Copy
november 2018
Lees de nieuwsbrief in je browser
GEZOCHT: LOP-ouders

Zit jouw kind in het officieel onderwijs (GO! of scholen van steden en gemeenten). Ben je actief in de ouderwerking of de schoolraad en wil je je inzetten voor gelijke onderwijskansen? Dan ben jij misschien onze nieuwe LOP-ouder. 

Het doel van elk LOP is het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie. 

Meer informatie vind je in de Gids voor ouders in LOP-werking
Bij interesse contacteer An (an.vanmalderen@ovsg.be) of Isabelle (isabelle.ceuppens@g-o.be).

 
Scholenwedstrijd #GeefMe1Minuut

Wat zou jij tegen racisme doen in je gemeente als jij burgemeester zou zijn? Toon het met je klas aan heel de wereld met een filmpje dat maximaal 1 minuut duurt! De school kan zelf bepalen hoe ze dit project inhoudelijk uitwerkt. Het volledige reglement vind je hier. 
Databank van pedagogische tools

Er bestaat vandaag een waaier aan pedagogische tools die thema's zoals handicap, racisme, seksuele oriëntatie of religieuze overtuiging bespreekbaar maken bij jongeren. Op deze pagina vind je een databank van dit soort tools, gecreëerd door andere organisaties dan Unia. De tools zijn gericht op onderwijsprofessionals zoals onderwijzers, groepsleiders, pedagogen, ... Ontdek ze hier!
Klasse in de klassen

Kinderen van lagere sociaal economische afkomst krijgen sneller een B-attest dan hun rijkere medeleerlingen ondanks gelijke cijfers. Die laatsten krijgen vaker een A- of C-attest. Een B-attest laat de mogelijkheid bestaan over te gaan naar een volgend jaar maar sluit bepaalde richtingen uit.

Een vergelijkende studie uitgevoerd door het HIVA en de UGent onderzocht enkele oorzaken en bevestigt het schrijnend toekomstbeeld voor kinderen uit socio-economisch achtergestelde milieus in Vlaanderen. 
Trajectmatig werken rond wereldburgerschapseducatie? 

Scan je school. Je vindt trajectmatig werken belangrijk? Je wil in kaart brengen op welke vlakken jullie reeds werken aan wereldburgerschap? Maar ook de blinde vlekken spotten? Je wil er samen met een team voor gaan maar missen wat structuur of richting? Of ontbreekt er een goed werkkader?
Dan hebben we goed nieuws want de SCAN WBE zet jullie enthousiasme om in weldoordacht en efficiënt werken. Samen schrijven we een positief verhaal dat realistisch is én resultaten oplevert!
Hoog tijd om elders verworven competenties te bevorderen.
 
MaxiPac, acroniem voor ‘Maximazing Previously AcquiredCompetences’, is een AMIF-project dat als doel heeft om elders verworven competenties (diploma’s en ervaring) van derdelanders met een niet-Europees diploma te bevorderen in het hoger onderwijs. Minderhedenforum maakt er deel van uit. Thomas More hogeschool, Universiteit van Gent, H&H Education, Vrije Universiteit van Brussel en NARIC zijn de andere partners die samen met het Integratiepact vzw deze belangrijke stap voorwaarts wil doorvoeren.
Weg met de instapklas.

Peuters die voor het eerst naar school gaan, komen met (te) velen in één klas terecht. Tijd om het anders te doen, zegt professor Michel Vandenbroeck.
‘In de jaren 70 heeft de minister van Onderwijs beslist dat kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school mogen. De kleuterscholen waren in jaarklassen georganiseerd, en men heeft daar gewoon een jaar voorgeplakt. Niemand heeft de scholen verplicht om het zo te doen.’
‘Er zijn gelukkig ook scholen die het anders aanpakken. Kleuters zitten er niet in jaarklassen, maar gemengd qua leeftijd. Instappertjes worden verspreid over de verschillende klassen, en kunnen profiteren van het feit dat oudere kleuters hen helpen en wegwijs maken op school.’
               
Colloquium Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018

Op dinsdag 4 december 2018 in de voormiddag organiseert USAB (de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van Universiteit Antwerpen) een colloquium n.a.v. het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018*. Gastspreker op dit colloquium is prof.dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar aan de Universiteitvan Amsterdam, met als thema: "Naar een migratiebestendigeverzorgingsstaat?"
 

Meer informatie (en de mogelijkheid tot inschrijven) op www.usab.be
 
De nieuwsbrief LOP en Diversiteit is een initiatief van ACOD onderwijs, VSOA onderwijs, KOOGO en GO! ouders. 

            
Copyright © 2018 Lop en diversiteit, All rights reserved.


Graag aanpassen hoe je je mails ontvangt?
Hier kan je jouw voorkeuren updaten of je uitschrijven van onze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp