Copy
View this email in your browser
Wat betekent polarisering voor het recht op onderwijs? Welke rol heeft de ouderwerking hierin? In een tweede filmpje in de reeks 'Polarisering en Verbinding' vertelt de kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens over het recht op onderwijs en hoe polarisering ook daar soms speelt. Bij dit filmpje hoort een opdracht voor ouderwerkingen. Met de opdracht kan een ouderwerking nadenken hoe ze zich best positioneert als ze in aanraking komt met een polariserende situatie in of buiten de ouderwerking.  De opdrachten vind je op de websites van GO! ouders, KOOGO en VCOV (zoekterm polarisering).

Aanmelden en inschrijven

 
De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 verliepen digitaal. Veel scholen kozen voor een systeem van aanmelden en inschrijven. In de Commissie voor Onderwijs kwamen vorige maand dan ook een aantal vragen betreffende het nieuwe inschrijvingsdecreet aan bod. Het verslag en een antwoord op de vragen vind je hier.  
De digitale aanmeldingen brachten in de regio Antwerpen een duidelijk tekort aan plaatsten in het buitengewoon onderwijs in kaart. Een probleem dat zich ook in andere provincies begint af te tekenen. 

Topics

Taalscreening bij kleuters

Vanaf volgend schooljaar wordt er elk jaar in de derde kleuterklas tussen 10 oktober en 30 november een taalscreening afgenomen bij alle kinderen. Zo kunnen kleuters met een taalachterstand in de rest van het schooljaar nog bijgewerkt worden.

Inclusief onderwijs

Unia komt op voor een inclusieve schoolomgeving, waarin alle leerlingen op gelijke voet kunnen meedoen aan de lessen. Maar wat houdt inclusief onderwijs precies in, waarom is het belangrijk en hoe bereik je het? Aan de hand van wat, waarom en hoe-vragen plus inspiratiemateriaal, tools en goede voorbeelden biedt de website van UNIA concrete handvatten aan voor het onderwijs.


Kinderarmoede

Vandaag groeit 1 kind op 5 op in armoede of met het risico op armoede en sociale uitsluiting. De Kinderrechtencoalitie pleit voor een intensere aanpak van kinderarmoede. In hun Alternatief Rapport wordt de situatie van kinderarmoede in België in kaart gebracht en worden verschillende aanbevelingen aangereikt om kinderarmoede tegen te gaan.
Op de website van de Koning Boudewijnstichting kan je zes kaarten raadplegen waarop je per gemeente de kinderarmoede op lokaal niveau kan zien. 
 

Boekenhoekje

Krachtige leeromgevingen - Omgaan met diversiteit in de klas - Martin Valcke
Het boek “Krachtige leeromgevingen, omgaan met diversiteit in de klas” (2019) van Martin Valcke (met medewerking van Bram De Wever, Tammy Schellens en Ruben Vanderlinde), brengt een synthese van heel wat cruciale elementen van effectief onderwijs. De insteek ‘diversiteit’ maakt het voor stadsleerkrachten en grootstedelijk onderwijs extra interessant. Dit diversiteitsthema staat centraal in module 4 waar onder andere armoede en meertaligheid aan bod komen.


Verschillen in onderwijs - Streven naar excellentie en gelijke onderwijskansen - Geert Devos & Melissa Tuytens
Verschillen in onderwijs is een bundeling van de studies van het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) in opdracht van de Vlaamse overheid. De studies zijn gegroepeerd in 4 delen: schoolloopbanen van leerlingen, schoolbeleid ten aanzien van leerlingen, schoolbeleid tegenover leerkrachten en de organisatie van het onderwijs. 

Oproep


Bevraging Other Talk 
Caritas International België en IOM (International Organization for Migration) bundelen hun krachten voor het Other Talk – Teaching Migration project. Dit project wil huidige en toekomstige leerkrachten in het Nederlandstalig secundair onderwijs de tools en handvatten aanreiken rond de thema's migratie, vluchtelingen, diversiteit en mediawijsheid. Graag horen ze jouw mening en ervaringen via deze vragenlijst. 

Save the date
 

september 2021:   

22 november - 26 november 2021: De Grote Voorleesdag


 

Praktijkvoorbeelden

  

 

Facebook
Copyright © 2019, Wijs in Diversiteit, All rights reserved.
De nieuwsbrief LOP en Diversiteit is een initiatief van:
ACOD onderwijs, COC, COV, GO! ouders, KOOGO, VCOV, VSK, en VSOA onderwijs 
Ons adres:
LOP & diversiteit
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
België

Graag aanpassen hoe je je mails ontvangt?
Hier kan je jouw voorkeuren updaten of je uitschrijven van onze lijst

 
                             

                                
         
                          


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lop en diversiteit · Willebroekkaai 36 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp