Copy
Wij houden u op de hoogte van de steeds wijzigende EPB-wetgeving!
Bekijk deze e-mail in uw browser

EPB in 2016 - Alles wat u moet weten!

Eerst en vooral de beste wensen voor het nieuwe jaar toegewenst en mag het een boeiend en succesvol 2016 worden! Een nieuw jaar betekent ook meestal een nieuwe wetgeving. Omdat wij merken dat er nog veel onduidelijkheid is over de nieuwigheden, vatten wij dit graag voor u samen. De aanpassingen zullen niet met terugwerkende kracht ingevoerd worden.

Via de download-knop 'samenvattend PDF-document downloaden' vindt u een uitgebreid overzicht over de veranderingen omtrent de EPB in 2016. Hieronder een korte preview in 8 puntjes:

1. Het E-peil verstrengt
 • Voor dossiers met vergunningsaanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 1 januari 2016:
     E50 voor woningen
     E55 voor kantoren en scholen
     E50 voor kantoren van publieke organisaties
2. Enkel de U-max blijft en verstrengt voor een aantal delen
 • De eisen voor minimale R-waarden verdwijnen.
 • De maximale U-waarden-eis van daken, muren én vloeren ligt nu op het BEN-niveau.
3. Gemeente kan zelf per wijk of verkaveling strengere EPB-eisen opleggen
 • 2 pakketten mogelijk: E30   of   E20 + K25
 • De gemeente is hier zelf verantwoordelijk voor de handhaving en communicatie.
4. Opbrengst hernieuwbare energie PV-installatie verstrengt
 • Een PV-systeem moet minstens 10 kWh/jaar.m² produceren (in plaats van 7 kWh/jaar.m²).
5. Berekenmethode voor sanitair warm water wordt aangepast
 • De opwekkingstoestellen voor sanitair warm water die energetisch goed presteren, worden beloond. Energielabels van die toestellen kunnen vanaf 2016 worden ingegeven in de software.
6. Wijzigingen omtrent reductiefactoren ventilatie
 • Reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatie bij woongebouwen zullen in vele gevallen wijzigen. Veel gebruikte ventilatiesystemen zullen vanaf 2016 slechter scoren als voorheen.
7. Oververhitting van sommige appartementen kan goedkoper dalen
 • Deuren, schuiframen en schuifdeuren gelden, afhankelijk van het inbraakrisico, ook als opengaande delen in de software. Dit heeft een directe impact op de oververhitting van een gebouw (vooral appartementen op hogere verdiepingen).
8. Startverklaring en aangifte gaan een verwijzing moeten bevatten naar de ventilatieverslaggeving
 • Vóór de start van de werken dient er een ventilatievoorontwerp opgemaakt te zijn van het project.
 • Bij eindaangifte moet het ventilatieprestatieverslag opgemaakt zijn van het project.
 • Veilico bvba is momenteel de taak 'ventilatieverslaggeving' aan het inkaderen in haar diensten.

Hopelijk is alles duidelijk, maar als u met vragen zit, aarzel dan niet ons te contacteren. Dat kan eenvoudig via onze website: http://www.veilico.be/contact

Met vriendelijke groeten
het Veilico-team

Samenvattend PDF-document downloaden
Copyright © 2016 Veilico bvba, All rights reserved.

www.veilico.be