodged the food that had been stuck in their majesty's throat.
    "A lot of thanks he gets for saving the king's life," Inkius, the scribe's apprentice, whispered to the master scribe.
    "Psst, quiet." Quillius jabbed his apprentice with his quill.
    Inkius had the good fortune to be standing behind his master and the other scribes. He could not be seen by the king at all.
     "I gotta write all this down," he thought. Nobody'll believe it otherwise. Drunken king almost chokes to death on food. What a story. Great stuffed vine leaves, though. His thoughts and jottings were interrupted.
    "Scribes!" his majesty cried out. "Ready yourselves. 'Hear yea, hear yea. All good subjects of the righteous and noble King Ach-choo!"
    The king nearly fell off the throne. There was some twittering in the ladies' section.
    "Silence!" the king roared. "Now, where was I?" He turned to Quillius and the scribes.
    "Yyour mmajesty," Quillius stammered, "I've written, 'Hear yea, hear yea..."
    "Ah, yes, etc, etc, you know what to write..."
    Then the King was interrupted by a commotion at the entrance to the royal court.
    "What now interrupts my royal words?"
    Whereupon Mehuman, the chief chamberlain, stepped forward and said, "Your majesty. The queen here refuses to enter the royal court. We thought we could force her, Sire, but she just overcame the strongest among us. A thousand pardons, Sire." He bowed his head and retreated.
    "Guards! Off with her head!" yelled the king.
    There was a collective "Oh!" to be heard throughout the royal court.
    "I can't believe this!" Inkius shouted to himself. And no one's saying a word in protest. What kind of kingdom is this? They're all crazy. He was scribbling furiously, praying he would forget nothing. He wanted to remember all the details.
    "Music!" the king roared. "Let's see some dancing!"
    Quillius quietly tip-toed (though there was no reason to) over to Tarshish (that Persian officer who had gotten him the job in the first place) and whispered,
    "Master. Do you think the king will require our services tonight?"
    "Sh. Yes of course. Patience, my good man."
    Inkius, meanwhile, found himself with time on his hands to describe the food, wine, music and dancing. He especially liked all those tiny bells pierced on various body parts of the dancers. He noticed the king liked them too.
    "Come closer!" the king commanded the dancers. And then, "More wine!"
    When the dance was finished, the king was offered more food and drink. Lavish gold platters, heaping with the bounty of 127 nations, were brought before him. The king declined and then finally flung a platter across the floor. It landed at the feet of Quillius. He bowed his head in contrition, in the hopes of keeping it for longer than the next few moments.
    "Aha! You there! Scribe!" the king bellowed. "Where was I?"
    Just as Quillius regained his composure and opened his mouth to speak, the king said,
"Oh never mind." He had actually lowered his voice somewhat. Then he exploded, "Damn!" And then he began to whine, "What's my kingdom without a queen in it to amuse me? I am not amused. Oh cursed queen." The king sounded like he was sniffling, but he resumed his leonine roar, "Where is her head? Bring me her head!"
    Somewhat reluctantly, a guard entered the royal court holding a severed, bloodied head, by its flaming red hair, at arms' length.
    "This is what you get," his majesty positively shrieked towards the ladies' section, "when you disobey your husbands! Take heed ladies. All of you, in fact.
    "Now, where was I?" the king turned back to the scribes. "Scribes!" he shouted. "I need a wife."

*

    "Hear yea. Hear yea. All good subjects of the righteous and noble King Ahaswerus, Emperor of 127 nations...seeks a new wife..."
    And as the riders read out the copied proclamations throughout the 127 nations over which the king ruled, a voice was heard at the back of the crowd that had gathered in the town square just outside of Shushan.
    "Friends," Inkius said, "let me tell you what really happened..."  
Audio Library ספריית שמע
All of our audio shiurim can now be viewed directly on our new website's audio library.
 כל השיעורים מוקלטים ונמצאים באתר החדש שלנו. לחצו כאן לספריית קבצי השמע.

The Women's Beit Midrash of Efrat & Gush Etzion
PO Box 90435
office: 02-993-8125  cell: 050-993-8125

office@wbm.org.il
www.wbm.org.il


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Women's Beit Midrash · David Hamelech 75 · Efrat 90435 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp