Copy

Sergi Vicente renova mandat com a director de betevé

Dilluns, 1 de març de 2021

El Consell d’Administració d’Informació i Comunicació de Barcelona, SA, en la seva sessió ordinària celebrada en el dia d’avui, ha resolt el procediment obert per a la selecció del Director/a de la Societat, gestora de betevé, que s’ha desenvolupat en la forma prevista en el reglament que regeix l’organització i funcionament del servei i en els termes indicats a la convocatòria feta pública el 20 de novembre de 2020.

La decisió del Consell ha recaigut a favor de la candidatura presentada pel Sr. Sergi Vicente Martínez, actual Director de l’entitat. El Consell agraeix l’interès mostrat per les persones que han optat a la Direcció dels mitjans públics gestionats per betevé, a les quals trasllada el seu reconeixement pel nombre i vàlua dels mèrits al·legats en cada cas com a fonament de les respectives peticions.

La continuïtat del senyor Vicente al front de l’organització executiva d’ICB, SA s’estableix sense perjudici que el mandat –i la confiança- que rep del Consell es concreta en liderar una nova etapa que permeti consolidar un model públic de comunicació basat en la qualitat, la proximitat i el servei a la ciutat i, alhora, fer front amb èxit, amb diàleg i decisió, als canvis estructurals i d’altre tipus necessaris per tal que l’entitat gestora compleixi adequadament les missions de servei públic, que li resten encomanades per a la satisfacció de les necessitats de la ciutadania de Barcelona, garantint en tot moment la màxima eficàcia i eficiència en la utilització dels mitjans posats a la seva disposició amb aquesta finalitat.

Segueix-nos:

Facebook iconInstagram iconTwitter icon

Copyright (C) 2021 betevé. All rights reserved.

Actualitzar preferències | Donar-se de baixa

Email Marketing Powered by Mailchimp