Copy
Nyhetsbrev september - läs mer på ettjamstalltvarmland.nu
View this email in your browser
Varför jämställdhet?
Jämställdhet är inte en kvinnofråga – det är en fråga för alla. I filmen "Varför jämställdhet" berättar killar och män varför frågan är viktig för dem. Filmen är till för att spridas och diskuteras – använd den gärna i dina sammanhang och nätverk. Nu finns två kortare versioner och nya diskussionsfrågor på ettjamstalltvarmland.nu.

Nätverksträff med Popkollo

Du som var med på nätverksträffen 20 september fick bland annat lyssna till Popkollo som arbetar för en mer jämställd musikbransch. Missade du nätverksträffen får du ett kort sammandrag här.

Varför anslöt ni er till Ett Jämställt Värmland?
Vi såg det som en god chans att dels knyta nya kontakter inom detta arbetsområde men även att lära oss om hur vi kan bli bättre på att jobba med jämställdhet genom att möta fler människor som har olika syn och tillvägagångssätt för att nå ett mer jämställt Värmland.

Hur arbetar ni med jämställdhet i er verksamhet?
Popkollo är en organisation som arbetar för en mer jämställd musikbransch. Detta gör vi genom att arrangera musikkollon varje sommar för tjejer, könsneutrala och transpersoner som är en minoritet i dagens musikbransch. Deltagarna på kollot får då lära sig spela de vanligaste pop- och rockinstrumenten; trummor, bas, gitarr, keyboard och sång och skriva egna låtar. Vi har även en workshop som kallas för Normstorm där vi pratar om normer och fördomar som finns i samhället och i musikbranschen. Temat jämställdhet är något som genomsyrar hela kolloverksamheten och vi jobbar aktivt med inkludering, öppenhet och jämställdhet under alla aktiviteter under kollot.

Har ni några goda råd eller tips till andra?
Huvudsaken, som vi i Popkolloföreningen Equalize Music ser det, är att ge alla människor samma chans att få utvecklas. Anledningen till att Popkollo riktar sig till tjejer, könsneutrala och transpersoner är för att de generellt sett inte får samma chanser och möjligheter att utvecklas inom musik och därför är inte musikbranschen jämställd idag.

Vilka utmanar ni att ansluta sig på www.ettjamstalltvarmland.nu? Studiefrämjandet i Arvika. Läs mer tips och information på www.popkollo.se.

Ny jämställdhetsmyndighet och nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Från och med 2018 kommer det att finnas en jämställdhetsmyndighet som ska arbeta utifrån det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Fortsatta åtgärder mot mäns våld mot kvinnor är en jämställdhetspolitisk prioritering som förtydligas i en ny nationell strategi. De samlade åtgärderna omfattar över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Klicka här för att läsa mer om dessa beslut.
Webbutbildning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid lanserar inom kort en ny webbkurs som främst ska vara ett stöd i kommunernas arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Utbildningen vänder sig primärt mot personal i kommunal verksamhet men kommer att vara tillgänglig och kostnadsfri för alla. Vi återkommer med en länk!
Klicka här för att läsa mer om webbutbildningen.
Tipsa polisen på 114 14
Misstänker du människohandel, prostitution eller annan kriminalitet? Du behöver inte avgöra eller anmäla! Tipsa polisen anonymt genom att ringa 114 14. Detta budskap sprider vi under hösten extra mycket i samverkan med Länsstyrelsen Örebro, polisen och Sveriges åkeriföretag bland annat genom en konferens, informationsfilm, information till yrkeschaufförer och de som jobbar längst vägen. Klicka här för att läsa mer och se på informationsfilmen.

Förslag om kvotering i styrelser

Har du missat att regeringen lägger ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser? Senast 2019 ska 40 procent av ledamöterna vara kvinnor, annars väntar böter. Klicka här för att läsa mer om förslaget.

Jämställdhetsmålet är uppnått i myndigheternas styrelser

Efter nästan tre decennier har målet uppnåtts: varannan ledamot och ordförande i de statliga myndigheternas styrelser är kvinna. Klicka här för att läsa mer.

BOKA IN FÖLJANDE I DIN KALENDER:
 
Öppet hus 7 oktober klockan 14-18
Fredag den 7 oktober är du välkommen på öppet hus. Mellan klockan 14 och 18 bjuder vi på fika, seminarier, rundvisningar med landshövdingen och mycket mer i Länsstyrelsen Värmlands renoverade kontorslokaler på Våxnäsgatan 5. Klockan 15:30 börjar seminariet kring Länsstyrelsens arbete med jämställdhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Då kommer vi bland annat att visa upp goda exempel på anslutningar från www.ettjamstalltvarmland.nu – kanske du är en av dem?
 
Maskulinitet i förändring 11 oktober
Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete för att uppnå ett bredare köns- och genusperspektiv med betoning på män och maskulinitet. Konferensen genomförs den 11 oktober 2016 klockan 08.45-16.30 i City konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.
 
Maskulinitet och jämställdhet 26 oktober
Begränsande och skadliga normer för manlighet påverkar både kvinnor och män och motverkar jämställdhet. SKL:s projekt Maskulinitet och jämställdhet inventerar och lyfter fram goda exempel på arbeten och metoder som aktivt utmanar normer och bidrar till förändring. Det sker bland annat genom fyra regionala konferenser i höst. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.
  • 26 oktober i Göteborg 
  • 1 november i Malmö 
  • 9 november i Umeå 
  • 6 december i Stockholm 
 
Civilkurage genom huskurage 27 oktober
Välkommen till en kostnadsfri halvdag med tema civilkurage genom huskurage. Grannar som resurs vid risk för våld. Hör om initiativet Huskurage och lyssna till till erfarenheter av att implementera policyn Huskurage. Anmälan till beatrice.hoga@bfciv.se eller 072-250 28 97 senast den 21 oktober! Klicka här för att läsa mer om programmet.
 
