Copy
View this email in your browser

Heet van de Naald

Het is zover! Je kind gaat naar het secundair onderwijs. Een grote stap! Je zoekt samen naar de gepaste school. Maar weet je wat de modernisering van het secundair onderwijs inhoudt? Lees zeker de infogids rond de modernisering van de eerste graad uitgegeven door de 3 ouderkoepels op hun websites:
GO! ouders, KOOGO en VCOV. 


Internationale bescherming en migratie zijn onderwerpen die voortdurend in de media opduiken. Maar het is niet altijd gemakkelijk om juiste informatie te geven. “Op de vlucht” is een animatiefilm van Fedasil. In een zeer begrijpelijke taal krijgen leerlingen meer uitleg over wat nu precies het verschil is tussen een migrant, een verzoeker om internationale bescherming en een vluchteling. In nauwelijks zes minuten tijd biedt deze film een goede introductie op enkele standaardbegrippen rond internationale bescherming en migratie.De film is beschikbaar in twee versies (lagere school / middelbaar) of opgedeeld per hoofdstuk om tussendoor in de klas te bespreken. 

Op de vlucht (Lager Onderwijs)

Op de vlucht (Secundair Onderwijs)

Topics


Veerkracht van onze jongeren


Jongeren tussen de twaalf en zestien jaar kunnen leren om sterker in hun schoenen te staan. 
De website van Noknok is hier heel bruikbaar voor! Deel het met je leerlingen.
 
Ben jij tussen de achttien en dertig jaar oud en heb je een verstandelijke beperking of een andere cognitieve ondersteuningsnood? Dan is Brake-Out iets voor jou!
Zie hieronder voor een filmfragment.
 

Vooroordelen


Iedereen heeft vooroordelen. Veel mensen willen er graag vanaf, omdat ze weten dat vooroordelen vaak tot discriminatie leiden. Helemaal zonder vooroordelen door het leven gaan is onmogelijk, maar je kunt er wel bewust mee omgaan, zoals deze video laat zien.

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft hierover een interessante video!
 

Schoolcultuur

In Vlaamse scholen die bewust omgaan met culturele diversiteit is er meer gelijkheid tussen allochtone en autochtone leerlingen. Dat geldt zowel op het vlak van welzijn als prestaties. De kloof tussen allochtone en autochtone scholieren is groter in scholen die culturele diversiteit negeren of afwijzen. Dat blijkt uit een grootschalige studie van het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie.

Meer informatie vindt u op de website van de KU Leuven

 

Voorstellingsfilm Brake-Out

Vooroordelen en discriminatie verminderen: zo doe je dat.

Wedstrijden

Wedstrijd #GeefMe1Minuut: maak een campagne tegen racisme

Vorige nieuwsbrief zag je de uitslagen van de wedstrijd van dit schooljaar; Unia start nu de inschrijvingen voor de wedstrijd van volgend jaar!

Ben je een leraar of leerling in het secundair onderwijs? Wil je de strijd aangaan tegen racisme? Neem dan deel aan de Unia #GeefMe1Minuut-wedstrijd door een sensibiliseringsvideo van één minuut te maken om racisme te bestrijden.

Meer informatie en inschrijven doe je hier.

Updates

Vanuit burgerschapcometenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving

Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving
Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting leerkrachten en andere onderwijsactoren financieel ondersteunen om te experimenteren met nieuwe, participatieve onderwijspraktijken gericht op het ontwikkelen van burgerschapscompetenties. Dien uw dossier in tot 25 juni en ga volgend schooljaar aan de slag!
Meer info op veranderwijs!

Ga hier naar onze website!

Boekenhoekje

Oefenkans Nederlands voor en door ouders

Wil je ouderwerking graag inzetten op meer ouderbetrokkenheid? Wil je beter communiceren met anderstalige ouders? Dan is de map “Oefenkans Nederlands voor en door ouders” iets voor jou.
De map bevat 26 methodieken met bijhorend materiaal die door ouders en scholen kan ingezet worden tijdens verschillende activiteiten met alle ouders. Dankzij 11 pilootscholen werd het instrument uitgebreid getest en bijgestuurd waar nodig. Nu kunnen alle scholen en ouderwerkingen in Vlaanderen ermee aan de slag.
De map is een gezamenlijke realisatie van de 3 ouderkoepels GO! ouders, KOOGO en VCOV met de steun van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Meer informatie en het pakket aanvragen kan bij;Naima Charkaoui over racisme

Racisme is niet alleen een maatschappelijk en politiek probleem. Het is ook een persoonlijk probleem, en daar staan we weinig bij stil. In haar boek "Racisme: over wonden en veerkracht" legt Naima Charkaoui uit hoe racisme de gezondheid en de ontwikkeling schaadt van de mensen die geviseerd worden door racisme. Ze geeft ook handvatten om de veerkracht en weerbaarheid van de slachtoffers te versterken. Met die wegwijzers kunnen zowel mensen die zelf geviseerd worden door racisme, als mensen in hun omgeving (ouders, vrienden…) én professionals aan de slag.

Er komt hierover ook een lezing! Inschrijven en meer informatie vind je hier
Een interview met Naima Charkaoui over haar boek lees je op Mondiaal Nieuws.
Het boek zelf bemachtig je voor een kleine 20€ via epo.
 Veerkracht in het onderwijs

Ons onderwijs scoort goed maar er zijn heel wat pijnpunten. De veerkracht van leerkrachten en leerlingen staat zwaar onder druk. Een groeiend aantal leerkrachten kampt met een burn-out. Leerlingen hebben in toenemende mate concentratieproblemen en angstaanvallen. Het aantal toptalenten daalt en er is veel uitval. Dat alles zorgt ervoor dat er veel frustraties op de werkvloer. Onderzoek leert ons dat goed onderwijs superbelangrijk is, voor alle betrokkenen maar ook voor de maatschappij als geheel. En uit alles blijkt dat de leerkracht degene is die het verschil maakt. Het is de leerkracht die ervoor zorgt dat leerlingen excelleren.

Veerkracht in onderwijs biedt een schat aan ideeën voor wie ons onderwijs een warm hart toedraagt en wil werken aan het welbevinden van alle betrokkenen. Een team van specialisten gaat in op thema’s als veerkracht, diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid, meertaligheid, perfectionisme, prestatiedruk, labels en verwachtingen,
ouderbetrokkenheid, inclusie, focus op talenten, het belang van een goede mindset en van rust in de klas…
Een boek van Anja Copejans, met bijdragen van Marijke Cornelis, Jacques Heemstra, Mien Jochems en Cindy Maas.

Het boek is te verkrijgen via Witsand Uitgevers.

Copyright © 2019, Wijs in Diversiteit, All rights reserved.
De nieuwsbrief LOP en Diversiteit is een initiatief van:
ACOD onderwijs, VSOA onderwijs, KOOGO en GO! ouders. 

Ons adres:
Lop en diversiteit
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
België

Graag aanpassen hoe je je mails ontvangt?
Hier kan je jouw voorkeuren updaten of je uitschrijven van onze lijst

 


                         


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lop en diversiteit · Willebroekkaai 36 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp