Copy
Thursday 10 January 2019

Solv blikt terug op 2018 en vooruit op 2019

Ook dit jaar sluit SOLV af met een terugblik op de ontwikkelingen op het gebied van TMC van het afgelopen jaar. Er is uiteraard wederom een hoop gebeurd, maar zoals altijd blijven er veel vragen onbeantwoord. Lees verder.

Richtlijn voor loggegevens medisch dossier op komst

In april 2018 werd duidelijk dat tientallen medewerkers van het HagaZiekenhuis in Den Haag, onbevoegd het elektronische medisch dossier van BN’er Samantha de Jong (bekend als ‘Barbie’) hadden ingezien. Deze medewerkers waren niet betrokken bij de medische behandeling van Barbie en mochten deze gegevens dus ook niet inzien. Het ziekenhuis kwam hier achter na routinecontrole van de loggegevens. Lees verder.

Toch (model)inbreuk op kerstversiering

Bijna een maand geleden blogde ik over de procedure waarin Casa International werd gedaagd in kort geding door Edelman. Laatstgenoemde was van mening dat Casa International met haar overeenstemmende kerstversiering met lichtjes inbreuk maakte op Edelman’s modellen- en auteursrechten. De voorzieningenrechter was van mening dat er geen sprake was van auteursrechtelijke inbreuk. Lees verder.

Jaaroverzicht security en internet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit jaar een dwangsom opgelegd aan het UWV. Uit onderzoek is gebleken dat het UWV in strijd handelt met de privacywetgeving. Het UWV verwerkt in het werkgeversportaal onder meer persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van werknemers. Lees verder >

Jaaroverzicht regulering

Weinig wetgevingsdossiers spelen zo lang als het dossier Kansspelen op internet. Al in 2014 werd het eerste wetsvoorstel ingediend, en inmiddels ligt het dossier eindelijk bij de Eerste Kamer, die er in 2019 naar gaat kijken. Lees verder >

Jaaroverzicht IT en software

Nu het jaar bijna is afgelopen, is het een mooi moment om terug te blikken op wat 2018 ons allemaal heeft geboden. In dit blog blik ik specifiek terug op wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd op het gebied van IT en software. De lijn die al jaren zichtbaar is, is het afgelopen jaar doorgetrokken: software wordt steeds vernuftiger, en dat opent veel deuren. En dat zagen we dan ook terug op ons weblog dit jaar. Lees verder >
View this email in your browser
Copyright © 2019 SOLV Advocaten, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.