MR-dagarna 17-19 november
Årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs den 17-19 november i Malmö under parollen “Det handlar om dina rättigheter”. Klicka här för att läsa mer.
 
Genus som verktyg 23 november
Länsstyrelsen Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland bjuder in till konferensen genus som verktyg. Den här dagen syftar till att ge ökad kunskap och en ökad förståelse för hur normer om maskulinitet och femininitet, det vill säga genus, kan sättas in i ett förebyggande sammanhang. Klicka här för att läsa mer.
 
G16 23-25 november
Den 23-25 november äger den tvärvetenskapliga konferensen g16 rum i Linköping. Under rubriken “Gränser, mobilitet och mobilisering” diskuteras geopolitiska, sociala och klimatrelaterade händelser som påkallar vår uppmärksamhet och manar till handling. Programmet innehåller över femtio sessioner om våld, migration, jämställdhet, inkludering, mångfald, organisering, kulturarv, media, rasism, transfrågor, samisk feminism och feministisk teori och metodologi. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.
 
Forum jämställdhet 31 januari-1 februari
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Få inspiration för hela organisationen och utveckla din kompetens och ditt professionella nätverk. Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Goda exempel från hela landet, skarpa analyser och nya idéer ger dig verktyg för att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Välkommen till Örebro 31 januari till 1 februari 2017! Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.
 
 
Har du tips på fler relevanta aktiviteter som vi kan komplettera vår kalender med? Skicka då ett meddelande till josefin.larnemark@lansstyrelsen.se.
 

Maskulinitetsnorm under förändring

Aktörerna bakom Jämställ.nu (där bland annat Länsstyrelserna ingår) arrangerade fem seminarier på temat manlighet och jämställdhet den 5 juli i Almedalen. Bland annat pratade Shahab Ahmadian från rörelsen FATTA MAN om en annorlunda tolkning av ”allemansrätten” och vikten av att män får prata med varandra om uppfattningen av att ”en snäll man förtjänar att få ligga”. Klicka här för att läsa mer om manlighet och jämställdhet på Almedalen 2016.

Värmland är ett län för alla!

Därför stöttar Länsstyrelsen Värmland den regionala Prideorganisationen. Bland annat hissade vi Prideflaggan på residenset och deltog i Prideparaden i Karlstad 10 september. Allt för att vi tillsammans ska kunna manifesterar allas lika värde. Klicka här för att läsa mer om Länsstyrelsen på Värmland Pride.

Barnkanalen byter kön på karaktärer

SVT:s Barnkanalen har under de senaste tre åren börjat byta kön på animerade karaktärer i inköpta serier. Ofta handlar det om karaktärer som är djur, maskiner eller olika typer av farkoster. Klicka här för att läsa mer.

Ny plattform för jämställdhetsintegrering

EIGE (som är förkortningen för European Institute for Gender Equality) har tagit fram en webbplattform som fungerar som en skräddarsydd guide för den som vill arbeta jämställdhetsintegrerat oavsett sektor. Plattformen är primärt till för att guida politiker, praktiker och experter, men utgör intressant läsning för alla. Den underlättar förståelsen av jämställdhetsproblematik inom många olika områden eftersom den ger anpassad information till de 19 sektorerna. Den kan också användas för att undersöka situationen i det egna landet då det finns landsspecifik information om exempelvis lagar och även praktiska exempel från varje EU-land. Klicka här för att läsa mer om plattformen.

Snacka jämnt!

”Snacka Jämnt!” är ett nytt treårigt projekt där asylsökande ungdomar får möjlighet att prata sex, relationer och jämställdhet. Projektet är utformat av Studiefrämjandet Stockholms län i samarbete med RFSU och Män för jämställdhet med stöd från Allmänna Arvsfonden. Tanken med projektet är att föra samtal med asylsökande unga och föräldrar kring viktiga frågor som bland annat demokrati, mänskliga rättigheter, sexualitet, diskriminering, normer och jämställdhet. Klicka här för att läsa mer om Snacka jämnt!.

Öppna jämförelser jämställdhet

Öppna jämförelser Jämställdhet bekräftar en rad kända jämställdhetsbrister. Män dominerar fortfarande den politiska toppen i kommuner, landsting och regioner. Män har högre löner och arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor lyckas bättre i skolan, men har lägre löner, sämre psykisk hälsa och är mer sjukskrivna än män. Klicka här för att läsa mer via SKL.

På tal om kvinnor och män 2016

Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner. Det och mycket mer står att läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”. Inom kort kommer ”På tal om kvinnor och män – Värmland 2016” så håll utkik. Klicka här för att komma till den nationella lathunden På tal om kvinnor och män 2016.

Satsa på jämställda börsbolag

Jämställda bolag har de senaste tre åren gett tillbaka dubbelt så mycket till aktieägarna jämfört med genomsnittet på Stockholmsbörsen. Klicka här för att läsa mer.

Kriminalvården synar den manliga normen

Män är överrepresenterade i svenska fängelser och kvinnor riskerar att ses som undantag. Inom arbetet med jämställdhetsintegrering har Kriminalvården synat den manliga normen i sina behandlingsprogram. Klicka här för att läsa mer.

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete. 
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Länsstyrelsen Värmland · Våxnäsgatan 5 · Karlstad 65186 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp