Copy

 

 
Niet leesbaar? Bekijk hier de online versie.
 
Solv weekly

DONDERDAG 11 OKTOBER 2018
 
     
 
15b4d59c-4ffb-4412-a4c6-4415efa5a547.jpeg
Cold calling gekilled?
Door: Thomas van Essen
 
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wil ongevraagde telefonische verkoop verder aan banden leggen. Deze maatregel is de uitkomst van gesprekken die het ministerie met de branche heeft gevoerd. De gesprekken zijn gestart naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek...
 
 
 
Opfrisser: uitleg overeenkomst en faxen(?)
Door: Mike Landerbarthold
 
Gisteren is een interessant vonnis gepubliceerd door het Gerechtshof Amsterdam in het kader van de uitleg van een overeenkomst, in de vorm van een fax. Appellant in de zaak is Hostway B.V. en geïntimeerde Stichting Justitio Zuid, die door de anonieme persoon ‘[A]’ gemachtigd is om namens haar te procederen. De feiten zijn als volgt: [A] (die we voor het vervolg van deze blog gemakshalve gelijkstellen met Stichting Justitio Zuid) heeft in 2007 verschillende domeinnamen laten registreren door Hostway ...
Lees verder
Het professionele seksuele leven van een sekswerker is een bijzonder persoonsgegeven
Door: Nina Lodder
 
Dit oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak in een hoger beroepszaak tussen de burgemeester van Amsterdam en een aantal exploitanten en sekswerkers. Het gaat in deze zaak om de verlening van vergunningen aan exploitanten voor het exploiteren van raamprostitutiebedrijven. Aan deze vergunningen zijn voorschriften verbonden en de vraag die voorligt is of enkele van deze voorschriften aan de vergunningen verbonden hadden mogen worden...
Lees verder
Hoe gaat de Autoriteit Persoonsgegevens om met privacyklachten?
Door: Lora Mourcous
 
Iedereen die vermoedt dat zijn persoonsgegevens in strijd met de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), worden verwerkt, mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP zegt toe iedere klacht in behandeling te nemen. De manier waarop de AP dat doet verschilt per klacht, maar betrokkenen ontvangen altijd een reactie van de AP op hun klacht...
Lees verder
 
 
 
AP legt dwangsommen op, (nog) geen boetes
Door: Stagiair
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevoegd om bij een overtreding van de AVG een boete tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf op te leggen, afhankelijk van welk bedrag hoger uitvalt... Lees verder
De hack bij Facebook
Door: Mike Landerbarthold

Facebook meldde vorige week dat een lek heeft plaatsgevonden op haar platform, welke betrekking zou hebben op gegevens van bijna 50 miljoen van haar gebruikers. Uit het eerste onderzoek van Facebook, blijkt dat gebruik is gemaakt van een ‘vulnerability’ in de ‘view as’-functie ... Lees verder

Rechtspraak: borden langs openbare weg dat er nog niet is betaald niet onrechtmatig
Door: Yentl van den Winkel
 
De voorzieningenrechter in Rotterdam vindt het plaatsen van duidelijk leesbare borden langs de openbare weg, met daarop teksten dat een factuur niet (volledig) is betaald niet onrechtmatig. Wel onrechtmatig zijn de mededelingen dat sprake is van oplichting en de dreigementen via tekstberichten... Lees verder
Bedrijfsnaam “Lucky Duck” voor voedselproduct met eend is niet misleidend. 
Door: Jesse Vermeij

Tegen “Lucky Duck International B.V.”, was een klacht ingediend door Klaagster bij de Reclame Code Commissie (hierna: RCC). Klaagster was namelijk van mening dat de bedrijfsnaam ‘Lucky Duck’, die onder meer te zien was op de vrachtauto van het bedrijf, in strijd was met het artikel 2 en artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC). De genoemde artikelen stellen respectievelijk dat reclame(-uitingen) in overeenstemming moeten zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen en dat reclame eveneens niet oneerlijk mag zijn... 

Lees verder
 
 
 
Anne Frankstraat 121, 1018 BZ Amsterdam
 
T +31 (0)20 530 01 60 
 info@solv.nl      
 
     
 
This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences