Copy
Uw betrouwbare partner voor beter VvE beheer.
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief maart 2016

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van De VvE Beheerders. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onder andere nieuws en regelgeving voor VvE's.
Peildatum aandeel reservefonds t.b.v. belastingaangifte

De peildatum is de datum waarop de waarde van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) vastgesteld moet worden. Sinds 2011 geldt als peildatum: 1 januari.
Tot en met 2010 waren er 2 peildata (1 januari en 31 december) en werd uitgegaan van de gemiddelde waarde van uw vermogen over het jaar.
Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015 is dus uw aandeel in het reservefonds van de VvE per 31 december 2014 van belang.

VvE lentetips

Tip 1 - Schilderwerk
In onze vorige nieuwsbrief meldden wij het al: Wij adviseren om het buitenschilderwerk alleen te doen wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.
Daarom hanteren wij de regel om dit tussen april tot oktober te doen, zo heeft u de grootste kans dat de kwaliteit goed is en de werkzaamheden achtereenvolgend kunnen worden uitgevoerd.
Het is nu dus een ideale tijd om bij schilders offertes aan te vragen!
Tip 2 - LED-verlichting
Heeft u nog geen LED-verlichting en viel de afrekening van de elektra weer hoog uit? Zeer waarschijnlijk is het financieel aantrekkelijk om over te stappen op LED.
Naast de energiebesparing kan nieuwe verlichting de uitstraling en veiligheid van uw complex ook erg verbeteren.
Wij kunnen voor u een offerte aanvragen waarin de geschatte terugverdientijd ook vermeld wordt.
Meestal is dit al binnen 3 à 4 jaar!

Onderzoeksverplichting bij mogelijk gevaarlijke bouwwerken

Naar aanleiding van het bezwijken van een galerijvloer van de Antillenflat in Leeuwarden in 2011 is er op politiek en juridisch gebied veel te doen geweest om de constructieve veiligheid van gebouwen. Om het bestaan van constructief onveilige gebouwen zo ver mogelijk terug te dringen, is in 2015 een onderzoeksplicht voor eigenaren van bepaalde bouwwerken in de Woningwet opgenomen.
Mr. G.L. Weerheim en mr. H.E.C. Heijkoop-Otterman van BVD advocaten uit Hardinxveld-Giessendam schreven er deze zeer interessante blog over.

Lees verder.
Volmacht: hoe zit het ook alweer?

U kunt helaas niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn, maar wilt uw stem niet verloren laten gaan.
Met een volmacht kunt u uw stemrecht alsnog laten gelden.
Hoe werkt het en op welke manier is dit mogelijk?
U kunt ons ook volgen op:
Twitter - De VvE Beheerders
Facebook - De VvE Beheerders
LinkedIn - De VvE Beheerders
www.devvebeheerders.nl
2016 De VvE Beheerders,