Copy

Beste vrienden,

We zijn blij dat er weer samenkomsten mogelijk zijn. Tegelijkertijd is de wereld in beroering en dat raakt ons leven hier. In ons team werd een gezin uit de Oekraïne opgevangen en één van onze medewerkers moet aan de slag met de noodopvanglocaties voor vluchtelingen vanuit zijn bedrijf. Daarnaast merken we wel dat de toekomst onzeker is als we kijken naar de wereld om ons heen. Maar als christenen verwachten we in zulke tijden met verlangen naar de komst van Jezus en een rijk van vrede en gerechtigheid. 

In deze nieuwsbrief kondigen we meerdere activiteiten aan. Een daarvan is de gebedsbijeenkomst van 2 april op initiatief van enkele predikanten en ondergetekende, waar u van harte welkom bent.

Tenslotte vraag ik u om ons werk ook mogelijk te maken met een ruimhartige gift. De Heer zal u daarin leiden.


God zegene jou!

Facebook
YouTube THERE IS MORE
Website evangelisch Werkverband
Instagram
Klik hieronder op de nieuwsbrief items die u graag wilt lezen

Speciaal onder uw aandacht

Social Media Evangelisch Werkverband
Facebook
Twitter
Link
Website
YouTube
Copyright © 2022 Evangelisch Werkverband, All rights reserved.


Wenst u aanpassingen te doen aan uw e-mail instellingen van deze nieuwsbrief?
U kunt voorkeuren wijzigen of uitschrijven voor deze lijst.