Copy
Voor als diversiteit je nauw aan het hart ligt
Nieuwsbrief niet leesbaar? Bekijk hem hier in je browser.

Beste lezer,


Het heeft even geduurd maar de nieuwsbrief LOP & Diversiteit is terug van weggeweest.Een nieuwe redactieploeg heeft meteen ook gezorgd voor een vernieuwde nieuwsbrief.

Driemaal per jaar ontvang je een nieuwsbrief met een tiental relevante artikels die hopelijk aanspreken.Om je een beeld te geven. In de eerste nieuwsbrief raken we o.a. volgende thema’s aan: vluchtelingen, inschrijven op school, taligheid, diversiteit, inclusie…

Veel leesgenot,
 

Het LOP & diversiteitsteam

Diversiteit in de klas: aan de slag ermee!
 

Save the date : 21 maart 2016

De superdiversiteit op de schoolbanken is jouw dagelijkse realiteit? Jij wilt als leerkracht het verschil maken en iedereen een plek geven in de klas? Het Meldpunt Discriminatie Antwerpen en partners organiseren een dag om jou verder te inspireren.

Meer weten?

Breng je schoolbuurt in kaart


Net zoals opvoeden niet alleen thuis gebeurt, vindt leren niet alleen plaats op school. In de buurt rond de school liggen de leerkansen voor het rapen. Met deze tool breng je alle mogelijkheden duidelijk in kaart. Ook handig voor nieuwe leraren die misschien niet uit de buurt komen.

Meer weten?

Advies van de VLOR


Advies over de horizontale beleidsplannen gelijke kansen en integratiebeleid

Onderwijs moet zich voortdurend afvragen welke groepen geen baat hebben bij een algemene aanpak en hoe die aanpak kan veranderen zodat meer kinderen, jongeren en volwassenen maximaal hun mogelijkheden kunnen ontplooien. Omgaan met diversiteit is inherent aan elke aanpak die iedereen optimale onderwijskansen biedt. 

Meer weten?

Snel Nederlands leren?


In het kader van de week van het Nederlands 2015 lanceerden de sector Samenlevingsopbouw en de Centra voor Basiseducatie een korte animatiefilm.

Meer weten?

Vertaalbank


Wil u graag ouders een brief sturen, maar is het voor sommige ouders (nog) te moeilijk om de boodschap in het Nederlands te begrijpen? Dan kan de vertaalbank een handig hulpmiddel zijn! 

Meer weten?

Babbelschool


Veel anderstalige ouders doen een inspanning om Nederlands te leren. Maar de drempel om het ook te praten met het schoolteam en de andere ouders blijft hoog. De angst om fouten te maken, is heel groot. Veel oefenen is de oplossing! De school van hun kind is vaak de enige of meest vertrouwde plek hiervoor.

Meer weten?

Kinderen van vluchtelingen op school

AgODi biedt steun aan de schoolbesturen en lokale besturen De vluchtelingencrisis en de verhoogde instroom van anderstalige nieuwkomers in het hele Vlaamse onderwijs, stelt het onderwijsveld voor de uitdaging om in een warm welkom en gepast onthaalbeleid te voorzien. Een goede start is immers belangrijk voor hun verdere schoolloopbaan en integratie in onze samenleving.
AgODi biedt de schoolbesturen en lokale besturen graag ondersteuning bij deze uitdaging.

Meer weten?

Inspiratiebrochure

onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers basisonderwijs

In de inspiratiebrochure worden drie verschillende manieren geschetst om onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs vorm te geven, elk met voordelen en uitdagingen.

Meer weten?

Checklist: klaar voor de inschrijvingen?

Tijdens het inschrijfgesprek moeten 3 dingen gebeuren: papierwerk afhandelen, de school voorstellen en een warm contact maken. Ben jij er klaar voor? Check het hier.

M-decreet: hoe leerlingen inschrijven?

 

Hoe verlopen inschrijvingen volgens het M-decreet? “De eerste stap is: bepalen of het kind een verslag van het CLB nodig heeft. School, CLB en ouders moeten daar samen uitgeraken,”zegt Theo Mardulier van het departement Onderwijs en Vorming.

#sayyes


is een korte maar krachtige video waarmee we mensen ervan bewust willen maken dat ook kinderen met een beperking rechten hebben.

Meer weten?
Copyright © 2016 Lop en diversiteit, All rights reserved.