Copy
Oktober 2017
Lees hier de nieuwsbrief in je browser. 
www.extrakansenopschool.be 

Op 18 en 19 oktober 2016 organiseerden het LOP SO en het LOP BaO Genk elk een studiedag.  Men stelde de inspiratiebundel ‘omgaan met kansarmoede op school’ voor en peilden naar bijkomende vragen en praktijkvoorbeelden. De reacties van de aanwezigen resulteren nu in de uitwerking van een inspiratiesite op maat van leerkrachten in Genk. De website www.extrakansenopschool.be geeft uiteraard ook veel inspiratie voor iedereen die gelijke onderwijskansen een warm hart toe draagt. 

Het LOP BaO Genk organiseert in het schooljaar 2017-2018 nog een vervolgsessie op de studiedag van 2016  (Week Extra Kansen).
'Let op voor onbewuste discriminatie in de klas' - VUB-onderzoeker Els Consuegra houdt ons een spiegel voor. 
'School en ouders' - Centrum voor Taal en Onderwijs
 

'Wij gaan mee zwemmen en maken soep voor 's middags, voor schoolfeesten bakken we koekjes en binnenkort gaan we samen naar het theater.', aldus Fatima Bitit in De Standaard. Zij is een van de ouders die binnen het project 'School en Ouders' Nederlandse les volgt op de basisschool van haar kinderen. 'Net als alle ouders willen wij niets liever dan ook nauw bij de school betrokken zijn', vervolgt ze nog.

Dat bevestigt ook CTO'er Joke Drijkoningen, die het project 'School en Ouders' mee begeleidt.  In een artikel van diezelfde krant plaatst zij ouderbetrokkenheid in een breder perspectief en doet zij een oproep om in te zetten op projecten die drempels wegnemen en daarmee wel een verschil maken voor anderstalige ouders, zoals het aanbieden van
Nederlandse taallessen op de school van hun kind.

Reageer tegen onrecht

Bots jij op onrecht tegenover kinderen en jongeren? Contacteer de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Gratis en discreet. Bel 0800 20808 of surf naar de site
Kleur bekennen - Wereldburgerschapseducatie
 
Kleur Bekennen is een wegwijzer voor leerkrachten en directies naar wereldburgerschapseducatie. Ze helpen hen op kwaliteitsvolle wijze hun eigen ‘vaardigheden’, die van collega’s en leerlingen te verdiepen. We vertrekken daarvoor vanuit thematische invalshoeken.

Interesse? Klik door naar
de website
Segregatie in het onderwijs overstijgen - KBS
Samen tegen onbetaalde schoolfacturen
 

Samen met de onderwijsverstrekkers slaan o.m. Welzijnszorg en het Netwerk tegen Armoede de handen in elkaar om onbetaalde schoolfacturen op een constructieve manier aan te pakken. Het project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' brengt onder meer de directie, leerkrachten, ouders en leden van het CLB van een school rond de tafel om deze problematiek uit te klaren.

Het VTM-nieuws maakte
een reportage over hoe een coach scholen helpt om te gaan met onbetaalde facturen. 

Moeten ouders schoolkosten nu al kennen?
 

"Tijdens de infoavond bij de start van het schooljaar vragen ouders me welke schoolkosten ze mogen verwachten dit schooljaar. Moet de school hen dat zo snel al laten weten?"

Klasse reageert op een vraag van een leerkracht. "Ja, dat is wettelijk verplicht in het basis- en secundair onderwijs..."

Waar kan je de LOP's vinden?

Sinds 2002 zijn er, verspreid over Vlaanderen, een 70-tal LOP's. De LOP's hebben lokale partners samengebracht die op één of andere manier meehelpen de gelijke onderwijskansen van jongeren in de regio te realiseren. Het doel van elke LOP is het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

De lokale overlegplatforms, de voorzitters en de LOP-deskundigen kan je
hier terugvinden. 
Vormingsaanbod CTO

Ook dit schooljaar heeft het Centrum voor Taal en Onderwijs heel wat interessante navormingen rond geletterdheid, anderstalige nieuwkomers, positief omgaan met meertaligheid,... Ontdek hun vormingsaanbod
De nieuwsbrief LOP en Diversiteit is een initiatief van ACOD onderwijs, VSOA onderwijs, KOOGO en GO! ouders. 

  
Copyright © 2017 Lop en diversiteit, All rights reserved.