Copy
Velkommen til Trondheim 11. januar!
View this email in your browser


Velkommen til frokostmøte/webinar:    

  • Stm 28 (2011:2012): «Gode bygg for eit betre samfunn» - det offentlige som forbilde

  • Grønt skifte – bygg og rommene imellom

  • Utfordring i offentlig sektor

i regi av NBEF, Scandic Lerkendal, Trondheim
ONSDAG 11. JANUAR, KL. 8.00-10.15

Lett frokost serveres fra kl. 7.45

Stm 28 (2011:2012) «Gode bygg for eit betre samfunn», gir mange føringer for hvordan vi skal oppnå et bedre samfunn gjennom gode bygg og derved bidra til økt verdiskaping i samfunnet. Spesielle utfordringer, så som eldrebølgen, befolkningsvekst, urbanisering, klimautfordringen etc, skal ivaretas gjennom bla utvikling av eksisterende bygningsmasse og integrering med nybygg samt rommene mellom byggene. Og det offentlige skal være forbilde.

«Grønt skifte» er en innfallsvinkel i arbeidet med bla klimautfordringene. Dette vil ha stor innflytelse på vår bygningsmasse og infrastruktur, både ved utforming av bygg samt et mer krevende vedlikehold på eksisterende bygningsmasse.    

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127A, 7031 Trondheim
Pris: Gratis for alle interesserte, men påmelding nødvendig
Påmeldingsfrist: 9. januar kl. 16.00

Mer informasjon, program og påmelding
Har du ikke anleding til å komme?
Delta på møtet som webinar:
Link webinar - aktiveres 30 min. før møtet
NB: Påmelding webinar nødvendig:
PÅMELDING

TEKNISK ARRANGØR:
Copyright © Norges bygg- og eiendomsforening / Tekniske Foreningers Servicekontor AS
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker. Tlf. 67 52 60 10. servicekontoret@tfsk.no

 Oppdater informasjon eller meld av listen