Copy
Nieuwsbrief Duurzame Vecht – winter 2018 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid waarover Duurzame Vecht bericht.
Aan het begin van 2018 wenst Stichting Duurzame Vecht u een goed, groen, gezond en vooral duurzaam nieuw jaar. Waarin goede voornemens worden omgezet in concrete acties. Stichting Duurzame Vecht helpt u daar graag een handje bij. Zo zal er een vervolg zijn op de warmtepompen-avond van afgelopen najaar, gaan de energie-ambassadeurs de boer op en worden er thema-avonden georganiseerd over energiebesparing. Laat ons weten waar u belang bij heeft. Waarover wilt u meer weten? Want daar begint het succes van een groener en duurzamer Stichtse Vecht. We moeten het met z’n allen doen!

Energiebesparing begint aan de keukentafel


De energieambassadeurs van Duurzame Vecht geven inwoners van Stichtse Vecht graag advies over energiebesparing. En inventariseren hoe bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen kunnen helpen de energiekosten omlaag te brengen. Op uitnodiging maken ze samen met u aan de keukentafel een inventarisatie van de situatie bij uw thuis. Het hogere doel is duidelijk: elk huis in Nederland moet energieneutraal zijn in 2050. Weet u al wat er mogelijk is en hoe u dat doel bereikt?

Nederland zit in een tijd van energietransitie. We gebruiken met z’n allen steeds minder gas en zetten meer en meer duurzame energiebronnen in. Denk aan zon en wind. Daar zit een hoger doel achter: we hebben met z’n allen afgesproken dat in 2050 elk huis energieneutraal moet zijn. Dit is te bereiken door energiebesparing enerzijds en anderzijds door het omschakelen naar duurzame energieproductie op basis van met name zon- /windenergie en lucht/bodemwarmte door de inzet van warmtepompen. 

Onafhankelijk
Om samen met u te inventariseren wat er mogelijk is in uw huis zet Duurzame Vecht energieambassadeurs in. Dat zijn bij de stichting aangesloten vrijwilligers die goed op de hoogte zijn van mogelijkheden van energiebesparing/duurzame energieproductie en bij u in de buurt wonen. Zij bespreken thuis aan de keukentafel wat er in uw geval mogelijk is. Zij zijn ervaringsdeskundig en hebben een netwerk van leveranciers dat ze in kunnen inzetten. Ze kunnen uw vragen over energiebesparing als een onafhankelijke partij beantwoorden.
 
Overzicht mogelijkheden
Bij een adviesgesprek staat de vraag centraal wat er bij u mogelijk is gegeven uw ambities. Hoe zou u het energieverbruik omlaag kunnen brengen en welke stap ligt het meest voor de hand? De energieambassadeur inventariseert dat graag met u. Hij bespreekt welke opties voor energiebesparing en duurzame energieproductie er voor uw huis mogelijk zijn. Daarbij helpt een zogenoemde menukaart de vragen op een rij te krijgen. Het is handig als u de laatste gas/elektra-verbruik jaarcijfers bij de hand heeft als de energieambassadeur bij u langskomt.
Met de informatie uit het gesprek, beslist u zelf wat u gaat doen. Met het advies bent u verzekerd van een overzicht van mogelijkheden die u geld opleveren in de portemonnee. Een heel direct doel. En tegelijkertijd draagt u bij aan een energieneutraal Nederland in 2050.
 
Bent u geïnteresseerd in een gratis en geheel vrijblijvend gesprek bij u aan huis met een energieambassadeur van Stichting Duurzame Vecht? Stuur dan een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar rik@2030.nu
 
Thema-avonden
Naast het geven van energieadviezen, organiseren de energieambassadeurs ook thema-avonden over onderwerpen zoals spouwmuurisolatie, dubbelglas, zonnepanelen of toepassing van warmtepompen. Naar aanleiding van vragen uit de samenleving, organiseert Duurzame Vecht begin 2018 een energiebesparingsavond, waarbij veel voorkomende vragen zullen worden behandeld. Deze avond zal in de lokale pers worden aangekondigd en uiteraard in de nieuwsbrief van Duurzame Vecht.
 
Kijk ook op www.duurzamevecht.nl voor energieambassadeurs in uw buurt. U kunt hen ook rechtstreeks benaderen.
Bent u ook een energieambassadeur?
Hieronder ziet u enkele energie-ambassadeurs van Duurzame Vecht. Zij zijn de ogen en oren van de stichting in de wijken en buurten van Stichtse Vecht. Zou u deze rol ook willen vervullen in uw buurt? Stuur dan een mailtje naar rik@2030.nu
Gerhard Hof
Rik Peeters
Pieter Paul
Arnold Takens
Wist u dat... 
- Jan van der Leij na een revalidatieproces weer terug is in het bestuur van Duurzame Vecht?
- Duurzame Vecht nog steeds op zoek is naar bestuursleden? De post van penningmeester bijvoorbeeld moet nog worden ingevuld? Stuur een mailtje naar Diny Wijnmaalen diny@duurzamevecht.nl
- Het lokale duurzame energiebedrijf geboren is onder de naam 2030.nu? De website inmiddels online is onder www.2030.nu?
- Duurzame Vecht overweegt een inkoopactie voor ventilatieluchtwarmtepompen te organiseren? Hierover u nader wordt geïnformeerd in januari of /februari 2018?
Tip een vriend over deze nieuwsbrief.
Inschrijven kan via deze link naar onze website
Copyright © 2018 

gegevens wijzigen | uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp