Copy
Thursday 5 September 2019

Recht op gratis premièrekaarten vanwege het recht op vrijheid van meningsuiting? 

Tussen de sterren, specialisten en liefhebbers gratis genieten van een voorstelling op hoog niveau: dat is ongetwijfeld een groot voordeel aan het beroep van bloggende journalist en/of recensent. Maar rust hier ook een (grond)recht op? Lees verder >

Manfield mag vingerscanautorisatie personeel niet verplichten: Wat zijn de privacyregels?  

Schoenenwinkel Manfield mag een werkneemster niet verplichten een autorisatiesysteem te gebruiken voor het kassasysteem dat werkt op basis van een vingerscan. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat een dergelijke verplichting in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Lees verder >

Blessures van topsporters onder de AVG

Nu de Eredivisie weer in volle gang is, vragen journalisten regelmatig naar de fysieke gesteldheid van spelers. Het antwoord is tegenwoordig vaak: “Dat mag ik niet vertellen in verband met de privacywet.” Ook in de hockeysport lijkt sprake van acuut privacybesef, want toen Ireen van den Assem in de warming-up tegen Spanje geblesseerd afhaakte, vertelde de commentator van dienst dat hij in verband met de privacywet niet mocht vertellen wat ze had, tenzij zij daar toestemming voor zou geven. Lees verder >

Kansspelautoriteit licht meldplicht incidenten toe

In de Toelichting meldplicht vergunninghouders (“Toelichting”) verduidelijkt de Kansspelautoriteit (“Ksa”) de meldplicht bij incidenten voor kansspelaanbieders. Vergunninghouders van casinospelen, (niet-)incidentele loterijen of sportweddenschappen zijn op grond van hun vergunning verplicht om incidenten in de bedrijfsvoering te melden bij de Ksa. Het naleven van de meldplicht moet de Ksa beter in staat stellen de belangen van consumenten te beschermen. Ook draagt de meldplicht bij aan transparantie tussen de Ksa en de vergunninghouder bij de afhandeling van incidenten. Lees verder >

Het belang van een goede DPIA

In korte tijd zijn er twee uitspraken gedaan waarin het belang van een goede DPIA (Data Protection Impact Assessment) centraal staat. De eerste uitspraak van 12 augustus 2019 betreft het invoeren van vingerscanners door Manfield voor kassamedewerkers (zie de blog van Lora Mourcous). Lees verder >

Spiegel Online & Funke Medien: informatievrijheid vs. auteursrecht

Eind juli heeft het Europese Hof van Justitie (Hof) twee belangrijke arresten gewezen over de verhouding tussen de informatie- en persvrijheid en het auteursrecht: Spiegel Online en Funke Medien. Het Hof oordeelt dat de informatie- en persvrijheid geen rechtvaardiging kunnen bieden wanneer het gebruik van een werk niet onder één van de excepties uit de auteursrechtrichtlijn (2001/29) valt. Deze rechten spelen wel een rol bij de uitleg van de excepties. Lees verder >

Vraagt Zilveren Kruis teveel persoonsgegevens op? Dataminimalisatie onder de AVG

Het beginsel van minimale gegevensverwerking (ook wel dataminimalisatie) is een van de belangrijkste beginselen onder de Algemene verordening gegevensbeschermig (AVG). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt dan moeten zij voor het doel toereikend en ter zake dienend zijn. Verder mogen er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel. Met andere woorden, er mogen gelet op het doel, niet te veel, maar ook niet te weinig gegevens worden verwerkt voor het doel. Wanneer namelijk te weinig gegevens worden verwerkt, dan kan er ten onrechte een onvolledig beeld ontstaan van de betrokkene. Onlangs moest de voorzieningenrechter zich buigen over dit beginsel in een kort geding tussen OCA en Zilveren Kruis. Lees verder >
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
© 2019 SOLV Advocaten, Alle rechten voorbehouden.