Copy
Nyhedsbrev fra UD&LÆR
View this email in your browser

Det pibler frem

med gode tilbud om lærings- og undervisningsforløb i eksterne læringsmiljøer på UD&LÆR. Hjælp dine kolleger - og os ved at fortælle dem om portalen og om muligheden for at få nyhedsbrevet her en gang om måneden. Mange tak for hjælpen.

God fornøjelse

Dagtilbud

Bogstavjagt

Med udgangspunkt i børnenes forbogstaver bevæger vi os over i bogstavernes lyde. Børnene møder bl.a. Gurli Gris, der har mistet sit "G" og Palle Pirat, der har fået stjålet sit "P". Børnene skal derefter på jagt efter de forsvunde bogstaver i børnebiblioteket. Som afslutning læser vi "Bogstavtyven" af Maria Rørbæk.


KURSUS: Filosofi med børn

Når børn kommer med udsagn som "Hvor var jeg, før jeg blev født?" "Hvordan kan jeg vide, at jeg ikke sover?" "Hvem bestemmer alting?" er det filosofiske spørgsmål, som udspringer af børns undren over livet. De filosofiske spørgsmål optager børn, fordi de er tæt forbundet med børns dagligdagserfaringer og -oplevelser. Men hvordan takler man disse spørgsmål og hvilken værdi har de for barnet, for fællesskabet og for den pædagogiske praksis i børnehaven?


Filmperler for børn

Giv børnene en kulturel oplevelse ved at tage dem med i biografen. Kig forbi Kjellerup Bibliotek for nærmere program.

Naturens kryb og kravl

DiTFRiLUFTSLiV tilbyder forskellige aktiviteter til børn og unge i alle aldre, som med stor inddragelse af naturen handler om at skabe oplevelser og læring. De forskellige aktiviteter kan både være enkeltstående, samt kombineres, hvis det ønskes. Vi inddrager også gerne formidling om emner der relaterer til aktiviteten og naturen i området. I videst mulig omfang kommer vi til jer, og afvikler aktiviteterne på skolen, institutionen, eller i jeres lokalområde. Instruktøren medbringer alt nødvendigt udstyr.


Grundskole

Skal du på MADlejr med dine elever?

Så er det nu du skal tilmelde din klasse. MADlejr er et lejrskoleforløb for 6. og 7. årgang, udviklet af Arla Fonden. Med sit fokus på måltidet, råvarer, sundhed, trivsel og bæredygtighed er MADlejr et nytænkende og lærerigt alternativ til den traditionelle lejrskole.

Har du lavet et spændende forløb som du vil dele?

 - og måske har du endda lavet det på Meebook? Hvis du har, vil UD&LÆR meget gerne have et praj. 
Send en mail til os

DGI, ny udbyder på UD&LÆR

I DGI arbejder vi med skoler, foreninger, børn og bevægelse og meget mere. Vi arbejder også sammen med DIF på at sætte Danmark i bevægelse, så flere bliver aktive og også aktive i foreningerne. Se de mange muligheder for samarbejde med skolerne herunder

Ved du at du kan søge tilskud til transport?

Tilskuddet kan søges til visse arrangementer fx besøg på Høgdal. Læs mere på Fællesnettets forside under Nyt fra...

Danmarkskanon

Hvad er vi formet af i Danmark?
Hvad er særligt dansk for andre, og hvorfor mener de det?

Få eleverne til at reflektere over danske værdier. De lærer gennem forløbet at argumentere for egne holdninger, men også kunne forholde sig til andres holdninger. 


Ungdomsuddannelse

Check Point One

Check Point One - Sikkerhedspolitik i elevhøjde - et mobilt undervisningstilbud om sikkerhedspolitik i Danmark og på verdensplan. En gæstelærer fra Forsvaret giver deltagerne saglig og opdateret undervisning om aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner.

Lær at læse tredimensionelle kunstværker 

Silkeborg Bad tilbyder spændende forløb om at analysere skulpturer og rummelige billeder. Besøg kunstcentret og den smukke park.

DFUNK outreach

DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungdom) har uddannet en gruppe frivillige, der tager ud holder oplæg på ungdomsuddannelser. Et oplæg varer typisk to gange 45 minutter. DFUNK formidler fagligt stof, men inddrager samtidig eleverne gennem øvelser og diskussionsspørgsmål. 

FORUM for Børnekultur //
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Skoleafdelingen og
Børne- og Familieafdelingen
http://udoglaer.dk/


Copyright © 2017 UD&LÆR, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp