Copy
Nyhetsbrev februari 2017 - läs mer på ettjamstalltvarmland.nu
View this email in your browser
Med målet att skapa aha-upplevelser kring jämställdheten i Värmland har Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland skapat www.ahavarmland.se. Där hittar du massor av fakta och statistik om hur det ligger till med jämställdheten i Värmland. Det är något vi undersöker vartannat år för att skapa medvetenhet och förändring. Den här gången tog vi även hjälp av några av Sveriges främsta stå upp-komiker för att nå ut ännu bredare. Vår förhoppning är att HAHA ska skapa mer AHA. Skratta och/eller gråt, testa dina kunskaper och hjälp oss att sprida webbsidan och #ahavarmland.

Statistiken används!

Anslutning 146 - Individ & Företagstjänst i Karlstad AB: Vi utgår från "På tal om kvinnor och män" som presenterar fakta om jämställdheten i Värmland inom många områden i livet och diskuterar materialet i grupper om 10-15 deltagare. Här kan du läsa mer.
 
Erik Andersson (gymnasielärare):  Vi förde bland annat en diskussion om hur normer och förväntningar utifrån genus påverkar människors självbild och idéer om vad som är socialt gångbart. Läs mer här.

Värmland tar täten i jämställdhetsarbetet

Region Värmland får 10.2 miljoner kronor av Tillväxtverket för att utveckla arbetet med jämställd regional tillväxt under perioden 2016-2018. Tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Region Skåne kommer Region Värmland att användas som flaggskepp och särskilt goda exempel på jämställdhetsarbete.

Vad gör ni för att uppmärksamma internationella kvinnodagen 8 mars? Läs mer i kalendern nedanför.
Vi är över 150 anslutningar men det finns ingen gräns för hur många vi kan bli - hjälp oss sprida #ettjamstalltvarmland

Alla bidrag för att nå visionen Ett jämställt Värmland är viktiga. Tipsa om att ansluta sig idag!
Klicka på listan för att se vem som blev anslutning 150...
Vi behöver din hjälp! Vad är den viktigaste jämställdhetsfrågan för dig och för Värmland? Du kan enkelt bidra med ditt svar genom att klicka på denna länk och/eller närvara vid nätverksmötet 30 mars och/eller 30 maj. Dina svar är viktiga i vårt nya uppdrag med att under året ta fram en ny strategi för hur vi ska nå visionen Ett jämställt Värmland samt förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Klicka här för att svara: Vad är viktigaste jämställdhetsfrågan för dig?

Webbutbildning om mäns våld mot kvinnor 

Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid har lanserat en ny webbkurs som främst ska vara ett stöd i kommunernas arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Utbildningen vänder sig primärt mot personal i kommunal verksamhet. Webbkursen är tillgänglig och kostnadsfri för alla: http://webbkursomvald.se/

Jämställdhetspolitiska skrivelsen beslutad 

Regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid består av regeringens jämställdhetspolitiska målsättningar, en beskrivning av organisering för genomförande och ett system för uppföljning. I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Klicka här för att läsa mer.

Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?… Med utgångspunkt i dessa budskap hoppas Länsstyrelsen Värmland nu väcka uppmärksamhet kring frågan om delat föräldraansvar. Att bli förälder förändrar livet. Mammor och pappor möter helt olika utmaningar i föräldraskapet eftersom förväntningarna på deras roller skiljer sig åt. Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret?  Lär dig dela på det! Läs mer på http://delapådet.se/

Största jämställdhetskonferensen 2018

Nästa år är Karlstad kommun och Region Värmland värdar för jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet. Konferensen kommer att hållas på Karlstad CCC den 6-7 februari 2018. Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens med ett tusental deltagare. Boka in detta redan nu!

BOKA IN FÖLJANDE I DIN KALENDER:
 
Torsdag 30 mars klockan 09-12, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till årets första nätverksmöte för deltagare i Ett jämställt Värmland. Välkommen till Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, lokal Skogsstjärnan. Anmälan senast 24 mars till marianne.nilsson@regionvarmland.se. Vi kommer bland annat att besökas av Lars Einar Engström (www.sexisten.se). Nästa nätverksträff för Ett jämställt Värmland kommer att hållas 30 maj. Klicka här för att öppna inbjudan.

8 mars klockan 16-17, löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:00 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen. Delta i den digitala manifestationen på 8 mars kl. 16:00! Klicka här för att läsa mer.

