Copy

Beste vrienden,

Het is bijna zomervakantie en het is nu de beste tijd om je op te geven voor de Gemeente Groei Groepdag op zaterdagochtend 5 september! 

Verder brengen we het studietraject 'Gods koninkrijk en de Heilige Geest' onder je aandacht. Een geweldige mogelijkheid om te groeien in charismatische theologie en praktijk. Echt een aanrader!

Kijk ook nog even naar een video van 'There is more media'  waarin we elke week een motiverende boodschap plaatsen om je te helpen groeien in geloof. 

Natuurlijk kun je ons altijd benaderen voor een cursus, een There is more-event of advies met het oog op pionieren of het opstarten van een huiskerk! 

Wij wensen je een goede periode van re-creatie en zien je graag op één van onze activiteiten!


Gelijk donateur worden?
Hoe zou het zijn als jij ook meebouwt aan de kerk van de toekomst. Een kerk in de kracht van Gods Geest die discipelen maakt! We hebben jou nu nodig als vriend!

Gemeente Groeigroependag op zaterdag 5-09

Zoals al eerder aangekondigd is er inspirerend gespreksmateriaal ontwikkeld voor de Gemeente Groei Groep of Gesprekskring.  Het prikkelende thema 'Durf Daniël te zijn', daagt je uit om keuzes te maken. Wil je een inkijkje in het gespreksmateriaal? Ga dan naar de pagina en druk op de button
 
GGG materiaal bekijken

Bij het verschijnen van Durf Daniël te zijn, hoort natuurlijk ook onze jaarlijkse Gemeente Groei Groependag op 5 september, waarbij we dieper ingaan op het Bijbelboek Daniël en het opmerkelijke leven wat hij leidde. We bieden deze ochtend ook inspiratie door met elkaar na te denken over de kansen van een kleine groep, juist vandaag heel actueel! 

Je bent dus op 5 september van harte welkom in de Regenboog in Harderwijk. Geef je daarom snel op, want we kunnen wat minder deelnemers kwijt dan voorheen.

Tegelijkertijd zenden we het hele programma uit via livestream en hoe zou het zijn als je als groep meedoet bij een van de deelnemers thuis? We bieden een interactief programma en je kunt dus gezamenlijk meedoen aan de opdrachten en het gebed. Wij melden in augustus waar je ons live kunt vinden!

Het programma in kort bestek:

- Bijbelstudie met ds. Peter Smilde uit Drachten, lid van de schrijversgroep
- Een interactieve lezing met mw. Janneke Plantinga, pionier huiskerken en bestuursvoorzitter EW
- Bijdragen van ds. Pieter Both en ds. Inge de Rouwe, leden van de schrijfgroep
- Getuigenissen 
- Gastheer en leiding van het programma door Hans Maat, directeur EW


U kunt zich nu aanmelden

 

Aanmelden

Goed om te weten:

  • Deze GGG dag is aangepast vanwege de COVID maatregelen;
  • We trachten maatregelen te nemen in het gebouw om u op een goede manier te ontvangen;
  • Het evenement is gratis, maar er zal een collecte zijn ten gunste van het Evangelisch Werkverband;
  • Er zal geen lunch verzorgd worden.
  • We vertrouwen erop dat u als bezoeker gehoor geeft aan de maatregelen die onze overheid stelt ten aanzien van COVID 19.
  • Bij toegang tot het gebouw zal een Pre-check vraag gesteld worden over uw gezondheid (vergelijkbaar aan de horeca)

Ds. Jelle de Kok gaat naar ‘Leven uit de Bron’ en Spijkenisse,

Per 1 augustus nemen wij als EW in goed overleg afscheid van dominee Jelle de Kok als predikant-toeruster in loondienst. Hij is al vanaf het begin betrokken geweest bij het EW en de laatste jaren in deeltijd als stafwerker.
Ds. Jelle de Kok gaat vanaf 1 augustus aan de slag voor de stichting Leven uit de Bron. Hij is al langer actief via de stichting 'Leven uit de Bron' en traint daar o.m. kerkenraden en predikanten om via geloofsopbouw tot gemeenteopbouw te komen.
 
Door het bestuur van Leven uit de Bron is hij gevraagd om het werk van deze stichting te promoten, nieuw materiaal te schrijven en de organisatie te professionaliseren.
Hij zal ook beschikbaar blijven voor cursussen voor gemeenteleden. 

 
Daarnaast zal hij als ambulant predikant de wijkgemeente 'de Brug' in Spijkenisse begeleiden totdat daar een nieuwe vaste predikant komt.

Wij danken Jelle voor de vele toerusting in gemeenten en wensen hem Gods zegen op zijn verdere werk!

Bestuur en directie van het EW

Online cursus 'Luisteren naar Gods stem' gaat van start! 

Opnieuw bieden wij de online cursus 'Luisteren naar Gods stem' aan, onder leiding van Annet van Willigen en Gerton van der Wilt, ervaren cursusleiders en docenten.

Deze cursus helpt je met luisterend te bidden, het onderscheiden van Gods stem en om samen te  ontdekken wat de Bijbel ons hierin leert. Een prima combinatie van onderwijs en praktijk(oefening)  

Data en thema:

Dinsdagavond 8 september:   Wandelen met God
Dinsdagavond 15 september: Wacht op de Heer
Dinsdagavond 22 septemberi: Rivieren van levend water

Klik op lees verder voor meer informatie en om jezelf aan te melden. 

Lees verder

Uniek Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, nu op 3 locaties!.

Omdat er inmiddels al ruim 30 aanmeldingen zijn binnengekomen voor het tweejarig traject 'Gods Koninkrijk en de Heilige Geest', worden de lessen behalve in Amersfoort komend studiejaar ook op de volgende locaties aangeboden: Meppel (op vrijdagen) en Zwijndrecht (op zaterdagen). We kunnen echter, zeker vanuit de PKN nog wel wat deelnemers gebruiken. 

Juist om ook het denken en de praktijk van het werk van de Heilige Geest en Gods koninkrijk met 'robuuste' charismatische theologie te ondersteunen, zetten wij in op dit traject i.s.m. andere partners zoals het Evangelisch College, New Wine Nederland e.a.
Vanuit het EW brengen wij twee docenten in, namelijk ds. David ten Voorde uit Nunspeet en ds. Ben van Werven uit Diever.

Voor wie? Voor leidinggevenden en geinteresseerden zeer aanbevolen!

Klik op lees verder voor meer informatie en om jezelf aan te melden.

Lees verder

Inspirerend, kort en krachtig onderwijs over:
"verlangen naar meer" 

Abonneer je op ons Youtube kanaal en ontvang inspirerende boodschappen.

Speciaal onder uw aandacht

Social Media Evangelisch Werkverband
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Evangelisch Werkverband, All rights reserved.


Wenst u aanpassingen te doen aan uw e-mail instellingen van deze nieuwsbrief?
U kunt voorkeuren wijzigen of uitschrijven voor deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp