Copy
Nieuwsbrief februari 2021 - Wereldkankerdag

World Cancer Day: kanker in coronatijd

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt.

Dit jaar is er bijzondere aandacht voor kanker in coronatijd. Juist nu is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact van kanker. En dat mensen met kanker en hun naasten de weg weten te vinden naar coronaproof zorg en ondersteuning.

Lees hier verder

21 dagen Challenge

Voor mensen met kanker is het lastig om hulp te vragen en hulp te krijgen, zeker in deze tijd.

Samen een wandeling maken door het bos of een boodschap doen voor iemand die het niet zelf kan zijn kleine maar waardevolle dagelijkse dingen. 

Om naasten alvast op weg te helpen volgen hier 21 tips.

Lees hier verder

Geleende tijd Column geschreven door Nel Kleverlaan:

Ooit spraken we af om in ieder geval één keer per jaar samen te lunchen. Dat is twee keer gelukt, maar door de corona kwam het er niet meer van. Ik moet haar toch eens bellen, dacht ik. Dus vatte ik in oktober de koe bij de horens. En toen bleek het helemaal mis, ze had zojuist te horen gekregen dat ze kanker had. Er moest nog één onderzoek worden afgerond en dan zou ze weten hoe nu verder. Haar prognose zag er niet goed uit. ‘Wat moet ik nou?’ vroeg ze, toen we samen aan de koffie zaten. ‘Mijn tachtigste wil ik toch echt halen, die drie maanden red ik vast nog wel.’

Vandaag op Wereldkankerdag moet ik extra aan haar denken...

Lees hier verder

Balans Column geschreven door Ina Bogers: 

Als ik denk aan het afgelopen jaar, dan komt het woord balans naar boven.

Balans zoeken en vinden. Dat is een hele uitdaging in het jaar met corona. Sowieso moet je op zoek naar een nieuwe balans in je leven als je de diagnose kanker krijgt. De tijd van de diagnose ligt bijna 10 jaar achter mij. Inmiddels ben ik een chronische kankerpatiënt. Ik heb geprofiteerd van de nieuwste behandelingen, waardoor mijn situatie min of meer stabiel is. De maandelijkse controles vormen een ijkpunt in dit proces. Dat blijft wel spannend!

Lees hier verder

Moe van Kahler Verpleegkundigspecialisten oncologie/ hematologie aan het woord:

Nanda Vreeke is werkzaam in het Diakonessenhuis Utrecht - Zeist - Doorn als verpleegkundig specialist oncologie / hematologie. 

Vermoeidheid en Kahler gaan hand in hand. Wij weten uit onze praktijk dat praktisch alle Kahler-patiënten in meer of mindere mate met dit probleem te kampen hebben. Ongeacht leeftijd, geslacht, cultuur of klasse. De impact van de vermoeidheid op patiënten, die toch al te kampen hebben met een ongeneeslijke ziekte, kan groot zijn: concentratieproblemen, vergeetachtigheid, weinig focus en energie. Prikkels komen ook vaak harder binnen en veel multitasking kan lastig zijn. Dit is van grote invloed op dagelijkse bezigheden zoals werk en huishouden, maar ook op het sociale leven, relatie en gezin.

Lees hier verder

CORONA EN DE ZIEKTE VAN KAHLER Uitkomsten enquête

Uitkomsten van de enquête van afgelopen zomer onder 152 mensen met de ziekte van Kahler (Multipel Myeloom) laten zien dat de coronacrisis een grote impact heeft op het dagelijks leven en de behandeling van deze patiëntengroep.  Van alle respondenten geeft 90% aan bezorgd te zijn over het coronavirus. Voor een deel van de patiënten heeft de coronacrisis gevolgen gehad voor de behandeling of controles. Medische behandelingen zijn uitgesteld bij een kwart van de respondenten. 

Bekijk hier infographic #1 uit de serie van vier.

 

Bekijk hier infographic #1
Facebook
Website
Email