Copy

Beste <<Voornaam>>,

 
Bestuursmededelingen (AB-vergadering 487 op 1-10-2019)
Aanwezig zijn:
Namens Tuin & Natuurcommissie: Nico Oostindiër
Namens Bouwcommissie: Theo Koekkoek en Carlo Slotboom
Namens Bestuur: Lia van Balken, Ans van Ginkel, Lesley Wesenhagen, Frits ten Dam en Johan Last
  • Er staat een uitgebreid verslag in de komende Wherewijzer over het bomenplan. In eigen beheer worden de gevaarlijkste takken weggehaald, opschot en zaailingen worden verwijderd, alles volgens het opgestelde plan van de gemeente Purmerend. Het grotere werk wordt uitbesteed aan de hovenier. Er wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers voor het uitvoeren van het bomenplan.
  • De verwachting is dat er binnenkort weer schelpen beschikbaar zijn. Hierna zullen enkele paden worden aangepakt.
  • Enkele leden blijven ondanks aanspreken en aanschrijven toch verzuimen bij het algemeen werk. Via deze weg wordt u opgeroepen om uw verplichting op dit punt na te komen. Gelukkig komen de meeste tuinders hun algemeen werkbeurten wel trouw na, waarvoor dank!
  • Na de tuinschouw bleek dat diverse tuinen in meer of mindere mate niet op orde zijn. Deze leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
  • Binnenkort zal het riet uit de sloot achter de kantine verwijderd worden. Gelijktijdig met deze bestuursmededelingen zal een mededeling over het baggeren worden uitgestuurd.
  • Er wordt een actie gestart om verlichting aan te brengen onder de carport.
  • Er heeft zich helaas niemand aangemeld voor de vacature van tuintaxateur. We willen nog eens een oproep doen via deze bestuursmededelingen: is dit misschien iets voor u? Denkt u er nog eens over na. Mogelijk dat hiervoor ook een cursus bestaat (bv. via de AVVN); dit zal nog worden nagevraagd. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: secretaris@tuinverenigingdefenix.nl
De volgende AB-vergadering is op donderdag 31 oktober 2019

Wilt u ervoor zorgen dat uw binnensloot voor eind oktober tot zeker 30 cm diepte uitgebaggerd is.

Ook de waterplanten en begroeiing, aan uw tuinkant, uit de sloot verwijderen.


Tijdens de schouw controleren de schouwmeesters van het hoogheemraadschap de binnensloten van ons complex.

Bij nalatigheid of onvoldoende baggerwerk kan aan de tuinvereniging een boete worden opgelegd die wij dan helaas zullen moeten verhalen op de desbetreffende tuinder.

Graag uw medewerking – een baggerbeugel en of zware hark – is te leen bij de vereniging. 


Tuin en Natuur Commissie

Inbraakverzekering
 

Hoewel ons tuinseizoen vanaf dit jaar tot 1 november loopt is dit niet het geval voor uw inboedelverzekering die loopt
van 1 april tot 1 oktober.

Van de inbraakdekking zijn altijd uitgesloten: - rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur.

 

Jaarlijks gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april is voorts audiovisuele en computerapparatuur van de dekking uitgesloten.
Onder genoemde apparatuur dient te worden verstaan:

  • alle beeld, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals: radio's, platen- en compact diskspelers, televisietoestellen, video- camera's, band-, cassette- en videorecorders;
  • alle soorten computerapparatuur, waaronder ook micro- en spelcomputers; alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen, banden, cassettes, cd's, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden.
Wherewijzer
 
Het 4e nummer van 2019 is onderweg. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Wherewijzer op vrijdag 4 oktober in uw tuinbrievenbus bezorgd.
Veel lees plezier!
Kijk ook eens op onze Facebook pagina!
Tuinvereniging de Fenix
Copyright © 2019 Tuinvereniging de Fenix. Alle rechten voorbehouden.


Wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp