Copy
Nyhetsbrev juni 2016 - läs mer på ettjamstalltvarmland.nu
View this email in your browser
I september flyttar vi tillbaka till våra lokaler på Våxnäsgatan 5 - läs mer i nästa nyhetsbrev (nr. 3) i september. Tills dess önskar vi glad sommar!

Alla 16 kommuner är nu anslutna!

Vi kan stolt meddela att alla 16 värmländska kommuner nu är anslutna till Ett jämställt Värmland. Utöver denna mycket viktiga spridning så är det en positiv spridning mellan olika branscher och områden, allt från mansdominerade branscher såsom åkerier, metall- och skogsindustrin till breda organisationer med många traditionella kvinnoyrken inom vård, omsorg och skola såsom landstinget och kommuner. Ett bevis på att arbetet har nått ut i länet är också att vi har anslutningar från många olika delar av Värmland och många organisationer som rör hela länet. Läs hela listan (just nu 128 anslutningar) här.

Anslutning 100: Kristinehamns kommun

Redan i början av mars välkomnade vi anslutning nummer 100 – Kristinehamns kommun. Landshövding Kenneth Johansson överlämnade tårta, diplom och blommor i Kristinehamns kommunhus och uppmärksammade deras inspirerande bidrag. Klicka här för att läsa hela deras bidrag i detta arbete.
 
Från vänster: Kristinehamns kommuns jämställdhetsstrateg Annelie Wiker och Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland gör en hommage till Region Värmlands gratulationsbild när handboken Schyst! firade två år i april. Grattis till två år av viktig spridning!
Har ni fortfarande inte tagit del av handboken Schyst! kan ni göra det här.

Miljö (hjärta) jämställdhet

Värmlands klimatdag 2016 lyfte inte bara viktiga frågor kring miljö, energi och klimat utan även hur detta påverkas ur ett jämställdhetsperspektiv. På samma sätt som miljö finns med som ett perspektiv i exempelvis upphandlingar, konferenser m.m. behöver jämställdhet finnas med! Vi delar givetvis med oss av våra tips kring hur du kan tänka jämställdhet när du bokar exempelvis konferenser föreläsare. Klicka här för att läsa mer och ta del av tipsen.

Tillväxtmotorn på nätverksträff

Tack till alla er som var med på nätverksträffen 26 april på Innovation Park. Och tack till Innovation Park och Inova som berättade hur de arbetar med att skapa förutsättningar för ett mer jämställt företagande i Värmland. I Inovas regi lyftes projektet Tillväxtmotor som är en vidareutveckling av det framgångsrika projektet Bättre Affärer. Klicka här för att läsa mer om nätverksträffen.

Årets viktigaste konferens: gen(i)us 2016

För femte året i rad bjöd Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland på konferensen gen(i)us - nu större än någonsin med ett otroligt brett program! Tillväxt, normer och global utveckling via lönsamhet och utanförskap bland mycket annat. Var du inte där missade du med andra ord årets viktigaste konferens. Över 250 personer var på plats och inspirerades av bland annat komikern Nour El-Refai och författaren Svante Tidholm. Nour El-Refai sammanfattade dagen på ett bra sätt: det handlar om att bli bättre! Gen(i)us 5.0 kastade deltagarna mellan hopp och förtvivlan - i Värmland, Sverige och världen. Det blir bättre men det går för långsamt! Klicka här för att läsa mer.
Bilden ovanför beskriver vad gen(i)us handlar om och visades under dagen.

Fatta man om samtycke

Samtycke är allt. Och det är lika enkelt som att dricka te. Projektet Fatta man arbetar för att pojkar och män ska ta ansvar och vara del av den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en manlighet utan sexualiserat våld. Har du inte redan tagit del av deras film om samtycke så gör det idag! Du kan se den direkt här nedanför, tre viktiga minuter...
Läs mer om samtycke och Fatta Man på www.fatta.nu.

Vad kostar det dig?

Statistik om jämställdhet och ojämställdhet kan vara ett viktigt verktyg för förändring. Men för att det ska lyckas behöver siffrorna presenteras på ett sätt som människor verkligen kan ta till sig och förstå. En sådan presentation är målet med pilotprojektet Vad kostar det dig? som drivs av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland, med stöd av Tillväxtverket. Avsikten med pilotprojektet är att få fram en berättande form av statistik som engagerar och blir ett verkningsfullt verktyg i jämställdhetsarbetet. Bland annat kommer vi använda film och informationsgrafik.

Målet är att främja företagande och regional tillväxt på lika villkor, avseende kön, etnicitet, ålder och bransch. Projektets resultat ska även vara intressant ur ett nationellt lärandeperspektiv. Under våren och sommaren 2016 pågår planeringen av projektet och sammanställning av relevant statistik. Under hösten 2016 görs inspelning och marknadsföring av resultatet. Målgrupp för projektet är invånare i Värmland, både som privatpersoner och som verksamma inom olika myndigheter, företag, organisationer och ideella verksamheter. Klicka här för att läsa mer på Tillväxtverkets webbplats.

BOKA IN FÖLJANDE I DIN KALENDER:
 
5 juli
Almedalen 2016: Det handlar om manlighet! Jämställ.nu (ett samarbete mellan Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges kommuner och landsting, Svenska ESF-rådet och Vinnova) arrangerar samtal med forskare som analyserar utmaningarna, praktiker som visar att förändring är möjlig och politiker med ansvar för den långsiktiga utvecklingen. Vi diskuterar normer kring mäns sexualitet, mäns våldsutövande och män som ger och får omsorg. Klicka här för att läsa mer.
Tid: Tisdag den 5 juli, klockan 13-18, plats: Stora matsalen på Teaterskeppet i Visby hamn.
 
5-10 september
Värmland Pride – håll utkik på www.varmlandpride.com efter mer information och program. Länsstyrelsen Värmland kommer deltar givetvis! Har du förresten köpt regnbågsfrimärket?
 
20 september
Nätverksmöte Ett jämställt Värmland – vi återkommer med inbjudan via e-post efter sommaren men boka redan nu in datumet för ännu ett intressant erfarenhetsutbyte någonstans i Värmland!
 
29 september
Välkommen till en unik konferens om kriminalitet på vägen som innefattar transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Läs mer och anmäl dig senast 19 september genom att klicka här.

6-7 oktober
Nationella likavillkorskonferensen 2016 hålls i Lund med tema MAKT. Konferensen vänder sig till medarbetare och studenter med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor inom akademin, men även till jämställdhetsrepresentanter från andra myndigheter. Klicka här för att läsa mer
 
7-8 oktober och 2-3 december
Nationell utbildning för idéburna organisationer som tillhandahåller skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn
. Syftet med utbildningen är att bidra till kunskapsutveckling om regler och lagar för kommuners och ideella organisationers arbete med att ge stöd och skydd till våldsutsatta. Klicka här för att läsa mer.
 
Konferenser om maskulinitet och jämställdhet
Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete? Vilka maskuliniteter pratar vi om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går det i så fall till? Det är några av de frågor som SKL lyfter under en serie konferenser i höst. Klicka här och anmäl dig redan nu till:
- 26 oktober i Göteborg
- 1 november i Malmö
- 9 november i Umeå
- 6 december i Stockholm
 
17-19 november
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Klicka här för att läsa mer om årets konferens som hålls i Malmö.
 
23 november
G16 - nationell genusforskningskonferens. G-konferenserna samlar det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning utgör. Konferensen vill skapa förutsättningar för kritisk granskning, erbjuda utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer, nätverk, samarbeten och kunskap. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till konferensen i Linköping.
 
31 januari-1 februari 2017
Boka redan nu in Jämställdhetsdagarna 2017 som kommer att hållas i Örebro. Mer information kommer inom kort så håll utkik på www.jamstalldhetsdagarna.se.
 

Har du tips på fler relevanta aktiviteter som vi kan komplettera vår kalender med? Skicka då ett meddelande till josefin.larnemark@lansstyrelsen.se.
Bilder som förändrar världen
”Alla har rätt att drömma och att drömma stort. Att drömma är att fortfarande se alla möjligheter. Fördomar och stereotyper blockerar de möjligheterna. Varje blockering och varje dröm som dör är en förlust. För drömmaren och för samhället. För oss alla. Det här kan vi ändra på. Tillsammans. Om vi vill.” Så lyder förordet till bildhandboken som är framtagen av Gävle kommun tillsammans med Genusfotografen Tomas Gunnarsson. Läs handboken här eller genom att klicka på bilden!
ALLA SKA MED är en guide till inkluderande kommunikation framtagen av Länsstyrelsen Skåne. Guiden vänder sig till dig som vill ha hjälp att se och utmana fördomar och nå nya höjder med din kommunikation. Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur vi ser och framställer människor. Alla människor har rätt att beskrivas och porträtteras utan att producera och förstärka fördomar. Läs handboken här eller genom att klicka på bilden.

Välj inte framtid efter kön

Könsmönstren i tjejers och killars studie- och yrkesval måste brytas. Annars blir de till hinder för en hållbar utveckling i regionen. Detta slås fast i en ny jämställdhetsrapport från Jämställdhetsdelegationen om arbetsmarknad och studieval i Norrbottens län. Nu uppmanas ungdomar i länet att gå sin egen väg istället för att välja framtid efter kön. Läs mer om detta i informationsmaterialet Gå din egen väg: www.gådinegenväg.se.

Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?… fick ingen pappa någonsin höra”. Med utgångspunkt i dessa budskap hoppas Länsstyrelsen Jönköping nu väcka uppmärksamhet kring frågan om delat föräldraansvar. Att bli förälder förändrar livet. Mammor och pappor möter helt olika utmaningar i föräldraskapet eftersom förväntningarna på deras roller skiljer sig åt. Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret?  Lär dig dela på det! Läs mer, diskutera och planera med hjälp av www.delapadet.se.

Satsning på maskulinitetsfrågor

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har träffat en överenskommelse med regeringen om en särskild satsning under 2016 för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Nu har 15 projekt beviljats medel, däribland Landstinget i Värmland – Sex och samlevnad för unga nyanlända på hvb-hem som vi hoppas ha anledning att återkomma till. Klicka här för att läsa mer.

Ett jämställt skogsbruk

Jämställdhet behöver genomsyra alla delar av Värmland, inte minst skogsbruket! Jens Meyer som är regionssamordnare för Skogen i skolan är en av dem som arbetar för att uppnå ett jämställt skogsbruk i Värmland bland annat genom att slå hål på gamla fördomar.
 
– Det finns myter om att det är tungt och besvärligt men det är faktiskt ett högteknologiskt yrke. Det finns 150 olika yrken som har med skogen att göra, allt från mekaniker till chaufförer och ingenjörer. Man kan jobba inom turismnäringen eller med jakt, papper, forskning. De senaste åren har flera projekt startats för att öka andelen kvinnor i de här yrkena. 70 procent av Värmland består av skog så det är en viktig grundnäring, säger Jens.

Förutom att välkomna 3 000 värmländska elever från årskurs 4 till 8 till Skogens dagar i maj har Jens tidigare varit med och anordnat bland annat sommarkollo för tjejer i skogen. Det är en mansdominerad bransch men för att skogsnäringen ska fortsätta vara framgångsrik behövs fler kvinnor för att spegla samhället. Jämställda företag har bättre lönsamhet och mår bättre. 
Förutom Skogen i Skolan i Värmland har vi välkomnat bland annat Skogskvinnorna i Värmland och Skogsstyrelsen Värmlands distrikt. Ta chansen att utmana kollegorna/konkurrenterna inom din bransch till att också ansluta sig till Ett jämställt Värmland så skriver vi om er!

En liten pusselbit i arbetet mot kroppshets

Norges tredje största stad Trondheim har förbjudit all reklam med halvnakna, retuscherade modeller. Från och med nu tillåts inte under- och badklädesreklam som kan leda till negativ kroppsuppfattning. Trondheims beslutsfattare är inte de första med att komma fram till ett förbud för att motverka negativa och orealistiska bilder av kroppar. I april röstade den franska nationalförsamlingen ja till en lagändring som förbjuder modehus och agenturer att anlita för smala modeller. Liknande lagar finns också i bland annat Spanien, Italien och Israel. Klicka här för att läsa mer om förbudet i Trondheim.
Samverkan som kan rädda liv
Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun presenterade i maj en gemensam satsning till personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och andra berörda myndigheter och ideella föreningar som kommer i kontakt med personer som kan ha utsatts eller riskerar att bli könsstympade. En insats som inte bara avlivar myter och fördomar utan som också kan rädda liv!
Klicka här för att läsa mer.

CSN kartlägger det jämställda bemötandet

CSN är en av de 60 myndigheter som deltar i JiM-satsningen (jämställdhetsintegrering i myndigheter) och får stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning. CSN:s kundservice ställer sig frågan om hur jämställt deras bemötande är. Är frågor till män och kvinnor olika? Vem blir vidarekopplad till expert och vem får samtalstid med handläggaren? Klicka här för att läsa mer.

Män, jobba deltid!

Forskaren Eva Lindell har studerat den bild massmedia målar upp av framtidens arbetsmarknad. En bild som präglas av könsstereotypa yrkesroller, en ständig hets om ökad produktivitet och en talande tystnad om vad en könsuppdelad arbetsmarknad får för konsekvenser. Hennes alternativ är att vända på perspektivet: ”Män, jobba deltid”. Klicka här för att läsa mer.

Framtidens mäktigaste person

Amanda Lundeteg (som föreläst på en tidigare gen(i)us-konferens) som i mars utsågs till framtidens mäktigaste person av TCO arbetar för att göra ledningarna för Sveriges storföretag mer jämställda. Amanda är vd för stiftelsen AllBright. Ni kanske känner igen namnet från de rapporter som stiftelsen publicerar årligen. Rapporten som släpptes 2016 konstaterar att det går framåt, om än marginellt. Av de 282 bolag som finns med i rapporten har endast sex procent en kvinna på vd-posten. 77 bolag saknar kvinnor i ledningsgruppen.
– Vi försöker förändra genom att hela tiden komma med fakta. Många tror att vi är så jämställda i dag, men det är svårt att säga emot när vi visar hur det faktiskt ser ut. Klicka här för att läsa mer om stiftelsen AllBright.

De flesta skolbarn längtar efter sommarlov med ledighet, sol och bad. Men det finns också barn som inte alls längtar, utan känner oro för att bli bortförda utomlands och tvingade att gifta sig. Under 2015 polisanmäldes 46 fall gällande äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa. Under perioden januari - mars 2016 är det 19 anmälda fall. Hittills har inget lett till åtal. Läs mer på www.hedersfortryck.se.

Rekommendationer om jämställdhetsarbete

Den 7 mars presenterade FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) sina sammantagna observationer av Sveriges jämställdhetsarbete. Kommitténs utlåtande är generellt positiv. Men kritik framförs dock i frågor som rör den könssegregerade arbetsmarknaden, mäns våld mot kvinnor och brister i styrningen av jämställdhetsarbetet. Klicka här för att läsa mer.

Ny ordlista på genus.se

Vad innebär diskurs, rasifiering och cisperson? I en ny ordlista på genus.se finns förklaringar till begrepp och termer som används inom det genusvetenskapliga fältet. Klicka här för att läsa mer.

Uppdaterad strategi och statistik under 2016

Du la kanske märke till att strategin för jämställdhetsintegrering i Värmlands län, som vi skickade med i din välkomstmapp, gäller 2014-2016. Statistiken På tal om kvinnor och män var tas fram vartannat år och den senaste är från 2014, alltså är det snart dags igen. Vi har påbörjat arbetet med att uppdatera dessa dokument och vill gärna ha din input! Har du idéer, önskemål och synpunkter hör av dig till katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se eller ring 010-224 73 31.

Glad sommar!

Mycket positivt har hänt under 2016 inom jämställdhetsområdet. Som statistikern Staffan Landin sa på gen(i)uskonferensen ”världen är fortfarande otroligt orättvis men ändå bättre än någonsin”. Det kan ibland kännas motigt och ensamt att arbeta med jämställdhet - då är det bra att plocka fram detta nyhetsbrev och låta sig inspireras av allt viktigt och spännande arbete som pågår inom detta område i Värmland, i Sverige och runt om i världen. I motiga stunder är det också extra viktigt att träffa andra som är engagerade och intresserade av detta arbete, som på våra nätverksträffar. Det handlar om både stort och smått, allt räknas! Nu blickar vi framåt mot en härlig sommar och ännu fler satsningar, som vi givetvis återkommer till i nästa nyhetsbrev i september.

Sommarhälsningar från Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen Värmland

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete. 
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 10
651 86 Karlstad


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Länsstyrelsen Värmland · Våxnäsgatan 5 · Karlstad 65186 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp