Copy
ОГЛЕДАЛО НА ВЛАДАТА | Следење на отвореноста на процесите на подготовка на закони
Отвори ја оваа порака во интернет прелистувач
Неделен преглед на објавени закони на ЕНЕР #97
www.ogledalonavladata.mk
Коментирајте на нацрт-законот објавен на ЕНЕР во периодот од 28 март до 3 април 2016:
На веб-страната „Огледало на Владата“ може да ги погледнете неделните и месечните прегледи и кварталните извештаи со резултатите од следењето на ЕНЕР. Целта на овие изданија е да се зголеми информираноста на граѓаните и да се поттикнат граѓанските организации и другите засегнати страни да учествуваат во раните фази на подготовката на законите. Повеќе информации на www.ogledalonavladata.mk
Copyright © 2016 Огледало на Владата, Сите права се задржани.
Ја добивте оваа порака по грешка? Можете да направите промена или да се одрегистрирате.
Email Marketing Powered by MailChimp