Copy

Beste <<Voornaam>>,

Aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus
Via de AVVN hebben wij aangescherpte maatregelen ontvangen. Hieronder leest u ze met een aanvulling wat de consequenties voor onze vereniging zijn. De maatregelen zijn er niet voor niets. Ze zijn streng en niet leuk, maar bedenk dat ze bijdragen aan het bestrijden van het verspreiden van het coronavirus. Ze zijn noodzakelijk. 

Het is de bedoeling om het tuincomplex open te houden voor de gezonde tuinders die - als zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan.
Dit is echter wel aan bepaalde voorwaarden gebonden:
  • Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van onze vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuincomplex.
  • Het bestuur kan ook besluiten om het complex te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden.  Maar als iedereen gewoon een beetje meewerkt is dat niet nodig.
Kan je naar je tuin toe?
Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of hooguit met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin.

Algemene leden vergadering en activiteiten uitgesteld
Bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen vinden tot 1 juni niet plaats, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus voorlopig geen workshops.
Ook de algemene leden vergadering wordt uitgesteld tot na 1 juni. Hoewel de begroting 2020 niet is vastgesteld, hebben we wel aangegane verplichtingen en wordt er dus geld uitgegeven. In de leden vergadering zal hier verantwoording over worden gegeven.    


Gebouwen dicht
Verenigingsgebouwen met horecafunctie moeten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten. Het AVVN verwacht dat dit binnenkort verlengd wordt tot 1 juni. De kantine zal dan ook tot 1 juni gesloten blijven, aangezien het niet te voorkomen is dat daar meer dan drie mensen samen zijn.
Ook blijven alle andere gemeenschappelijke gebouwen tot die datum gesloten.
 
Dus ook de toiletten blijven gesloten tot 1 juni. Hier zijn zoveel potentiële contactpunten voor besmetting, dat het onverstandig is deze open te houden. Van het bestuur en de vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.


Doucheruimte blijft open
De doucheruimte blijft voorlopig open. Niet om te douchen, maar om de tuinders de mogelijkheid te bieden om hun handen te wassen. Maak voor het gebruik de kraan schoon en neem zelf zeep en een handdoek mee.

Watertappunten
Om het aantal contactpunten zoveel mogelijk te beperken, maar ook om die tuinders, die naar de tuin willen, tegemoet te komen, wordt binnenkort per vak één watertappunt in werking gesteld. Maar ook hier geldt, maak voor het gebruik de kraan goed schoon.

Kruiwagens en aanhangwagen
Om het aantal contactpunten zoveel mogelijk te beperken hadden we al besloten dat de kruiwagens en de trekkarretjes aan de ketting werden gelegd. We hebben nu ook besloten dat de aanhangwagen niet meer gehuurd kan worden. De verhuur zorgde voor te veel contactmomenten. De sleutels en het kentekenbewijs moeten overhandigd worden en het geld in ontvangst genomen.

Slapen op de tuin
Aangezien de faciliteiten minimaal zijn worden er tot 1 juni geen slaapvergunningen verstrekt. Bovendien willen we voorkomen dat te veel tuinders aanwezig zijn op het complex.

Bouwaanvragen en aardappelpootvergunningen
Het bestuur en de commissies vergaderen niet op de tuin. Als ze al op de tuin zijn is dat alleen om de eigen tuin te onderhouden. We vergaderen wel via internet en wisselen per mail informatie uit.
Bouwaanvragen en aardappelpootvergunningen worden wel in behandeling genomen, maar alleen als zij digitaal worden aangeleverd. Scannen dus en opsturen naar het secretariaat (secretaris@tuinverenigingdefenix.nl).


Onderhoud aan de paden
Voor die leden die toch naar de tuin gaan. Als u er toch bent wilt u dan ook even naar het pad bij uw tuin kijken. Het zou fijn zijn als u deze dan schoonveegt of schoffelt.

Toch nog werkzaamheden
Niet alle werkzaamheden worden gestaakt. Henk Hoogendoorn gaat waarschijnlijk volgende week het riet verwijderen en de sloot baggeren in het D-vak. Als we dat nu niet doen zal het riet flink gaan woekeren.
Hij zal dit werk in zijn eentje gaan doen. 


Ten slotte
Het is een heel verhaal geworden met allemaal vervelende maatregelen.
Ze zijn echter bedoeld om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen en ons tuincomplex toch open te houden om onderhoud aan de tuin te kunnen doen. Houd u aan de maatregelen en adviezen. Dat kan een hoop ellende voorkomen. En bedenk dat als het straks achter de rug, iedereen weer volop van de tuin kan genieten en we weer samen op het terras iets kunnen nuttigen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het mij weten u kunt mij via de mail bereiken.

Namens het bestuur van Tuinvereniging De Fenix,
Frits ten Dam, voorzitter  
Email: voorzitter@tuinverenigingdefenix.nl

 
Kijk ook eens op onze Facebook pagina!
Tuinvereniging de Fenix
Copyright © 2020 Tuinvereniging de Fenix. Alle rechten voorbehouden.


Wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp