Copy
September 2016
Lees hier de nieuwsbrief in je browser. 
Pictogrammen voor school en ouders
 
Pictogrammen maken je boodschap extra duidelijk. Veel leraren gebruiken ze in de klas, maar ook voor communicatie met ouders zijn ze perfect bruikbaar. Download een meertalig woordenboekje en 25 basispictogrammen. En check de voor- en nadelen van beeldcommunicatie. Klasse lijst alles netjes voor je op.
Pictogrammen van vzw de Rand
 
Trajectbegeleiders, consulenten, maatschappelijk werkers, leerkrachten, … kunnen pictogrammen gebruiken als hulpmiddel om met anderstaligen te communiceren.
Vzw de Rand verzamelde pictogrammen over allerlei thema’s in een pictogrammendatabank en in pictogrammenboekjes. 
Het zal wel aan mij liggen...
 
Het elfde kinderrechtenforum had als onderwerp hoe om te gaan met de effecten van racisme en discriminatie op kinderen. De Kinderrechtencoalitie roept de Vlaamse Minister van Onderwijs en de Vlaamse regering op om zich aan te sluiten bij de engagementsverklaring ‘ diversiteit als meerwaarde’ en hieraan de nodige acties en middelen te koppelen. Lees zeker de 33 aanbevelingen en download de brochure
Onenigheid over toegang buitengewoon onderwijs? 
 
Als ouders een kind met specifieke onderwijsbehoeften willen inschrijven in een school, zitten zij van bij het begin met school en CLB aan tafel. De eerste stap is het bepalen of er een verslag van het CLB voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig is. Bij onenigheid over de noodzaak of de inhoud van da verslag, kunnen ouders voortaan bemiddeling vragen aan de Vlaamse Bemiddelingscommissie. Meer informatie en contactgegevens kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Bemiddelingscommissie. 
Werken met anderstalige nieuwkomers
 

Na de brochure voor lager onderwijs is er nu ook een brochure speciaal voor anderstalige kleuters. De grondig geüpdatete brochure van het Centrum voor Taal en Onderwijs 'Eerste Hulp bij Anderstalige Nieuwkomers' bied je naast achtergrond over taalverwerving ook echt 'hands-on' informatie met didactische tips en links naar (actuele) materialen. Meer tips om te werken met anderstalige kleuters kan je terugvinden op het prikbord kleuteronderwijs.

Ben je ook op zoek naar inspiratie en tips om te werken met anderstalige nieuwkomers in het lager onderwijs? Neem dan zeker een kijkje op het prikbord lager onderwijs. Hou alvast volgende vuistregels in je achterhoofd:

  • Zorg voor een veilige en zorgzame klasomgeving
  • Zet de thuistaal in
  • Werk met betekenisvolle zaken
  • Eerst mondeling, dan pas schriftelijk
  • Observeren en breed kijken om te evalueren
Schooltip: Zo pak je een alternatieve schoolreis aan! 
 

De hele school de bus op naar een pretpark ver weg? Het kan ook anders. Met deze 9 tips van Klasse maak je van je schoolreis een leerrijke, goedkope en duurzame trip.

Metrotaal
 

De website Metrotaal is voortgevloeid uit het onderzoeksproject Validiv en wil basisscholen inspireren en professionaliseren bij het werken aan positief omgaan met talendiversiteit. 

Voor wie meer wil weten over de onderzoeksresultaten van het Validiv-project is er het boek
'Haal meer uit meertaligheid', verschenen bij Acco.

Gezocht: basisscholen met ervaring rond anderstalige nieuwkomers
 

In oktober – november 2016 wil het LOP Antwerpen basisonderwijs een onthaaltraject aanbieden voor scholen en AN-leerkrachten die hun kennis en ervaring in het werken met anderstalige nieuwkomers willen uitbreiden. Hiervoor zijn we op zoek naar peter/meterscholen die hun ervaring kunnen delen. Je vindt hier meer informatie terug. 

Driedaagse vorming over armoede

Het Netwerk tegen Armoede organiseert opnieuw een driedaagse vorming over armoede voor externen. Armoede is een containerbegrip met veel inhouden en gezichten. Volgende thema’s komen zeker aan bod:
  • Stilstaan bij de binnen- en buitenkant van armoede
  • Binding met de maatschappelijke context van armoede
  • ‘De dialoog’ om tot een bredere kijk te komen
  • Hoe kan je ermee aan de slag in de eigen werkcontext
Dakira - koffertentoonstelling

De DAKIRA - koffertentoonstelling geeft u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier rond het thema migratie te werken. De koffer bevat 8 banners waarop verschillende thema's met betrekking tot de Marokkaanse migratie aan bod komen. Interesse? Je vindt hier alle informatie terug. 
Save the date - Vrijdag 28 oktober 2016: Studiedag 'De diversiteitsdag voorbij'

Çavaria, RoSa, Wel Jong Niet Hetero, Rainbow House Brussel, Merhaba en ella vzw slaan de handen in elkaar en organiseren op vrijdag 28 oktober een inspirerende studie- en ontmoetingsdag over gender, seksuele diversiteit en etniciteit in het onderwijs. De insteek van de dag is hoe je deze thema’s in je lessen kan meenemen, zonder te wachten op de jaarlijkse ‘diversiteitsdag’ op school. Ze focussen daarbij bovendien op leerkrachten die werken in de grootstedelijke context van Brussel (maar ook daarbuiten). De dag zal plaatsvinden in de Factorij in Schaarbeek. Meer info volgt, maar je kan alvast inschrijven via de website van Çavaria.
De nieuwsbrief LOP en Diversiteit is een initiatief van ACOD onderwijs, KOOGO en GO! ouders. 

  
Copyright © 2016 Lop en diversiteit, All rights reserved.