Copy
Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Rubya                                       jaargang 3 - nummer 3

Wat is er gebeurd in 2016?

Reproductive Child Health Clinic
Op 5 oktober is de clinic feestelijk geopend. En er werd niet alleen aandacht geschonken aan de opening, maar ook aan het 60-jarig bestaan van Rubya Hospital.

Lees meer over dit project

Renovatie Operatieafdeling
Renovatie OperatieafdelingO.a. nieuwe vloeren, moderne deuren en het geheel is fris opgeschilderd.

Lees meer over dit project

Afvalwaterzuivering
Dit project vordert maar langzaam, is nu voor 75% klaar. Er wordt nog gezocht naar verdere financiële middelen om het project te voltooien.

Lees meer over dit project

Onderhoudsplan Rubya Ziekenhuis
Het onderhoudswerk dat voor dit jaar gepland was, is voor 98% voltooid.

Lees meer over dit project

Drinkwaterproject
In oktober was het project voor 95% gereed. Er is een voorraad van 80.000 liter, het ziekenhuis kan bij stagnatie van het boorgat nog twee weken vooruit. Er moet nu nog onderzoek worden gedaan naar een nieuwe waterader voor het geval het huidige boorgat opdroogt.

Lees meer over dit project

Medische apparatuur en instrumenten
Medische apparatuur en instrumentenDit jaar heeft Rubya Hospital 2 belangrijke apparaten met hulp van buitenaf kunnen aanschaffen: een echo-apparaat en een anesthestieapparaat voor de operatiekamer. De huidige co-assistenten zijn bezig met een actie voor een patiënt monitor.

Lees meer over dit project

Palliatieve zorg in Rubya
In 2016 is er veel gebeurd met betrekking tot de Palliatieve zorg in en rond Rubya. Er is een cursus in februari gegeven, en een herhalingscursus in september. Het grootste probleem is het chronisch gebrek aan morfinedrank. Rubya heeft het plan opgevat om dit in eigen beheer te gaan produceren.

Lees meer over dit project

Een verhaal ...

Onderstaand verhaal is uit het verslag van Fons Mathot, onze voorzitter en tevens één van de docenten.


Huisbezoeken


Naast een polikliniek waar palliatieve patiënten komen en naast de zorg voor opgenomen patiënten in hun laatste levensfase is er, wat ze hier noemen, de home-based-care.
Met de landrover gaan we in kleine groepen de hutten en de huizen in. Mensen worden eenmaal per maand door het palliatie team thuis bezocht.


In het dorp Ihangiro bezoeken we P. Hij is 60 jaar en woont in een schamele hut. Sinds hij ook rechts een bovenbeenamputatie heeft moeten ondergaan zit hij is een aftandse rolstoel met harde banden. Deze is voor hem gekocht door coassistenten die hier telkens voor drie maanden een stage lopen.
Hij kan zijn trapnaaimachine niet meer gebruiken. Hij is eigenlijk kleermaker zoals je die hier vaak op de marktplaatsen bezig ziet. Wij zitten in zijn hut op het hooi dat ze hier als vloerbedekking gebruiken. Op de recente bovenbeenstomp rechts is een dreigend “doorlig”plekje. Gelukkig nog droog. Zijn fantoompijn reageert goed op amitriptyline 25 mg voor de nacht. Verder heeft hij spierpijn van het zitten in de rolstoel.
De cursisten vragen naar aard en intensiteit van de pijn. Men komt tot de conclusie om diclofenac te geven. Deze man heeft twee gezichten. Bij alle aandacht lacht hij vriendelijk met een twinkeling in zijn ogen, maar als hij over zijn ellendige situatie vertelt zie je de tranen en kijkt hij weg. Wij doen wat we kunnen. Er wordt geld ingezameld en tot slot zelfs een godvruchtig lied gezongen.


O. is 29 jaar. De hut waarin hij woont staat gevaarlijk scheef en zal de regentijd niet overleven. Ernaast liggen wel fundamenten voor een nieuw huis en een hoop stenen, maar er blijkt geen geld te zijn voor cement.
Hij is een maand geleden opgenomen geweest wegens forse benauwdheid. Oorzaak bleek tuberculose met een ernstige pleuritis, waarbij 2 liter vocht werd geaspireerd. Meteen werd gestart met tuberculostatica. Met resultaat. Hij is aanmerkelijk verbeterd. Af en toe nog een hoestje.
Maar dat is niet alles. Beide onderbenen en voet zijn overdekt met korsten en zwellingen als gevolg van Kaposi sarcoom. Ook daar wordt hu nu voor behandeld en wel met antiretrovirale therapie, want ... hij heeft aids. Dat is de duivelse trias: aids, tuberculose en Kaposi sarcoom. Erger kun je het niet hebben.
Zijn vader heeft zich van ellende enkel maanden geleden letterlijk doodgedronken aan en is een alcoholintoxicatie overleden. Moeder heeft naast deze oudste zoon nog de zorg voor drie jongere kinderen.
Het team verzorgt zijn medicatie. Pijn heeft hij gelukkig niet. En sinds hij regelmatig zijn aids medicatie gebruikt zien zijn benen er beter uit. Als we weg willen gaan begint het te regenen en dus blijven we nog maar even om te schuilen.

Deze twee en de andere huisbezoeken worden uitvoerig met elkaar en in de groep besproken. Het levert veel leerpunten op en het valt mij op hoe betrokken iedereen is. Dit is echt een start.

Lees meer over palliatieve zorg in Rubya

Co-assistenten in Rubya

Al jaren zijn er steeds 2 “student-doctors” aanwezig voor een periode van drie maanden. De laatste maanden waren dit Joost Stultiens en Twan Kortz. Zij zijn een actie gestart voor een patiëntmonitor, met goed succes!

Meer hierover op de website.

Tevens hebben zij een mooi filmpje gemaakt, waarin men goed kan zien, hoe prachtig het ziekenhuis is geworden na onderhoud en nieuwbouw!

“Rubya Hospital through the eyes of Twan and Joost”
(link opent in een nieuw scherm)

Recent bezoek aan Rubya in september en oktober 2016

Fons Mathot, de voorzitter van de Stichting, heeft eind september-begin oktober een bezoek gebracht aan Rubya.

Meer hierover op de website.

Het gaat goed met Rubya! Maar er zijn nog steeds zaken die aandacht vragen.

Daarom zijn uw giften nog steeds van groot belang!

Tenslotte

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Rubya bedankt alle donateurs voor hun giften en wenst u:
 

Een gelukkig en gezond

2017!

Voorzitter: Fons Mathot
Secretaris: Marijke Kool-Geerdes
Penningmeester: Wim Mathot

Adres Secretariaat:
Madepolderweg 61
2553 EG Den Haag
Tel: 06 24215564

Bank: NL66 ABNA 0624 5132 11

Stuur door
Deel op facebook
Tweet
Copyright © 2017 Stichting Vrienden van Rubya, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u iets wijzigen aan uw inschrijving?
U kunt uw gegevens wijzigen of uzelf uitschrijven voor de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp