Copy

Beste <<Voornaam>>,

Afgelopen dinsdag heeft de overheid een update gegeven van de Corona maatregelen. Alle bestaande maatregelen worden in ieder geval tot 28 april aangehouden.
Dat houdt voor ons dus in dat het advies aan iedereen is; Blijf thuis. Moeilijk zeker met het mooie weer opkomst, maar wel de enige manier om het virus enigszins onder controle te houden.
 
Ga je ondanks dit advies toch naar de tuin, kom dan alleen of hooguit met één gezinslid naar het complex. Ga direct naar je eigen tuin en houdt minimaal 1,5 meter afstand als je iemand tegenkomt. Ga niet gezellig met buren op de tuin zitten, of samen klussen.
 

Beperkt aantal watertappunten
Er zijn een beperkt aantal watertappunten geopend. Een aantal leden hebben gereageerd met de vraag of er niet meer watertappunten geopend kunnen worden. Waarschijnlijk hebben meer leden deze vraag.
Dat we maar 4 tappunten hebben geopend, komt omdat wij denken dat 4 watertappunten beter hygiënisch kunnen worden gehouden dan 13 tappunten. De hoeveelheid contacten (aanrakingen) is niet van belang, want het virus telt niet het aantal aanrakingen bij een willekeurig tappunt, maar het is domweg wel of niet aanwezig. Hoe minder contactpunten in tappunten, karren, kruiwagens of welk hulpmiddel dan ook, hoe veiliger het is. Minimaliseren van alles wat risico brengt in overdracht van het virus, is nu het motto. Het is uiteraard wel zo dat bij het openen van alle watertappunten minder mensen bij elkaar komen. Maar de algemene regel is; Houdt minimaal 1,5 meter afstand.  Ik ga ervan uit dat iedereen zich daaraan houdt. Bovendien is het zaak dat je na en voor dat je water tapt, de kraan goed schoonmaakt met ontsmettingsmiddel, ethanol, alcohol of water en zeep. Eigenlijk zou het misschien verstandiger zijn om helemaal geen tappunten te openen.
Het bestuur wil echter, die leden die toch naar de tuin, gaan enigszins tegemoetkomen. Maar houd je aan de regels.
Alleen dan kunnen we dit handhaven. 
 

De douche wordt afgesloten
Nu er watertappunten zijn is het niet meer nodig om de douche open te houden. De douche was alleen open om de handen te kunnen wassen.
Dat kan nu bij de watertappunten.
 

Stortplaats chemisch toilet toch afsluiten
Eerder meldde ik dat de stortplaats geopend wordt. Achteraf bleek dit geen goede beslissing. De stortplaats is een open riool, die rechtstreeks via de pomp op de riolering is aangesloten. In het rioolwater kan het virus zitten.
Dit is al geconstateerd op rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 

Zijpoorten blijven afgesloten
Ondanks dat geadviseerd wordt dat je thuis moet blijven, hebben we geconstateerd dat wandelaars die geen tuin hebben op ons complex een luchtje willen scheppen. We willen dit niet bevorderen door de zijpoorten te openen. Als blijkt dat er toch te veel wandelaars op het complex komen moeten we overwegen om de hoofdpoort te sluiten. Maar dat heeft als nadeel dat de tuinders iedere keer de poort moeten openen en weer sluiten.
En dat zijn weer veel contactmomenten.
 

Niet slapen op de tuin
Het bestuur had al besloten dat er voorlopig geen slaapvergunningen worden afgegeven. In ieder geval tot 28 april.  Dat houdt dus in dat je niet mag slapen op de tuin. Er zijn te weinig faciliteiten geopend. 

Ten slotte
Natuurlijk hadden we ons allemaal dit voorjaar anders voorgesteld. Maar we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn en de maatregelen van de overheid nakomen. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk.

Namens het bestuur van Tuinvereniging De Fenix,
Frits ten Dam, voorzitter
Email: voorzitter@tuinverenigingdefenix.nl
Kijk ook eens op onze Facebook pagina!
Tuinvereniging de Fenix
Copyright © 2020 Tuinvereniging de Fenix. Alle rechten voorbehouden.


Wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp