Copy
Digitale nieuwsbrief De Keerkring mei 2016
View this email in your browser

Welkom bij de digitale nieuwsbrief van De Keerkring, de Haarlemse afdeling van Antroposana. Volgens onze planning zou deze pas weer in juni uitkomen, maar dat hebben we vervroegd omdat er zijn in mei enkele activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. 

Inhoud van deze nieuwsbrief:

Nieuws van het bestuur van De Keerkring

Nieuws van het Therapeuticum
- Ontwikkelingen in de huisartspraktijken
- Nieuws over de nieuwbouw


Programma cursussen, lezingen en vieringen
- Lezing huisarts Marion van Bree, donderdag 19 mei om 20.00 uur
- Open Huis Therapeuticum en De Keerkring, zaterdag 

De redactie, 
Lusanne Hogeweg en Hilda Rijkmans

Reacties kunt u mailen naar keerkring@antroposana.nl. Voor informatie over de Keerkring zie keerkring.antroposana.nl

Algemene Leden Vergadering

Op 20 april jl vond de Algemene Leden Vergadering van De Keerkring plaats. Namens de Bouwcommissie gaf Anneke Kraakman een boeiende presentatie over de nieuwbouw plannen voor het Antroposofisch Centrum. De ALV had een feestelijk karakter vanwege het 40-jarige bestaan van De Keerkring. Dit hebben we gevierd met heerlijke gebakjes.

Er waren een vrij groot aantal belangstellende leden gekomen, waar wij heel blij mee zijn. Wij willen volgend jaar weer een lezing over een aansprekend thema koppelen aan onze ALV, en hopen dan nog meer van u te verwelkomen!

En mochten zich in het nieuwe jaar nog leden bij ons willen voegen die een bijdrage willen leveren aan bepaalde taken, u bent nog steeds van harte welkom!!!


Periodiek overleg met de werkgemeenschap

In het periodieke overleg dat De Keerkring heeft met de werkgemeenschap op 6 april jl boden de artsen en therapeuten aan de jarige Keerkring een mooi cadeau aan: een Open Huis op het therapeuticum. Zo kunnen mensen, leden en niet-leden, kennis maken met de antroposofische gezondheidszorg. Wij hopen op een grote opkomst van belangstellenden, die wij graag informeren. Dus komt allen en nodig ook gerust uw vrienden en familieleden uit! Meer informatie over het Open Huis vindt u verderop in de nieuwsbrief.

Afscheid huisarts Laceulle

Op 1 mei nam dokter Laceulle afscheid van zijn patiënten. Het was een hele mooie dag waarop veel mensen afscheid kwamen nemen. (Noot van de redactie: graag willen wij voor de volgende Keerkringkrant nog een interview met huisarts Joost Laceulle houden.)

Assistentes

De assistente van het Prinsen Bolwerk, Hanan Yahyaoui is bevallen van een prachtige zoon Sabir. De zwangerschap verliep niet helemaal vlekkeloos en vergde heel wat geduld, wat de betekenis van de naam Sabir - de geduldige - nog eens onderstreept. Met moeder en kind gaat het heel goed, op 20 augustus zal Hanan naar verwachting terugkeren van haar zwangerschapsverlof.

We zijn heel blij dat Natascha Vromans als vaste invalkracht bij ons is begonnen en de uren van Hanan kan invullen. U komt Natascha voorlopig vooral tegen op de locatie Prinsen Bolwerk maar in voorkomende gevallen kan ze ook op de Koninginneweg aan de slag.

De nieuwbouw

Zoals u al in de bouwbrief heeft kunnen lezen, had de ARK (welstandscommissie) op- en aanmerkingen op het ontwerp van de architect. Inmiddels heeft dat geleid tot een heel nieuw ontwerp, al zijn er een hoop herkenbare elementen gebleven. Dit nieuwe ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt en komt dan eind mei of begin juni opnieuw in de ARK. Na de zomer hopen we dan de bouwvergunning aan te vragen, waarna hopelijk in januari 2017 gestart kan worden met de bouw.

Verder hopen we op uw bijdrage aan de nieuwbouw. Op www.steentje-bijdragen.nl kunt u aan een drietal projecten uw steun geven. We hopen van harte op een bijdrage.

Bouwbrief: Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de nieuwbouw dan kunt u zich opgeven op de website over de nieuwbouw: www.antroposofischcentrumhaarlem.info.

U kunt de voorgaande bouwbrieven overigens wel bekijken op de site:

http://www.antroposofischcentrumhaarlem.info/#!bouwbrieven/c40x

LEZING/ GESPREKSAVOND
 

Thema is een zoektocht naar een verhouding tot het lijden
 
Huisarts Marion van Bree zal een inleiding houden over een zoektocht naar een verhouding tot het lijden. Elk van ons kent het lijden, bijna niets kenmerkt het mensenleven meer dan dit gegeven. Elk van ons zoekt er meer of minder bewust een verhouding toe.

Op deze avond wil zij een inleiding hierover houden, algemene gedachten en ook inhouden vanuit de antroposofie. Als de opkomst niet te groot is kunnen we daarna van gedachten wisselen hierover. 
 
Datum : donderdag 19 mei om 20.00 uur
Locatie: Prinsen Bolwerk 12 in Haarlem
Kosten: 5 euro voor leden van De Keerkring en 7,50 euro voor niet-leden.

Aanmelden verplicht op keerkring@antroposana.nl of 023-5518640
 

 

Copyright © 2016 De Keerkring, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp