Copy
27e nieuwsbrief VerbindDrenthe: 
Lees deze email in uw browser

Nieuws van VerbindDrenthe

Deze aflevering gaat over: 

  • Waar staan we in Drenthe
  • Nieuws uit het provinciehuis
  • VerbindDrenthe in 2018/2019
  • Uitnodiging bijeenkomst met NL Connect
  • Stand van zaken reclamecampagne

Waar staan we in Drenthe

Veel beweging in het glasvezeldossier van Drenthe
In de eerste maanden na het zomerreces van VerbindDrenthe zijn verschillende initiatieven snel uit de startblokken gegaan. Bij veel initiatieven staan in de komende tijd belangrijke mijlpalen gepland. Coöperatie Sterk Midden Drenthe, Glasvezel De Wolden en RE-NET Hoogeveen zijn met volle kracht bezig om hun netwerken in 2018/2019 op te leveren. In Westerveld hebben de inwoners de keuze uit twee marktpartijen om een glasvezelaansluiting te laten aansluiten, in oktober wordt duidelijk hoe de situatie in deze gemeente er uit gaat zien.
 
In de gemeente Coevorden zijn door Stichting Glasvezel Zuidenveld de eerste conceptplannen opgesteld en is de business case gereed en opgeleverd. In de komende weken wordt deze besproken met de verschillende stakeholders zodat er een financieringsaanvraag kan worden gedaan bij de provincie en andere financiers. 
 
In Emmen start SIBE, in samenwerking met Glasdraad, de vraagbundeling: op naar de 50% in december dit jaar. Voor Borger-Odoorn is de door de Stichting Breedband Borger-Odoorn een plan met business case ingediend bij de provincie. Het is de bedoeling dat dit netwerk in samenwerking met Coöperatie Sterk Midden Drenthe aangelegd zal worden.
 
Het Drents Glasvezel Collectief (adressen in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen) heeft voor de zomervakantie afspraken gemaakt met Glasvezelbuitenaf/RE-NET en zal ook gaan starten met de vraagbundeling. Tot slot wordt er bij de Coöperatie Glasvezel Noord (adressen in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen) hard gewerkt aan de plannen om de nog resterende gedeeltes aan te leggen. De conclusie is gerechtvaardigd dat overal in Drenthe hard wordt gewerkt aan projecten voor snel internet in het buitengebied. Ik wens iedereen veel sterkte en succes in de komende, spannende maanden.   

Robert Hoogendorp

 

Nieuws uit het provinciehuis
 

Breedbandleningen tot en met 31 december aan te vragen
De provincie Drenthe werkt samen met de breedbandinitiatieven aan snel internet voor iedereen in Drenthe. Samen met lokale overheden en andere partners helpt de provincie lokale initiatieven in gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is, de zogeheten ‘witte gebieden’. Dit gebeurt onder meer met een provinciale lening voor de aanleg van breedband. Gezien de voortgang in het proces en de gestelde ambitie heeft de provincie Drenthe besloten dat nog tot en met 31 december 2018 een lening aangevraagd kan worden.
 
Tijdens de bijeenkomst breedband op 18 juli 2018 in het provinciehuis hebben de breedbandinitiatieven aangegeven dat dit een logische stap is in het proces om te komen tot snel internet in onze provincie. 
 
Lening aanvragen tot en met 31 december 2018
Initiatieven kunnen nog tot en met 31 december 2018 een lening aanvragen. Dit kan een volledige aanvraag zijn, maar ook een voorlopige (pro forma) aanvraag. Initiatieven die een pro forma aanvraag indienen, moeten vóór 1 juli 2019 de definitieve aanvraag bij de provincie aanleveren om nog in aanmerking te kunnen komen voor een lening. VerbindDrenthe kan bij de aanvraag ondersteunen. 
 
Meer informatie
Meer informatie over snel internet in Drenthe en het (pro forma) aanvraagformulier voor een lening is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/breedband en www.verbinddrenthe.nl.

 

 

VerbindDrenthe 2018/2019

Nu het provinciaal bestuur heeft besloten de subsidieregeling voor het aanleggen van snelle internetnetwerken in het komende jaar af te ronden, is de vraag wat de rol van VerbindDrenthe gaat worden in 2019. 
 
In 2015 heeft de provincie VerbindDrenthe opgericht voor de initiatieven. Het doel van VerbindDrenthe is om alle bewonersinitiatieven te ondersteunen en te faciliteren in het proces dat moet leiden tot een netwerk in hun regio. In de afgelopen jaren hebben we er met elkaar hard aan gewerkt om zoveel mogelijk glasvezelaansluitingen te realiseren. Inmiddels kunnen we zeggen dat daar overal in Drenthe actief aan wordt gewerkt, in welke samenwerkingsvorm dan ook. 
 
Vlak na de zomer heb ik alle besturen van de bewonersinitiatieven een brief gestuurd, inclusief het plan van VerbindDrenthe voor 2018. In deze brief heb ik gevraagd of het betrokken initiatief vindt dat er voor VerbindDrenthe in 2019 ook nog een rol is weggelegd en in welke vorm dat dan is. Deze vraag heb ik ook gesteld aan de Raad van Advies. De Raad van Advies zal dit behandelen op 26 september a.s. in haar vergadering. 
 
Op deze manier wil ik van alle initiatieven een terugkoppeling krijgen over de rol van VerbindDrenthe in 2019. De belangrijkste vragen waar ik graag een antwoord op zou willen hebben, zijn: is er nog een rol weggelegd voor VD in 2019? En zo ja, waar is dan behoefte aan? Is de nieuwe campagne #javoorglasvezel zo’n succes dat we hem in 2019 zouden moeten continueren? 
 
In oktober is er een bestuurlijk overleg gepland tussen de Raad van Toezicht van VerbindDrenthe, gedeputeerde Henk Jumelet en projectleider Maaike Hamstra van de provincie. In dit overleg zal op basis van de reacties van de initiatieven worden besproken wat we gaan doen met VerbindDrenthe in 2019. Voorlopig gaan we nog door: we zijn druk bezig de reclamecampagne #Javoorglasvezel voor te bereiden die we in oktober willen lanceren, we ondersteunen de afzonderlijke initiatieven en zullen weer een aantal thema-avonden organiseren. 

Robert Hoogendorp
 

 

NL Connect komt op bezoek

Uitnodiging: 17 oktober bijeenkomst met NL Connect             

Op 17 oktober komt NL Connect op bezoek. NL Connect is een branchevereniging en heeft kleinere kabelnetwerken en leveranciers als lid. Het is een platform waar de Drentse glasvezelinitiatieven zich waarschijnlijk snel op hun gemak zullen voelen want er wordt kennis uitgewisseld rond interconnectie, de toename van OTT diensten, regulering en de problematiek van de schaarste aan providers.
 
Dit is wat NL Connect er zelf over zegt:
NL Connect verbindt de keten van bedrijven die breedbandnetwerken aanleggen en exploiteren alsmede bedrijven die diensten leveren over deze hoogwaardige digitale infrastructuur. We bevorderen innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in deze sector en behartigen de gedeelde belangen bij stakeholders. We willen dat elke Nederlander en elk Nederlands bedrijf en organisatie de beschikking krijgt over toekomstvast breedband. Hierbij speelt glasvezel als drager een centrale rol. 
 
Mathieu Andriessen, directeur van NL Connect, komt op 17 oktober op een bijeenkomst van VerbindDrenthe vertellen over zaken die actueel zijn in de wereld van de digitale netwerken, de ontwikkelingen in Nederland en wat NL Connect als overkoepelende branchevereniging kan betekenen voor een glasvezelinitiatief.

Aanmelden voor de avond met NL Connect kan bij marja@verbinddrenthe.nl
 

#JAvoorglasvezel!

 

10 oktober is de aftrap, dan gaat de website javoorglasvezel.nl live en verschijnen de boodschappen van deze campagne in de media. Inmiddels is er al door veel initiatieven gereageerd en is er overleg geweest over de wijze waarop de "leads", de namen en adressen van potentiële abonnees, worden doorgesluisd naar de initiatieven. 

Heeft uw intiatief nog geen contact gehad met VerbindDrenthe over de campagne? Mail uw vragen naar Marja Jonkers (marja@verbinddrenthe.nl), zij vertelt u er graag meer over!

Input volgende nieuwsbrief

Input voor de volgende nieuwsbrief mag gemaild worden naar marja@verbinddrenthe.nl
Copyright © 2018 VerbindDrenthe, rechten voorbehouden.