Copy
Thursday 27 June 2019

3D-printing en auteursrecht: is de 3D-kopie een privékopie?

3D-printing technologie ontwikkelt zich snel. Zal het auteursrecht de technologie kunnen bijbenen en een oplossing kunnen bieden voor de grote impact van het kopiëren van beschermde werken door consumenten?
Lees verder

 

Verwerkingsregisters overheid voldoen niet aan AVG

De verwerkingsregisters die overheden verplicht moeten bijhouden op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, zijn slecht toegankelijk. Dit blijkt uit een onderzoek van Open State Foundation die deze registers bij alle Nederlandse ministeries, provincies en gemeenten opgevraagd heeft. Lees verder

Strepen Adidas geen geldig beeldmerk

Drie parallel lopende strepen die in welke richting dan ook op producten zijn aangebracht. Adidas vroeg hiervoor in 2014 een Europees beeldmerk aan (zie plaatje). De inschrijving van het merk werd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) goedgekeurd. Twee jaar later oordeelde het EUIPO echter dat het ingeschreven beeldmerk van adidas toch nietig is. Lees verder

Cookies part 3: hoe kan je worden geïdentificeerd?

Op praktisch iedere website die je bezoekt, kom je ze tegen: cookiemeldingen. Vaak klik je zonder er uitvoerig over na te denken op ‘accepteren’ of ‘weigeren’ (of soortgelijke buttons) en vervolg je je browse-avontuur. In een aantal verschillende blogs, geef ik antwoord op al je vragen. Met vandaag het derde onderdeel: hoe worden cookies gebruikt om internetgebruikers te identificeren? Lees verder.
 

Vergelijkende reclame mag wel, meeliften mag niet


Vergelijkende reclame is toegestaan, ook als daarin het merk van een concurrent wordt genoemd. De reclame moet dan wel aan de in de wet genoemde voorwaarden voldoen. Voldoet de reclame niet aan deze voorwaarden, dan is er soms niet alleen sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame, maar ook van merkinbreuk. De zaak tussen La Prairie en Lidl laat goed zien hoe dat zit. Lees verder.

Reguleren van algoritmes 

Vanmiddag heb ik aan de London School of Economics een lezing verzorgd over de Regulering van algoritmes. De timing was niet super, end of term, weinig mensen, maar gelukkig was de zaal vol. Het onderwerp staat erg in de belangstelling. Eerder deze week blogde Arnoud Engelfriet Politiek wil waakhond op algoritmes, maar ik heb liever een keurmerk voor de trainingsdata. Lees meer

Frans verbod individuele rechters te analyseren 
 

Afhankelijk van bijvoorbeeld het domein waar een (zelf)lerend algoritme wordt toegepast, is een mogelijke vorm van regulering het verbieden. Zojuist las ik dat in maart er al een dergelijk verbod, of eigenlijk breder, in Frankrijk van kracht is. En het is niet een terrein waar ik het verwacht had, hoewel ik in 2014 in een WODC rapport over Big Datawel heb aangegeven dat het iets is waar we over moeten nadenken, of en in hoeverre we dat willen. Lees verder
 
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
© 2019 SOLV Advocaten, Alle rechten voorbehouden.