Copy
Nyhetsbrev februari 2016 - läs mer på ettjamstalltvarmland.nu
View this email in your browser
Inom kort kommer du att kunna läsa mer om anslutning nummer 100 genom att klicka på bilden ovanför.
Vi närmar oss 100 anslutningar men det finns ingen gräns för hur många vi kan bli - hjälp oss sprida #ettjamstalltvarmland

Hur uppmärksammar ni Internationella kvinnodagen 8 mars?
Var i listan finns ni? Klicka på listan ovanför för att se alla anslutningar!

Uppdaterad strategi och statistik under 2016

Du la kanske märke till att strategin för jämställdhetsintegrering i Värmlands län, som vi skickade med i din välkomstmapp, gäller 2014-2016. Statistiken På tal om kvinnor och män var tas fram vartannat år och den senaste är från 2014, alltså är det snart dags igen. Vi har påbörjat arbetet med att uppdatera dessa dokument och vill gärna ha din input! Har du idéer, önskemål och synpunkter hör av dig till katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se eller ring 010-224 73 31.

BOKA IN FÖLJANDE I DIN KALENDER:
 
Fredag 19 februari, klockan 13:30, seminarium om jämställdhet på Karlstads universitet (rum 3A 340). Välkommen att lyssna till en intressant eftermiddag om hur det är att vara kvinna i traditionellt mansdominerande yrken! Anmäl ditt deltagande till maria.kvarnstrom@bergsskolan.se senast tisdag 16/2. Läs mer här.

Måndag 22 februari, klockan 9-12, nätverksträff på Länsstyrelsen (konferenslokal på våning 2 i Karolinen, Våxnäsgatan 10) med tema samverkan och våld. Anmälan senast 17 februari till katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se.

Tisdag 26 april klockan 9-12, nätverksträff på Karlstad Innovation Park (Sommargatan 101A). Anmälan senast 19 april till marianne.nilsson@regionvarmland.se.

Tisdag 17 maj heldag, Gen(i)uskonferens på Karlstad CCC (Tage Erlandergatan 8 A-F). Inom kort kommer program och anmälningslänk.
 
Har du tips på fler relevanta aktiviteter som vi kan komplettera vår kalender med? Skicka då ett meddelande till josefin.larnemark@lansstyrelsen.se.
 

Bidrag från mansdominerade branscher

BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, Sveriges Åkeriföretag Värmland, LBC Frakt Värmland AB, Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland, IF Metall Värmland och ByggDialog AB är bara några exempel på anslutningar från mansdominerade branscher. ByggDialog AB skriver följande i sitt bidrag:

”Byggbranschen är traditionellt sett en mansdominerad bransch, därför är det för oss som byggföretag extra viktigt att arbeta med och belysa jämställdhetsfrågor. Vårt jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen och innebär att kvinnor och män ska behandlas lika i alla sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll. Genom ett aktivt jämställdhetsarbete inom vår egen organisation är vi med och bidrar till att förändra byggbranschen i stort. Det innebär att vi bland annat arbetar för att sprida en jämställd företagskultur där män och kvinnor har lika lön för likvärdiga arbetsinsatser samt lika möjligheter till kompetensutveckling och karriärsutveckling. För oss är det också en självklarhet att både kvinnor och män ges möjlighet att kombinera arbetsliv med föräldraskap. Vårt jämställdhetsperspektiv finns också med i rekryteringsprocessen, där vår strävan är fler kvinnliga medarbetare och chefer.”

Klicka här för att läsa mer om ByggDialogs anslutning. 

Alla tjänar på en jämställd byggbransch! Satsningen Stoppa machokulturen gör upp med fördomar, myter och machokultur i byggbranschen. Läs hårda fakta och testa dina fördomar på deras webbplats, klicka på den blå raden nedanför.
 
Läs mer: vi har bestämt oss - stoppa machokulturen i byggbranschen
Företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen har högre vinster än övriga. Det visar en stor undersökning finansierad av revisionsjätten EY. Läs mer här.

Förutsättning för morgondagens framgångar

Värmlands innebandyförbund har anslutit sig till Ett jämställt Värmland med ett tydligt bidrag: ”Inom värmländsk innebandy vill vi jobba för att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Inom alla områden. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en självklar förutsättning för vår fortsatta utveckling och för morgondagens framgångar.” Klicka här för att se mer av deras anslutning.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Värmlands Idrottsförbund, som företräder och stödjer distriktets idrott, presenterar information om idrottens jämställdhetsarbete och tips på material för er som vill jobba vidare. Klicka här för att ta del av materialet.

Inova i Wermlands Tillväxtmotor nominerades till det Svenska Jämställdhetspriset 2016! 
I Tillväxtmotorn får 23 värmländska företag möjlighet att växa med hjälp av extern kompetens. Hälften av företagen drivs av kvinnor och hälften av tillväxtmotorerna är kvinnor! Priset delades ut vid jämställdhetsdagarna i januari.
Läs mer om nomineringen här.

Visst går det att tänka utanför ramarna!

AffärsIT i Skandinavien AB var snabba med att ansluta sig till Ett jämställt Värmland med ett intressant bidrag. När tidigare VD, Daniel Höglund Werngren, skulle vara pappaledig bytte han VD-posten med sin fru Marie. Genom att tänka utanför ramarna kunde han vara pappaledig i tio månader. Marie Werngren är en av företagets 11 anställda (6 män och 5 kvinnor) och företagets kontaktperson på www.ettjamstalltvarmland.nu.

Ny forskning vid Karlstads universitet om kvinnors inflytande
Det nya forskningsprojektet handlar om att analysera vilka möjligheter det finns att arbeta för kvinnors inflytande i regionala utvecklingsprocesser och kommer att pågå hela 2016.
Läs mer om forskningsprojektet här.

Alla högskolor ska öka jämställdheten

Könsbundna föreställningar påverkar fortfarande studievalen och kvinnor och män ges olika förutsättningar att klara sina studier. Klicka här för att läsa mer om hur ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, vill att alla högskolor ska öka jämställdheten. Klicka här för att läsa mer.

Vi är även en del av HeForShe
Detta är en global kampanj för ökad jämställdhet som drygt 475 000 män, varav 9 300 män i Sverige, har ställt sig bakom hittills. Bakom kampanjen #HeForShe står FN organet UN women. Klicka här för att läsa mer.

Statistik som känns i maggropen och hjärtat!

Tycker du att det ibland är svårt att tolka och använda statistik utifrån ett jämställdhetsperspektiv? För att kunna använda statistik som ett verktyg i jämställdhetsarbetet och se vad ojämställdheten faktiskt kostar oss värmlänningar så har Region Värmland tillsammans med Länsstyrelsen Värmland påbörjat ett arbete med att visualisera statistiken på ett enklare och effektfullare sätt. Detta arbete ska vara klart under hösten 2016 så håll utkik!

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete. 
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 10
651 86 Karlstad