Copy
Thursday 28 March 2019

Uploadfilter in de Digital Single Market

Gisteren is dan eindelijk de lang verwachte Richtlijn inzake Auteursrechten in de Digitale Eengemaakte Markt door het Europees Parlement aangenomen, inclusief het controversiële artikel 13. Volgens sommigen is dat artikel de doodsteek van het vrije internet, en volgens anderen is het de redding voor de succesvolle exploitatie van creativiteit in onze online wereld. Lees verder.

Collectieve schadevergoedingsacties nu ook mogelijk in NL

In Amerika behoren ‘class actions’ al tot de gevestigde praktijk. Maar collectieve acties komen ook steeds vaker voor in Nederland, met name in maatschappelijke kwesties, bijvoorbeeld op het gebied van consumentenrechten en privacy. In de AVG is zelfs uitdrukkelijk het recht opgenomen om aan een belangenorganisatie opdracht te geven een klacht in te dienen en, als het nationale recht die mogelijk biedt, schade te vorderen. Lees verder.
 

De wereldhandel in namaak groeit: wat kunt u doen?

De internationale handel in namaakgoederen bedroeg in 2016 wereldwijd 460 miljard euro. Dit blijkt uit het persbericht van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) inzake de handel in namaak en vervalste goederen. Ter vergelijking, het Bruto Binnenlands Product van België was in dat jaar ongeveer 422 miljard Euro. Lees verder.
 

Hoe kunstmatige intelligentie het auteursrecht overbodig maakt

Kunstmatige intelligentie stelt ons op veel vlakken voor interessante vragen, bijvoorbeeld in het auteursrecht. Zo kan een kunstmatig intelligent computersysteem (een intelligent agent) volledig zelfstandig proza schrijven. Dat meldt The Guardian op basis van informatie van OpenAI, het non-profit kunstmatige intelligentie-lab van Elon Musk. Lees verder.

Violation of Twitter rules? What rules?

This afternoon I helped a colleague of Health Science to create a Twitter account. One thing that struck me is that if you give in your name, it is not clear whether the name you give in becomes your handle, so @Namegivenin. Lees verder.

Silicon Valley: Please allow me.. I'm a man of wealth and taste

This afternoon I had a pitch training via Skype, because next week I should present the Vrije Universiteit and myself (so also SOLV) in 1 minute, for Robot/AI/blockchain companies in Silicon Valley. The trainer had indicated politely how I could improve my slides. Lees verder.

Opdrachtgeversauteursrecht: pas op voor uiteenlopende rechten

Het opdrachtgeversauteursrecht bepaalt dat de opdrachtgever het auteursrecht op een op bestelling gemaakt ontwerp kan verkrijgen. Deze regel komt voort uit een verdrag uit de Benelux dat hoofdzakelijk ziet op modellen, niet in lijn ligt met Europees recht en bovendien een uitzondering vormt op de normale auteursrechtelijke regels. Lees verder.
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
© 2019 SOLV Advocaten, Alle rechten voorbehouden.