Torsdag 20 april klockan 09-16, kostnadsfri konferens med tema våld mot funktionsnedsatta. Välkommen till Karlstad CCC, anmälan senast 7 april via kalendern på www.lansstyrelsen.se/varmland.

Tisdag 9 maj heldag på Karlstad CCC: Gen(i)us 6.0 - mer info kommer snart!
 
Har du tips på fler relevanta aktiviteter som vi kan komplettera vår kalender med? Skicka då ett meddelande till josefin.larnemark@lansstyrelsen.se.
 

Byggnads jämställdhetsprojekt: 34,9 miljoner

Projektet ska pågå fram till 2021 under ledning av Christer Carlsson, och syftar till att ge fler möjlighet genom att fastställa jämställdhet och en inkluderande miljö. Totalt siktar man på att 2 000 anställda, samt arbetsledare och chefer, ska genomföra olika utbildningar under projektets gång. Enligt Byggnads ordförande är detta ett vitalt drag för att få in nytt blod i branschen. Läs mer här.

Läs mer: vi har bestämt oss - stoppa machokulturen i byggbranschen
Vi har låtit barn läsa upp vad som har sagts på svenska byggen. Om några år kommer deras generation att vara livsviktig för branschen. Vi hoppas att de känner sig välkomna. En byggbransch för alla? Läs mer på http://stoppamachokulturen.nu/

Män blir mer delaktiga i jämställdhetsarbetet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om en ny överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar 2017. Arbetet ska fokusera på att öka mäns och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet, samt att frågor om normer för manlighet och mäns och pojkars livsvillkor ska få en tydligare plats i det jämställdhetsarbete som drivs av eller får stöd från kommuner och landsting. Klicka här för att läsa mer.

Tillsammans fortsätter Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor genom kampanjen ”Bry dig”. Den riktar sig till alla de personer som på ett eller annat sätt finns runt våldsutövare och våldsutsatta med budskapet ”bry dig”. Budskapet ska både uppmana till engagemang och öppna upp för dialog. Här kan du läsa mer.

"Manbassadors"  

Fenomenet med ”Manbassadörer” sprider sig på flera av världens ledande handelshögskolor. Manliga studenter bildar jämställdhetsgrupper som ska ta kampen för kvinnors ställning i arbetslivet. Läs mer här.

Förändra mansrollen

I filmer och reklam möter unga pojkar extrema ideal. Mannen är ofta ensam och stark. Det nordiska MenEngage-nätverket vill skapa samtal om normerna, förändra mansrollen och framförallt bryta våldet. Klicka här för att läsa mer.

Regeringen har utsett Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, till ordförande för den organisationskommitté som ska genomföra bildandet av den nya jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten ska ligga i Göteborg och ska starta sin verksamhet januari 2018. Klicka här för att läsa mer om detta.

Saab bäst på jämställdhet

Industrins jämställdhetspris för 2016 gick till Saab, för att under lång tid ha arbetat för att öka antalet lönesättande kvinnor. Klicka här för att läsa mer.

Förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller. Men arbetet med jämställdhetsuppdraget är otillräckligt visar Skolinspektionens granskning. Läs mer.

Lesbiska föräldrar är mer jämställda

För lesbiska par som får barn är en jämställd relation ofta ett starkt ideal. Det leder till att hushållsarbetet delas mer lika men även till att de har en mer jämställd inkomstutveckling. Det är en stor skillnad jämfört med heterosexuella par där kvinnan sedan hon fött barn tjänar mindre än mannen. En inkomstförsämring som sedan håller i sig hela hennes yrkesliv. Läs mer här.

Jämställda familjer

Jämställda relationer bidrar till att kärnfamiljen är på frammarsch igen. Enligt forskning.se gifter sig fler högutbildade par och de skaffar fler barn. Men hos lågutbildade ökar skilsmässorna. Här kan du läsa mer.

"Det sker ju inte ett skit"

Under 2017 års ordförandeskap i Nordiska ministerrådet satsar Norge på jämställdhet i arbetslivet och arrangerade i början av februari en stor nordisk konferens på temat Framtidens arbetsliv. Klicka här för att läsa mer.

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete. 
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 10
651 86 Karlstad


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Länsstyrelsen Värmland · Våxnäsgatan 5 · Karlstad 65186 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp