Copy
Friday 30 November 2018

AP legt allereerste boete op na verzwegen datalek door Uber

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een boete van 600.000 euro opgelegd aan Uber voor het verzwijgen van een datalek. Het is voor het eerst dat de AP daadwerkelijk een boete opgelegd. Vooralsnog had de Nederlandse toezichthouder enkel dwangsommen opgelegd en geïnd. Lees verder >

Wie is de (auto)pilot van een auto?

Deze week heeft de rechtbank Midden-Nederland zich gebogen over een opmerkelijke zaak. In deze zaak stelde een man dat hem geen boete kon worden opgelegd voor gebruik van zijn mobiele telefoon tijdens het autorijden, omdat niet hijzelf, maar de auto de feitelijke bestuurder van de auto zou zijn.
Lees verder >

Rechters voor de rechter door e-court

Het online private gerecht genaamd e-court is van plan om rechters vanuit het gehele land onder ede te horen. Volgens stichting e-court hebben de betreffende rechters, van kantongerecht tot en met aan de Hoge Raad, een aandeel in de hetze die is ontstaan in de media in januari jl. waarna het arbitrageplatform vervolgens een maand later kwam stil te liggen.
Lees verder >

Stichting Museumkaart moet gegevens van kaarthouder delen met de fiscus

De rechtbank Amsterdam heeft gisteren geoordeeld dat stichting Museumkaart de gegevens van één specifieke kaarthouder moet delen met de Belastingdienst. De fiscus wil er op deze manier achter komen waar deze persoon woonachtig is en of deze persoon ook belastingplichtige is. 
Lees verder >

HvJ EU: gebruik voornaam als merk is geen geldige reden

Al eerder besloot de A-G in deze zaak dat de inschrijving van Kenzo Tsujimoto's voornaam als woordmerk geen geldige reden vormt om naast het bekende woordmerk Kenzo te blijven bestaan. De houder van het merk... Lees verder >

E-commerce, pakketje van een Belgische mevrouw

De praktijk kan interessante invalshoeken blootleggen over wat er in het recht ontbreekt. Toen ik mij net met e-commerce law bezighield bestelde ik twee CDs uit Amerika, waarbij ik de totale prijs incl. verzendkosten ok vond omdat... Lees verder >

Rechtspraak: liefdadigheidsactie ontaardt in ordinaire Facebookruzie

Dat iets moois uiteindelijk kan ontaarden in een vreselijke ruzie, blijkt maar weer eens uit het volgende vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 17 oktober jl. De feiten zijn... Lees verder >
View this email in your browser
Copyright © 2018 SOLV Advocaten, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.